Bilingual: 222. Nolting: personal action by Diem required / Nolting: cần ông Diệm hành động trực tiếp

28/07/20234:00 SA(Xem: 740)
Bilingual: 222. Nolting: personal action by Diem required / Nolting: cần ông Diệm hành động trực tiếp

 

blankBilingual:
222. NOLTING: PERSONAL ACTION BY DIEM REQUIRED /
NOLTING: CẦN ÔNG DIỆM HÀNH ĐỘNG TRỰC TIẾP

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2222. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

Saigon, July 16, 1963, 8 p.m.

92. CINCPAC for POLAD.

Reference: Embassy’s telegram 91.

When it appeared at about 10:30 that another self-immolation might be imminent, I telephoned Thuan and asked him to see Diem urgently. I proposed that President get word to demonstrators immediately by loudspeaker truck that he would be addressing people personally at a stated hour, preferably noon. Told Thuan I judged we’re at eleventh hour and personal action by Diem required. Thuan said he agreed and would go immediately to Diem. I asked to see Diem myself if Thuan thought it would be helpful.

About 15 minutes after above call, word received that demonstration at residence appeared be breaking up and Bonzes planning return to Xa Loi to commence fast. I relayed this to Thuan (who had not yet been able to see Diem), but told him in my judgment personal address by President still urgently required. I offered provide some suggestions on content and am doing so.

Nolting

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d222

 

.... o ....

 

222. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, 16 tháng 7 năm 1963, lúc 8 giờ tối.

92. CINCPAC cho POLAD.

Tham khảo: Công điện 91 của Đại sứ quán (xem số thứ tự 221)

Đến khoảng 10 giờ 30, có vẻ như sắp xảy ra một vụ tự thiêu khác, tôi (Đại sứ Nolting) điện thoại cho [Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình] Thuần và yêu cầu Thuần gặp Tổng Thống Ngô Đình Diệm gấp. Tôi đề nghị Tổng thống Diệm dùng xe phát loa thông báo ngay cho những người biểu tình rằng ông Diệm sẽ đích thân đọc diễn văn trước mọi người vào một giờ đã định, tốt nhất là vào buổi trưa [hôm 16/7/1963]. Tôi nói với Thuần rằng tôi đánh giá chúng ta đang ở giờ thứ mười một và hành động cá nhân của Diệm là cần thiết. Thuần nói đồng ý và sẽ đi gặp ông Diệm ngay. Tôi yêu cầu được gặp riêng ông Diệm nếu Thuần nghĩ là sẽ có lợi được.

Khoảng 15 phút sau cuộc gọi trên, [tôi] nhận được tin rằng cuộc biểu tình trước tư gia [của tôi] dường như sắp giải tán và các nhà sư dự định quay trở lại Chùa Xá Lợi để bắt đầu cuộc tuyệt thực. Tôi chuyển tin này (tin cuộc biểu tình trước tư gia Đại sứ Nolting kéo về Chùa Xá Lợi) cho Thuần (lúc này Thuần chưa gặp được ông Diệm), nhưng nói với Thuần theo nhận định của tôi là bài diễn văn cá nhân của Tổng thống Diệm vẫn đang cần rất khẩn cấp. Tôi đề nghị cung cấp một số gợi ý về nội dung [đề nghị cho bài diễn văn của ông Diệm nói với Phật tử] và tôi đang làm như vậy.

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana