Bilingual. 241. Big demonstration planned by Buddhists for Tuesday, July 30, 1963; Self-sacrifice of Buu Hoi’s mother also forecast by her for this date. / Phật tử lên kế hoạch biểu tình lớn vào Thứ Ba 30/7/1963; Ni trưởng Diệu Huệ, mẹ của Bửu Hội dự tính tự thiêu ngày này.

14/08/20233:26 SA(Xem: 778)
Bilingual. 241. Big demonstration planned by Buddhists for Tuesday, July 30, 1963; Self-sacrifice of Buu Hoi’s mother also forecast by her for this date. / Phật tử lên kế hoạch biểu tình lớn vào Thứ Ba 30/7/1963; Ni trưởng Diệu Huệ, mẹ của Bửu Hội dự tính tự thiêu ngày này.

 

blankBilingual.
241. Big demonstration planned by Buddhists for Tuesday, July 30, 1963;
Self-sacrifice of Buu Hoi’s mother also forecast by her for this date. /
Phật tử lên kế hoạch biểu tình lớn vào Thứ Ba 30/7/1963;
Ni trưởng Diệu Huệ, mẹ của Bửu Hội (Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc)
dự tính tự thiêu ngày này.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2241. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 28, 1963, 4 p.m.

 

144. Some encouraging news and symptoms over past several days re Buddhist problem-but also several perplexing developments.

Was assured yesterday by Bui Van Luong (Interior Minister) that government would use no repressive measures against further Buddhist demonstrations, having concluded that most people bored with Buddhist agitation and becoming convinced that GVN proposals just and sincere attempt settle religious problem. Thus he thought no real risk in letting up on security measures. This checks with info received independently from Diem’s doctor, who told me that in his presence Diem had called Interior Minister, Colonel Y (secret police chief), and Saigon Police Chief to instruct them not to use force or arrests against Buddhist agitators or demonstrators. This may be overly optimistic reading, but nevertheless instructions are along lines we have been advocating. May be crucial in connection with big demonstration planned by Buddhists for Tuesday, July 30, which is seventh and final weekly memorial of Quang Duc’s death. There has been much publicity about this, with Buddhist appeals to shopkeepers and civil servants and others to quit work and demonstrate. Self-sacrifice of Buu Hoi’s mother also forecast by her for this date. (Buu Hoi has not yet returned to Saigon as expected and requested by government, and this is disturbing.)

Meanwhile, Vice President Tho tells me that Buddhist leaders have semi-agreed to meet with government commission on provisional basis (i.e., with no terms of reference set and free to leave if they [Page 547]don’t like set-up) on July 31. Tho said that in telephone talks his contact, a moderate Buddhist leader, said in effect that they (Buddhist leaders) wanted to try one more wingding before agreeing to sit down in joint sessions. Tho worried re outcome Tuesday’s events, but unable persuade Buddhists to meet beforehand.

Thuan tells me that Diem couldn’t bring himself to invite directly and publicly Tich Tinh Kiet to come to see him, but did send word through Tho that he would see him if requested. (This of course misses main point my recommendation, but may nevertheless help some.)

Talked to Mau about getting Buu Hoi back here quick, and he agreed to send him another SOS. Said Buu Hoi had heart condition which made it dangerous for him to travel (somebody else said bad liver). I said I reckoned he’d have worse than that if he didn’t come back soon.

Several members of government have assured me that, for present, nobody seems to be trying to undercut policy of conciliation. However, one report to contrary is that Nhu did order veterans demonstration, which he later repudiated (cannot vouch for accuracy).

Finally, I have had serious word from Vice President, Thuan, and Mau that GVN continues to receive reports (with some details) that several official Americans are encouraging Buddhists to continue agitation until Lodge arrives and U.S. pulls rug on Diem. Disavowing again such nonsense (which my informants also discounted), I am nevertheless taking measures to cut to essential minimum contacts of American officials with Buddhists in pagodas (especially Xa Loi), and investigating certain apparently unauthorized contacts, which may have given rise to suspicions among many gullible people. One good reason for doing so is possibility that Saigon police, already overstrained, may come to put credence in such rumors, which would be bad. I shall lay out facts fully to Diem and Tho when I get them.

