Bilingual: 218. Ambassador Nolting arrived in Vietnam and tried to play it down / Đại sứ Nolting đến VN, cố gắng làm dịu tình hình

24/07/20233:27 SA(Xem: 300)
Bilingual: 218. Ambassador Nolting arrived in Vietnam and tried to play it down / Đại sứ Nolting đến VN, cố gắng làm dịu tình hình

 

blankBilingual:
218. AMBASSADOR NOLTING ARRIVED IN VIETNAM
AND TRIED TO PLAY IT DOWN /
ĐẠI SỨ NOLTING ĐẾN VN, CỐ GẮNG LÀM DỊU TÌNH HÌNH

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2218. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 11, 1963, 8 p.m.

73. Hilsman from Nolting. CINCPAC for POLAD. Had long, private and very frank talk with Thuan this afternoon after briefings here. We discussed strategy for my talk with Diem tomorrow morning.2 Thuan feels dangers of Buddhist tensions somewhat reduced, but he still worried. I have conviction that he is honestly working for government and not infected by coup plotting.

One encouraging development is appointment this morning of government commission, headed by Inspector General of Administration, a Buddhist, to receive and investigate complaints from Buddhist association regarding implementation June 16 agreements. Offsetting this, Thuan told me of request to Vice President from Buddhist leaders to come to see them in Xa Loi Pagoda. Declining this invitation, Tho countered by inviting Buddhist leaders to meet with him, Thuan and Minister of Interior Luong, or with him alone either at office or homer Buddhists declined.

Further reports and assessment this situation will follow.

Trust statement made at airport upon arrival3 was acceptable. Tried to play it down the middle by statement prepared on airplane, rather than trying to field a raft of questions dealing with extremely sensitive points in this situation.

Nolting

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d218

 

.... o ....

 

218. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 11 tháng 7 năm 1963, lúc 8 giờ tối.

73.

Tư Đại sứ Nolting gửi tới Roger Hilsman (phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông Vụ)

CINCPAC cho POLAD. (Gửi tới Tư lệnh Thái Bình Dương để chuyển tới các cố vấn chính trị)

Tôi (Đại sứ Nolting) đã có cuộc nói chuyện dài, riêng tư và rất thẳng thắn với [Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình] Thuần chiều nay sau cuộc họp thông báo tình hình ở đây. Chúng tôi đã thảo luận về chiến lược cho cuộc nói chuyện của tôi với Tổng Thống Diệm vào sáng mai. Thuần cảm thấy những nguy cơ căng thẳng Phật giáo phần nào giảm bớt, nhưng Thuầnnh vẫn lo lắng. Tôi tin chắc rằng Thuần đang làm việc chân chính cho chính phủ và không dính vào âm mưu đảo chính nào.

Một diễn biến đáng khích lệ là sáng nay đã bổ nhiệm ủy ban chính phủ, đứng đầu là Tổng thanh tra hành chính, một Phật tử, để tiếp nhậnđiều tra các khiếu nại từ Giáo hội Phật giáo liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận ngày 16 tháng 6. Bổ túc cho tin này, Thuần nói với tôi rằng các nhà sư lãnh đạo Phật giáo đã mời Phó Tổng Thống (Nguyễn Ngọc Thơ) đến gặp họ [các nhà sư] ở chùa Xá Lợi.

Từ chối lời mời này, Thơ đưa ra lời mời các nhà lãnh đạo Phật giáo đến gặp Thơ, Thuần và Bộ trưởng Nội vụ [Bùi Văn] Lương, hoặc gặp riêng ông Thơ hoặc tại văn phòng, hoặc tại nhà. Các nhà sư từ chối.

Tôi sẽ gửi bản báo cáo tiếp theo và bản đánh giá về tình hình này.

Khi tôi [Đại sứ Nolting] tới sân bay, tôi đưa ra bản tuyên bố tin tưởng và được chấp nhận. Tôi đã soạn bản tuyên bố đó khi ngồi trên phi cơ, với đoạn giữa làm dịu nhẹ vấn đề, thay vì cố gắng đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến những điểm cực kỳ nhạy cảm trong tình hình này.

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 

 

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana