Bilingual: 182. Thông điệp của Tổng thống [Hoa Kỳ] Kennedy gửi Hoàng thân [Cam Bốt] Sihanouk

23/06/20233:14 SA(Xem: 412)
Bilingual: 182. Thông điệp của Tổng thống [Hoa Kỳ] Kennedy gửi Hoàng thân [Cam Bốt] Sihanouk

 

 

blankBilingual:
182. THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THỐNG [HOA KỲ] KENNEDY
GỬI HOÀNG THÂN [CAM BỐT] SIHANOUK

Untitled design

182. Message From President Kennedy to Prince Sihanouk

 

Washington, June 20, 1963

 

I thank Your Royal Highness for the message sent to me on June 14. I have followed with concern the events within the Republic of Viet-Nam. The right of every individual freely to practice his faith is basic to my own philosophy and that of the United States. While recognizing that external interference from any source would be inappropriate, I share with Your Royal Highness the hope for a settlement of the recent misunderstandings. I was therefore relieved at the news of the agreement reached.

 

John F. Kennedy

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d182

 

.... o ....

 

182. Thông điệp của Tổng thống [Hoa Kỳ] Kennedy gửi Hoàng thân [Cam Bốt] Sihanouk

 

Washington, ngày 20 tháng 6 năm 1963

 

Tôi cảm ơn Hoàng thân về bức điện gửi cho tôi vào ngày 14 tháng 6/1963. Tôi đã quan tâm theo dõi các sự kiện bên trong Việt Nam Cộng hòa. Quyền của mỗi cá nhân tự do thực hành tín ngưỡng của mình là cơ bản đối với triết lý của riêng tôi và của Hoa Kỳ. Mặc dù nhận ra rằng sự can thiệp từ bên ngoài từ bất kỳ nguồn nào là không phù hợp, tôi chia sẻ với Hoàng thân về hy vọng giải quyết những hiểu lầm gần đây. Do đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin đã đạt được thỏa thuận [giữa chính phủ VNCH và Ủy ban Liên phái Phật Giáo VN].

 

John F. Kennedy

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana