Bilingual: 173. From Prince Sihanouk to President Kennedy / Từ Hoàng tử Sihanouk gửi Tổng thống Kennedy

16/06/20234:44 SA(Xem: 1826)
Bilingual: 173. From Prince Sihanouk to President Kennedy / Từ Hoàng tử Sihanouk gửi Tổng thống Kennedy

 

blankBilingual:
173. FROM PRINCE SIHANOUK TO PRESIDENT KENNEDY /
TỪ HOÀNG TỬ SIHANOUK GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY

Author: Norodom Sihanouk

Translated by Nguyên Giác

 

 norodom shihanouk


173. Telegram From Prince Sihanouk to President Kennedy

 

Phnom Penh, June 14, 1963 .

 

For several years now we have followed with sorrow the development of the exceedingly cruel religious persecution of the monks and faithful of the Cambodian Buddhist community in South Viet-Nam. In vain, we have attempted to alert international public opinion.

Today, this persecution has overtaken the Vietnamese Buddhists themselves. Their nonviolent protests and the heroic act of martyrdom of the venerable Thich Quang Duc have roused the conscience of the world. Through my voice, Cambodia, where Buddhism is a State religion, and the Cambodian people, deeply moved by the suffering of the Buddhists of South Viet-Nam, beg Your Excellency to intercede with the full force of your moral prestige and that of your country to the end that the Catholic South Vietnamese Government may accord Buddhists the right to practice freely their religion of peace and brotherhood.

Here in Southeast Asia, where the coexistence of all religions had been established in an atmosphere of reciprocal tolerance and esteem, it rests with the great powers to bring back to reason a government that has revived religious conflicts that had been quiescent for more than a century.

Norodom Sihanouk

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d173

 

.... o ....

 

173. ĐIỆN TÍN CỦA HOÀNG TỬ SIHANOUK
GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY

 

Phnom Penh, ngày 14 tháng 6 năm 1963 .

 

Trong nhiều năm nay, chúng tôi đã đau buồn theo dõi các diễn biến của cuộc đàn áp tôn giáo cực kỳ tàn bạo đối với các nhà sưtín đồ của cộng đồng Phật giáo Campuchia ở Nam Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng cảnh báo dư luận quốc tế một cách vô ích.

Ngày nay, cuộc đàn áp này đã tràn ngập nhắm vào chính những người Phật tử Việt Nam. Những cuộc biểu tình bất bạo động của họ và hành động tử vì đạo can đảm của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã đánh động lương tâm thế giới. Qua tiếng nói của tôi, Cam Bốt, nơi Phật giáoQuốc giáo, và nhân dân Cam Bốt, vô cùng xúc động trước nỗi đau khổ của các tín đồ Phật giáo miền Nam Việt Nam, xin Ngài bằng toàn bộ uy tín đạo đức của Ngài và của đất nước Ngài can thiệp để cuối cùng Chính phủ Công giáo Nam Việt Nam có thể trao cho Phật tử quyền tự do thực hành tôn giáo hòa bình và tình huynh đệ của họ.

Tại đây ở Đông Nam Á, nơi mà sự chung sống của tất cả các tôn giáo đã được thiết lập trong một bầu không khí bao dungtôn trọng lẫn nhau, các cường quốc có trách nhiệm đưa một chính phủ có lý trí trở lại với lý lẽ đã làm hồi sinh các cuộc xung đột tôn giáo đã vắng lặng trong hơn một thế kỷ. .

Norodom Sihanouk

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10769)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)