Atmosphere calm over weekend.

Nolting

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d241

 

.... o ....

 

241. Công điện từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Sài Gòn, 28 tháng 7, 1963, lúc 4 giờ chiều.

144. Một số tin tức và dấu hiệu đáng khích lệ trong vài ngày qua về vấn đề Phật giáo - nhưng cũng có nhiều diễn biến khó hiểu.

Hôm qua, Bùi Văn Lương (Bộ trưởng Nội vụ VNCH) đã đảm bảo rằng chính phủ sẽ không sử dụng các biện pháp đàn áp đối với các cuộc biểu tình tương lai của Phật giáo, sau khi kết luận rằng hầu hết người dân đã chán ngấy với sự kích động của Phật giáotin chắc rằng các đề xuất của Chính phủ Việt Namnỗ lực chính đángchân thành để giải quyết vấn đề tôn giáo. Vì vậy, Lương nghĩ rằng không có rủi ro thực sự nào khi từ bỏ các biện pháp an ninh [đàn áp]. Tin đó [lời ông Lương tiết lộ] được kiểm tra đối chứng dựa trên thông tin nhận được một cách độc lập từ bác sĩ của ông Diệm, người đã nói với tôi rằng trước sự chứng kiến của ông [bác sĩ], ông Diệm đã gọi điện cho Bộ trưởng Nội vụ, Đại tá Nguyễn Văn Y (Tư lệnh ngành cảnh sát mật vụ), và Cảnh sát trưởng Sài Gòn để chỉ thị họ không được sử dụng vũ lực hoặc bắt bớ những người Phật giáo kích động hoặc biểu tình. Đây có thể là cách đọc lạc quan quá mức, tuy nhiên, các hướng dẫn vẫn phù hợp với hướng hành động mà chúng tôi đã ủng hộ. Có thể rất quan trọng liên quan đến cuộc biểu tình lớn dự kiến do Phật tử lên kế hoạch vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 7/1963, là ngày tưởng niệm thứ bảy và cũng là cuối cùng của tuần lễ tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức viên tịch (ghi chú của ND: chung thất 49 ngày). Đã có nhiều thông tin công khai về điều này, với việc Phật giáo kêu gọi các chủ cửa tiệm, công chức và những người khác nghỉ việc và tham dự biểu tình. Sự tự thiêu quên mình của bà mẹ của ông Bửu Hội cũng được bà dự báo cho ngày này. (Bửu Hội vẫn chưa trở lại Sài Gòn như mong đợi và như yêu cầu của chính phủ, và điều này thật đáng lo ngại.)

(Ghi chú của người dịch: Trong suốt thập niên 1960,GS Bửu Hội được Chính phủ Việt Nam Cộng hòa bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đặc mệnh toàn quyền tại Maroc, Bờ Biển Ngà, Nigeria, Senegal và Thượng Volta, và ông thường trú tại Rabat. Nhưng sau cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963, Bửu Hội quyết định từ chức đại sứ. Mẹ của GS Bửu Hội sau khi xuất giaNi trưởng Diệu Huệ, chị của Ni trưởng Diệu Không. Cả 2 Ni trưởng đều từng tự nguyện sẵn sàng tự thiêu để đòi quyền bình đẳng tôn giáo cho Phật Giáo. Đại sứ Nolting có tin riêng là Ni trưởng Diệu Huệ có ý sẽ tự thiêu vào ngày Thứ Ba 30/7/1963.)

Trong khi đó, Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ nói với tôi [Đại sứ Nolting] rằng các nhà lãnh đạo Phật giáo đã đồng ý một nửa về việc gặp gỡ ủy ban chính phủ trên cơ sở tạm thời (nghĩa là không có điều khoản tham chiếu nào được ấn địnhtự do rời đi nếu họ không thích sự sắp đặt) vào ngày 31 tháng 7/1963. Thơ nói rằng trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, người liên lạc của ông, một nhà lãnh đạo Phật giáo ôn hòa, nói rằng họ (các nhà lãnh đạo Phật giáo) muốn thử thêm một lần nữa trước khi đồng ý ngồi lại trong các phiên họp chung. Thơ lo lắng về kết quả sự kiện hôm thứ Ba (ghi chú: ngày biểu tình 30/7 sắp tới), nhưng không thuyết phục được các nhà sư cho gặp nhau trước.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần nói với tôi rằng ông Diệm không thể trực tiếp và công khai mời nhà sư Thích Tịnh Khiết đến gặp ông, nhưng đã nhắn qua Thơ rằng ông Diệm sẽ gặp nhà sư Thích Tịnh Khiết nếu được yêu cầu. (Tất nhiên, điều này bỏ qua điểm chính mà tôi đề nghị ông Điệm làm, nhưng cũng vẫn có thể có lợi.)

Nói chuyện với Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu về việc đưa [Đại sứ] Bửu Hội về đây [Sài Gòn] nhanh chóng, và Mẫu đồng ý gửi cho Bửu Hội một lệnh triệu hồi khẩn cấp khác. Rồi được nghe Vũ Văn Mẫu nói Bửu Hội bị bệnh tim, nên đi đường xa rất nguy hiểm (có người nói Bửu Hội bệnh gan nặng). Tôi nói với Mẫu rằng, tôi nghĩ Bửu Hội sẽ còn tệ hơn thế nếu Bửu Hội không quay lại VN sớm. (Ghi chú của ND: Đại sứ Nolting ám chỉ, có thể mẹ của Bửu Hội là Ni trưởng Diệu Huệ sắp tự thiêu.)

Một số thành viên của chính phủ đã đảm bảo với tôi rằng, hiện tại, dường như không ai đang cố gắng cắt xén chính sách hòa giải. Tuy nhiên, một báo cáo ngược lại là, chính Ngô Đình Nhu đã ra lệnh cho các cựu chiến binh biểu tình, điều mà sau đó ông Nhu đã chối bỏ (không thể đảm bảo tính chính xác).

Cuối cùng, tôi đã nghe những lời nghiêm túc từ Phó Tổng thống Thơ, Bộ trưởng Thuần và Ngoại trưởng Mẫu rằng Chính phủ Việt Nam tiếp tục nhận được báo cáo (với một số chi tiết) rằng một số quan chức Mỹ đang khuyến khích Phật tử tiếp tục kích động cho đến khi Đai sứ Lodge đến và rồi Mỹ lật đổ ông Diệm. Một lần nữa tôi bác bỏ những điều vô nghĩa như vậy (điều mà những mật báo viên của tôi cũng bác bỏ các quy chụp đối với Mỹ), tuy nhiên tôi đang thực hiện các biện pháp để cắt giảm các liên hệ tối thiểu cần thiết của các quan chức Mỹ với các Phật tử ở các chùa (đặc biệt là Chùa Xá Lợi), và điều tra một số liên hệ [giữa người Mỹ và các nhà sư] rõ ràngtrái phép, có thể làm nhiều người nhẹ dạ nảy sinh nghi ngờ. Một lý do chính đáng để làm như vậy là có khả năng cảnh sát Sài Gòn, vốn đã quá căng thẳng, có thể tin vào những tin đồn như vậy, điều đó sẽ rất tệ hại. Tôi sẽ trình bày đầy đủ sự thật cho Diệm và Thơ khi tôi gặp 2 lãnh đạo này.

Không khí bình tĩnh vào cuối tuần.

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9628)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana