Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh “Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển”

30/03/20234:16 SA(Xem: 841)
Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh “Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển”
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC
THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
“LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN”
thien su minh hai
PDF icon (4)

TẢI FILE PDF

-Lược sử Thiền sư Minh Hải Pháp BảoSơ tổ Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh TẢI FILE PDF

-Diễn văn khai mạc Hội thảo Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (HT.Thích Như Tín)  TẢI FILE PDF

-Phát túc siêu phương (Sa môn Giác Toàn) TẢI FILE PDF

-Lời khai mạc Hội thảo của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam (HT.Thích Giác Toàn)  TẢI FILE PDF

-Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh: Lịch sử hình thành và phát triển (PGS.TS Chu Văn Tuấn) TẢI FILE PDF

-Lời chào mừng Hội thảo của Phật giáo địa phương (HT.Thích Hạnh Niệm)  TẢI FILE PDF

 

CHỦ ĐỀ 1 – DANH THẮNG – KIẾN TRÚC

-Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở tỉnh Phú Yên (Thích Như Tịnh) TẢI FILE PDF

-Sự phát triển dòng thiền Chúc Thánh ở Sài Gòn – Gia Định và Tổ đình Giác Nguyên (TP.HCM) (Nguyên Cẩn) TẢI FILE PDF

-Hòa thượng Thích An Chánh và ngôi chùa Bác Ái – Gia Lai (Thích Đồng Tri)  TẢI FILE PDF

-Phát triển du lịch tâm linh Phật giáo tại chùa Linh Ứng Bãi Bụt Đà Nẵng (ThS. Đinh Đức Hiền, Đinh Đức Niệm)  TẢI FILE PDF

-Chùa Đông Hưng trong hoạt động Hoằng pháp và công tác xã hội tại vùng HAMPTON ROADS, Tiểu bang VIRGINIA (PGS.TS Đinh Lê Thư, Ths.Thích Chúc Thanh)  TẢI FILE PDF

-Đời thứ 8 Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đã có mặt tại Thụy Sĩ (Thích Như Tú) TẢI FILE PDF

-Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Phú Yên và Tổ đình Pháp Hội, Bình Thuận (Thích Đồng Trung) TẢI FILE PDF

-Sinh hoạt tín ngưỡng ở chùa Viên Giác – TP.HCM (Lương Thị Thu) TẢI FILE PDF

-Những Cổ vật và một số Danh Tăng thời kỳ đầu của dòng Chúc Thánh (Hàn Tấn Quang) TẢI FILE PDF

-Chùa Chúc Thánh sau ngày xuất kệ truyền thừa (PGS.TS Đặng Ngọc Lệ) TẢI FILE PDF

-Chùa Ni Long Quang, dấu ấn tiêu biểu Ni giới của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh nơi miền đất Võ (Nguyên HuệTẢI FILE PDF

-Phước duyên của chùa Vu Lan (Đà Nẵng) và dòng phái Chúc Thánh (Duy Vinh) TẢI FILE PDF

-Chùa Sắc Tứ Tam Bảo (Hà Tiên) thuộc Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (TKN.Thích Nữ Trí Nguyên) TẢI FILE PDF

-Tổ đình Chúc Thánh (Hội An – Quảng Nam) và giá trị tư liệu khảo cổ cần được bảo tồn, phát huy (TS.Đào Vĩnh Hợp – ThS.Võ Thị Ánh Tuyết) 
TẢI FILE PDF

-Có một ngôi chùa mang tên Chúc Thánh ở Hà Nội (PGS.TS Nguyễn Hồng Dương)TẢI FILE PDF

-Phối thờ Thần Thánh trong các ngôi Cổ tự ở Hội An (Trương Hoàng Vinh) TẢI FILE PDF

-Lược khảo Tổ đình Sắc Tứ Vu Lan di sản Văn hóa Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng (Tâm An – Đinh Công Thanh MinhTẢI FILE PDF

-Chùa Tam Thai, Linh Ứng với Thiền phái Chúc Thánh (Lê Xuân Thông, Đinh Thị Toan) TẢI FILE PDF

-Các ngôi chùa được ban biển Sắc Tứ ở Hội An tỉnh Quảng Nam (Phạm Phước Tịnh) TẢI FILE PDF

-Chùa Phước Huệ ở Vỹ Dạ Huế với Thiền sư Chơn Tâm Đạo Tánh Pháp Thân (Thích Pháp HạnhTâm Ấn Nguyễn Văn Thịnh) TẢI FILE PDF


CHỦ ĐỀ 2 – NHÂN VẬT – LỊCH SỬ

-Từ cuộc mở cõi của các Chúa Nguyễn đến các Dòng thiền Phật giáo ra đời, trong đó có Dòng thiền Chúc Thánh (Dương Kinh Thành) TẢI FILE PDF

-Quá trình hình thành và phát triển Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Bình Dương (Đại đức Thích Tâm Thông) TẢI FILE PDF

-Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo – Người hình thành và phát triển Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (NCS.Thích Nữ Nhuận Bình) TẢI FILE PDF

-Hòa thượng Bích Liên – Danh Tăng Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Thích Hữu Nhựt) TẢI FILE PDF

-Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở tỉnh Khánh Hòa (Thích Như Tịnh) TẢI FILE PDF

-Hòa thượng Thị An – Hành trụ, Bậc danh Tăng tổ đình Đông Hưng của dòng kệ Chúc Thánh (Tỳ kheo Thích Thông Tri)TẢI FILE PDF

-Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Nghệ An thời cận đại (Thích Đồng Bảo)TẢI FILE PDF

-Hòa thượng Quảng Hưng với các hoạt động chấn hưng Phật giáo tại Quảng Nam – Đà Nẵng (TS.Dương Thanh Mừng) TẢI FILE PDF

-Hòa thượng Thích Minh Đức, một tấm gương sáng về sự tu hành (TT.Thích Tâm Vị – ĐĐ.Thích Nguyên Như) TẢI FILE PDF

-Những đóng góp của Hòa thượng Thích Quảng Đức đối với xã hộiPhật giáo (ĐĐ.Thích Viên Trí) TẢI FILE PDF

-Mấy ý kiến xung quanh về Tổ Minh Hải – Pháp BảoBảo tháp của Ngài cùng phần mộ Song Thân (ThS.Trương Đức QuangTẢI FILE PDF

-Người đầu tiên viết Lịch sử truyền thừa Thiền phái Chúc Thánh (Vu Gia) TẢI FILE PDF

-Từ Phật học đường Long Sơn – Nha Trang đến Tu viện Nguyên Thiều và Tăng xá Phước Huệ (Đào Nguyên) TẢI FILE PDF

-Quảng Nam nghĩa trủng từ Miếu đến Chùa và vai trò khai sơn của Thiền sư Chơn Lăng – Đạo Linh (Lê Đình Hùng)TẢI FILE PDF

-Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh ở đàng trong thế kỷ XVII – XVIII (PGS.TS Trần Thuận) TẢI FILE PDF

-Bồ tát Thích Quảng Đức, đời 9 Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh yêu nước, xả thânĐạo Pháp (TS.Hoàng Văn Lễ)TẢI FILE PDF

-Mối quan hệ giữa Tổ đình Chúc Thánh (Quảng Nam) và Tổ đình Thiên Ấn (Quảng Ngãi) (Tỳ kheo Thích Trí Thắng) TẢI FILE PDF

-Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh ở Hải Phòng (Nguyễn Đại ĐồngTẢI FILE PDF

-Hoà thượng Thích Đồng Chơn, cuộc đờiđạo nghiệp trong Sơn môn Chúc Thánh (TT.TS Thích Đồng Văn, TT.TS Thích Giác Hiệp) TẢI FILE PDF

-Sự hình thành phát triển và những đóng góp của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (HT.Thích Giác Liêm) TẢI FILE PDF

-Hoà thượng Thích Thiện Hoa với sự nghiệp giáo dụcđào tạo Tăng tài (Thích Đạt Ma Quang Tuệ) TẢI FILE PDF

-Góp phần tìm hiểu về Thiền phái Chúc Thánh tại Bình Thuận (NCS.Thích Nguyên Thế, Cư sĩ Tâm Quang – Nguyễn Văn May)TẢI FILE PDF

Bồ tát Thích Quảng Đức, bậc Danh Tăng của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (TK.Thích Chúc Hiếu) TẢI FILE PDF

-Sơ lược hành trạng “Quảng Nam Tứ Trụ” [Thích Viên Thành (Hạnh Trung)] TẢI FILE PDF

-Chư vị Danh Ni của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Thích Nữ Trung Phúc) TẢI FILE PDF

Hoà thượng Thích Chơn Phát và Phật học viện Quảng Nam (Nhà giáo Phạm Sáu – Pháp danh Như Thích) TẢI FILE PDF

-Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Thừa Thiên – Huế (Tỳ kheo Thích Hạnh Tánh) TẢI FILE PDF

-Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh tại thành phố Hải Phòng (ThS.Thọ Khả) TẢI FILE PDF

-Tổ sư Minh Hải và sự thừa kế, phát triển Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (TT.Thích Chúc Long) TẢI FILE PDF

-Hoà thượng Khánh Anh (1895-1961) – Bậc Cao Tăng làm rạng danh Thiền phái Chúc Thánh (Thích Thiện TàiTẢI FILE PDF

 

CHỦ ĐỀ 3 – VĂN CHƯƠNGTƯ TƯỞNG

-Tiếp cận 5 bài Di thơ của Hoà thượng Thích Quảng Đức dưới ánh sáng Phật giáo Lâm Tế Chúc Thánh (Nguyễn Thành Trung) TẢI FILE PDF

-Ý nghĩa bài kệ truyền thừa Pháp phái Lâm Tế Chúc Thánh (HT.Thích Như Phẩm) TẢI FILE PDF

-Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh hải ngoại: Đẩy mạnh ngoại giao Văn hoá tâm linh (ĐĐ.TS Thích Thanh TâmTẢI FILE PDF

-Môn phái Lâm Tế Chúc Thánh trong sự phát triển Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại – Những đóng góp và hạn chế (TS.Thích Hạnh Chơn) TẢI FILE PDF

-Gốc chắc cành tốt Lâm tế Chúc Thánh ở Đức Quốc (TS. Olaf BeuChling, Kỹ sư Văn Công Tuấn)TẢI FILE PDF

-Đóng góp của Hoà thượng Thiện Quả cho công cuộc chấn hưng Phật giáo tại Quảng Nam – Đà Nẵng (TS.Dương Thanh Mừng)TẢI FILE PDF

- Đóng góp của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đối với sự phát triển của Phật giáo và Dân tộc tại Việt Nam (ThS.Đinh Văn Luân, ThS.Đào Văn Trưởng) TẢI FILE PDF

-Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh – Dòng thiền Nội Sinh mang đậm bản sắc Văn hoá Việt Nam (ThS.Nguyễn Thị Tô Hoài) TẢI FILE PDF

-Người đầu tiên của Thiền phái Chúc Thánh nghiên cứu về Biến Văn Đôn Hoàng (Vu Gia) TẢI FILE PDF

-Nên gọi Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh hay Thiền phái Chúc Thánh? (PGS.TS Trịnh Sâm)TẢI FILE PDF

-Thiền phái Chúc Thánh với Phật giáo dân gian (Khánh Vân)TẢI FILE PDF

-Hoà thượng Bích Liên với mảng thi ca viết bằng chữ Nôm (HT.Thích Huệ Minh)TẢI FILE PDF

-Sáng tác của Thiền sư Toàn Nhật Quang Đài dưới góc nhìn Văn hoá vùng – Từ thể loại đến hình tượng (Thích Chấn Đạo) TẢI FILE PDF

-Bàn về tư tưởng và Pháp tu của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (TS.Thích Hạnh Tuệ, HVCH.Thích Tâm Chánh) TẢI FILE PDF

-Người đầu tiên của Thiền phái Chúc Thánh biên soạn Tiểu sử Danh Tăng (ThS.Lưu Bá Tòng)TẢI FILE PDF

Tư tưởng canh tân Phật giáo của Hoà thượng Trang Quảng Hưng qua tác phẩm “Luật Ông Thầy Chùa” và “Tịnh Độ Khuyến Tu” (NCS. Nguyễn Văn Quý) TẢI FILE PDF

Vai trò dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh tại Việt Nam và kệ truyền thừa (TT.TS Thích Nguyên Hạnh) TẢI FILE PDF

-Tính chất Phật giáo đại chúng của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Tỳ kheo Thích Đồng Bổn) TẢI FILE PDF

-Ảnh hưởng của Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh đến đời sống Văn hoá dân gian ở Hội An (ThS.Nguyễn Chí Trung) TẢI FILE PDF

-Về dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh ở Hội An (Trần Văn An) TẢI FILE PDF

-Tổ Đức Lưu Phương (Thích Bảo Lạc) TẢI FILE PDF

-Tinh thần Đạo pháp dân tộc trong Văn kệ Di chúc của Hoà thượng Quảng Đức (Thích Nữ Tâm Hoa)TẢI FILE PDF

-Dòng thiền Chúc Thánh trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng thế kỷ XVII – XIX (Lê Xuân Thông) TẢI FILE PDF

-Từ Chúc Thánh đến Trúc Lâm (ĐĐ.NCS Thích Tuệ Nhật)TẢI FILE PDF

- “Dũng – Trí” tâm thư Sa môn Thích Liễu Minh gửi Tổng thống Ngô Đình Diệm (Thích Nữ Viên GiácTẢI FILE PDF

Tinh thần tu tập Kinh Pháp Hoa của chư vị Danh Tăng Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Thích Nữ Nguyên Đức) TẢI FILE PDF

-Nghĩ về bài Tán “Chiên Đàn Hải Ngạn” (HT.Thích Như Điển) TẢI FILE PDF

-Phật môn Pháp sự yếu tập – Tình trạng văn bản và bổn phận người sơ tâm xuất gia (Tỳ kheo Thích Hoằng TríTẢI FILE PDF

- Đôi điều cảm nhận và trăn trở về một dòng Thiền (HT.Thích Đồng Mẫn) TẢI FILE PDF

-Di sản Mộc Bản Phật giáo Quảng Nam: Giá trị, định hướng bảo tồn và phát huy (Lê Thọ Quốc – Nguyễn Phước Bảo Đàn) TẢI FILE PDF

- Đạo tình giữa Tĩnh Trai Đặng Huy Trứ và Hoà thượng Toàn Nhâm – Quán Thông (Phan Đăng)TẢI FILE PDF

- Sơ khảo Văn bia Hán Nôm Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh (Ngô Đức Chí) TẢI FILE PDF

Phật giáo Quảng Nam qua Châu bản Triều Nguyễn (TT.Thích Không Nhiên) TẢI FILE PDF

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
21/02/2023(Xem: 4816)
Tòa Bạch Ốc đã tổ chức đại lễ Vesak lần thứ ba vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023 và chia sẻ với một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken về ngày lễ tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Phật giáo: đản sinh, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Lời Tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đọc như sau:
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
Chiều 26/5/2023 (08.4 Quý Mão) tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, Huế), Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế – Ban Văn hóa đã tổ chức khai mạc triển lãm chủ đề “Lửa từ bi sáng ngời trang sử Phật” nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2567-DL.2023 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023).