Bilingual. 224. Nolting urged Diem to deliver a speech for the implementation June 16 agreements / Nolting hối thúc TT Diệm đọc diễn văn thi hành thỏa thuận đã ký với Phật tử ngày 16/6/1963

29/07/20233:05 SA(Xem: 1333)
Bilingual. 224. Nolting urged Diem to deliver a speech for the implementation June 16 agreements / Nolting hối thúc TT Diệm đọc diễn văn thi hành thỏa thuận đã ký với Phật tử ngày 16/6/1963

 

blankBilingual.
224. NOLTING URGED DIEM TO DELIVER A SPEECH
FOR THE IMPLEMENTATION JUNE 16 AGREEMENTS /
NOLTING HỐI THÚC TT DIỆM ĐỌC DIỄN VĂN
THI HÀNH THỎA THUẬN ĐÃ KÝ VỚI PHẬT TỬ NGÀY 16/6/1963

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2224. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 17, 1963, 6 p.m.

98. CINCPAC for POLAD. Almost continuous discussions, probings and negotiations with Diem, Nhu and Thuan have been aimed at averting political upheaval here. Some results beginning to show. Question of course, is whether Diem will take action and demonstrate his sincerity to his people (and to the world) in time and in manner to save himself and his government. I hence bore down increasingly hard on requirements from our side-in terms of U.S. public and Congressional opinion. In very frank discussion with Nhu yesterday (during which there was no sign whatsoever of any designs on his part to overthrow Diem), I was able to get his promise to support a move by Diem to take GVN’s case to the people in a broad and magnanimous way aimed at calming the situation. This promise extracted despite Nhu’s conviction that Buddhist agitation represents no real threat.

Thuan reports this morning that Diem talked with Nhu last night following our conversation, agreed in principle that he would make such a move, and directed that speech be written by Tho committee. Speech, according to Thuan, was to contain not only a general appeal but further specifics for guaranteeing full religious liberties and implementation June 16 agreements.

Upon hearing of further demonstrations in Saigon this morning (septel),2 I called Thuan stressing necessity to act quickly. I urged that Diem not wait until committee had completed draft speech, but that he should immediately make a general appeal for calm and order and engage his own prestige re fulfillment June 16 agreements; this to be followed as soon as possible by fuller and more specific delineation of measures to be taken. Thuan is now trying to sell this. I have given draft speech3 to Thuan for possible use in this connection.

Incidentally, Thuan reported that Diem agreed last night not to rely exclusively on Province Chiefs’ reports re religious grievances, but to make special investigations from Saigon of all Buddhist complaints. This may be belated reaction to our continued questioning of information on which some of his decisions and non-actions have been based.

As to prospects here, experience has demonstrated, I think, that there is enormous potential for stretch in Vietnamese body politic. Events which normally would indicate imminent downfall of a government would not necessarily do so here. I continue to feel there is reasonably good prospect of GVN’s surmounting the present two-headed crisis (Buddhist agitation and coup plotting). It is, of course, imperative that Diem come forward with positive appeal and measures, and this has been made amply clear to him. We have the promise of Nhu’s support to this end. We may therefore have sufficient influence working in same direction to get Diem to move, although no one can guarantee what the baby will look like if and when it is born.

Thuan has just informed us that he expects President will deliver speech today. If it is sufficiently forthcoming and conciliatory (will cable opinion this point when text available), I believe it is important that US promptly make supporting statement,4 expressing confidence in GVN intent to carry through on June 16 agreement and to pursue anti-Communist struggle with support of all patriotic Vietnamese.

Prompt action of this sort by USG will, I believe, have important effect in getting Buddhists to limit themselves to religious objectives and in discouraging coup plotters.

Nolting

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d224

 

.... o ....

 

224. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, 17 tháng 7, 1963, lúc 6 giờ chiều.

98. CINCPAC cho POLAD.

Hầu như các cuộc thảo luận, thăm dòthương lượng liên tục [do tôi tiếp xúc] với Tổng Thống Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu và Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần đều được tôi [Đại sứ Nolting] nhằm mục đích ngăn chặn những biến động chính trị ở đây. Một số kết quả bắt đầu hiển lộ. Tất nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Diệm có hành động và thể hiện sự chân thành của Diệm với người dân VN  (và với thế giới) đúng lúc và đúng cách để tự cứu Diệm và chính phủ của Diệm hay không. Do đó, tôi ngày càng không chú tâm các yêu cầu từ phía chúng ta - xét về quan điểm của công chúng [Hoa Kỳ] và Quốc hội Hoa Kỳ. Trong cuộc thảo luận rất thẳng thắn với Nhu ngày hôm qua (trong đó không có bất kỳ dấu hiệu nào về bất kỳ âm mưu nào từ phía Nhu nhằm lật đổ ông Diệm), tôi đã có thể nhận được lời hứa của Nhu về việc ủng hộ một hành động của ông Diệm nhằm đưa trường hợp của Chính phủ VNCH ra giải thích trước nhân dân một cách rộng rãi và cách độ lượng nhằm xoa dịu tình hình. Lời hứa này được rút ra bất chấp niềm tin của Nhu rằng sự kích động của Phật giáo không phải là mối đe dọa thực sự.

Thuần báo cáo sáng nay rằng Diệm đã nói chuyện với Nhu đêm qua sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, đồng ý về nguyên tắc rằng ông Diệm sẽ thực hiện một hành động như vậy, và chỉ đạo ủy ban liên bộ của Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ viết bài diễn văn đó [cho ông Diệm]. Bài diễn văn, theo Thuần, không chỉ chứa đựng lời kêu gọi chung chung mà còn có những chi tiết cụ thể hơn để đảm bảo các quyền tự do tôn giáo đầy đủ và thực hiện các thỏa thuận ngày 16 tháng Sáu.

.

Khi nghe tin về các cuộc biểu tình tiếp theo ở Sài Gòn sáng nay (septel: công điện riêng), tôi đã gọi điện cho Thuần nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh chóng. Tôi thúc giục ông Diệm đừng đợi cho đến khi ủy ban soạn thảo xong bài diễn văn, mà ông nên ngay lập tức đưa ra lời kêu gọi chung cho sự bình tĩnhtrật tự và cam kết thực hiện lại uy tín của ông theo thỏa thuận ngày 16 tháng Sáu; điều này cần được tuân thủ càng sớm càng tốt bằng cách phác thảo đầy đủ hơn và cụ thể hơn các biện pháp sẽ được thực hiện. Thuần hiện đang muốn thuyết phục như thế. Tôi đã đưa bản thảo bài diễn văn cho Thuần để có thể sử dụng trong mối liên hệ này.

Nhân tiện, Thuần báo cáo rằng ông Diệm đã đồng ý đêm qua không chỉ dựa vào báo cáo của các Tỉnh trưởng về những bất bình tôn giáo, mà sẽ thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt từ Sài Gòn về tất cả các khiếu nại của Phật giáo. Đây có thể là phản ứng muộn màng đối với việc chúng tôi liên tục đặt câu hỏi về thông tin làm cơ sở cho một số quyết định và việc không-hành-động của ông Diệm.

Về triển vọng ở đây, kinh nghiệm đã chứng minh, tôi nghĩ, rằng có tiềm năng to lớn cho sự căng giãn trong cơ cấu chính trị Việt Nam. Các sự kiện thường cho thấy sự sụp đổ sắp xảy ra của một chính phủ sẽ không nhất thiết xảy ra ở đây. Tôi tiếp tục cảm thấytriển vọng khá tốt về việc Chính phủ Việt Nam sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng hai đầu hiện nay (kích động Phật giáoâm mưu đảo chính). Tất nhiên, điều bắt buộc là Diệm phải đưa ra lời kêu gọi và các biện pháp tích cực, và điều này đã được ông Diệm nói rõ ràng. Chúng ta có lời Nhu hứa hỗ trợ cho đến cùng. Do đó, chúng ta có thể có đủ ảnh hưởng cùng hướng để thúc giục Diệm hành động, mặc dù không ai có thể đảm bảo đứa bé sẽ trông như thế nào nếu và khi nào nó được sinh ra. (ghi chú: đứa bé là ẩn dụ, việc ông Diệm đọc bài diễn văn trấn an Phật giáo,)

Thuần vừa thông báo với chúng tôi rằng Thuần dự kiến Tổng Thống Diệm sẽ đọc bài diễn văn hôm nay. Nếu nó đủ thẳng thắn và mang tính hòa giải (tôi se gửi công điện, sẽ cho ý kiến về điểm này khi có văn bản), tôi tin rằng điều quan trọng là Hoa Kỳ phải nhanh chóng đưa ra tuyên bố ủng hộ ông Diệm, bày tỏ sự tin tưởng vào ý định của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện thỏa thuận với Phật giáo ngày 16 tháng 6 và theo đuổi cuộc đấu tranh chống Cộng sản với sự ủng hộ của mọi người Việt Nam yêu nước.

Tôi tin rằng, hành động nhanh chóng [ủng hộ Diệm] kiểu này của chính phủ Mỹ sẽ có tác dụng quan trọng trong việc khiến các Phật tử tự giới hạn mình vào các mục tiêu tôn giáo và làm nản lòng những kẻ âm mưu đảo chính.

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10842)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)