Bilingual. 266. CIA: Student participation in these demonstrations is also increasing, particularly in Hue, where the firing this week of the university rector, who is known to be sympathetic to the Buddhists, has led to the resignation of many faculty members

01/09/20233:15 SA(Xem: 1039)
Bilingual. 266. CIA: Student participation in these demonstrations is also increasing, particularly in Hue, where the firing this week of the university rector, who is known to be sympathetic to the Buddhists, has led to the resignation of many faculty members

 blank

Bilingual. 266. CIA: Student participation in these demonstrations is also increasing, particularly in Hue, where the firing this week of the university rector, who is known to be sympathetic to the Buddhists, has led to the resignation of many faculty members / CIA: SINH VIÊN THAM DỰ BIỂU TÌNH NGÀY CÀNG ĐÔNG, ĐẶC BIỆT LÀ Ở HUẾ, NƠI BÃI CHỨC VIỆN TRƯỞNG ĐẠI HỌC HUẾ (LM CAO VĂN LUẬN), NGƯỜI CÓ THIỆN CẢM VỚI PHẬT TỬ, ĐÃ LÀM NHIỀU GIẢNG VIÊN TỪ CHỨC TẬP THỂ.

 

CIA logo266. Memorandum Prepared by the Office of Current Intelligence, Central Intelligence Agency1

 

Washington, August 21, 1963

SUBJECT

Rumors in South Vietnam

OCI No. 2341/63

Summary

Additional reports of plotting against the Diem government have been received. While there is no hard evidence of imminent action, the Buddhist issue continues to make the situation dangerous.

1. Buddhist agitation seems to be turning farther away from strictly religious issues and toward political questions. At least some Buddhist leaders appear convinced that Diem’s overthrow will be only a matter of time if pressure can be maintained in the form of further suicides and public demonstrations. Buddhist demonstrations against [Page 603]the government are, in fact, drawing larger crowds in the principal cities. Student participation in these demonstrations is also increasing, particularly in Hue, where the firing this week of the university rector, who is known to be sympathetic to the Buddhists, has led to the resignation of many faculty members.

2. A group of alleged coup plotters headed by former presidential security service director Tran Kim Tuyen is reported to be ready for an early move against the government. Two sources in contact with members of the Tuyen group maintain that previously reported coup deadlines were practice runs for various units headed by junior officers. The plan is for these units to seize vital installations in Saigon while a small group armed with automatic weapons executes a palace revolt against the Ngo family. Available information points to the existence of serious plotting by Tuyen, but the firmness of the group’s resolve and the extent of its capabilities are uncertain.

3. There have been no recent reports of plotting among top-ranking military officers. Contrary to his earlier statements, the commander of the II Corps area in central South Vietnam, Brigadier General Khanh, told a US observer on 17 August that general officers did not intend to carry out a coup d’etat. Khanh claimed that the military leaders would act only if the country were on the verge of chaos. He claimed that the generals were in control of their subordinates down to the battalion level and would act to prevent a take over by any civilian plotters. The III Corps commander, General Dinh, states that he has six battalions on alert around Saigon for the purpose of supporting Diem in case of trouble from the Buddhists or in the event of a coup attempt.

4. Generals Khanh and Dinh probably are considered opportunists by their peers and not fully trusted within the military establishment. Khanh, in particular, may have tailored his comments for US consumption. His statement that the generals would not support a government headed by Vice President Tho contradicts the expressed views of other key officers.

5. It is difficult to assess recent statements attributed by the press to Ngo Dinh Nhu to the effect that a coup is inevitable if the present trend continues. It may be that Nhu expects a coup attempt and that his remarks were designed to throw plotters off stride. In a report of 13 August, the US air attaché in Saigon reported that Madame Nhu had told an Australian correspondent that she expected a military coup within a few days. At the same time, the possibility of a take over by Nhu cannot be discounted.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Vietnam Working Group Files: Lot 67 D 54, POL 26 Coup Rumors. Secret; No Foreign Dissem.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d266

 

.... o ....

 

266. BẢN GHI NHỚ DO PHÒNG TÌNH BÁO
VỀ CÁC SỰ KIỆN HIỆN TẠI, SỞ TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG CIA SOẠN (1)

 

Washington, ngày 21 tháng 8 năm 1963

 

CHỦ ĐỀ

Tin đồn ở miền Nam Việt Nam

OCI số 2341/63

Bản tóm tắt

Đã nhận được thêm những báo cáo về các âm mưu chống lại chính phủ Diệm. Trong khi không có bằng chứng cụ thể về hành động sắp xảy ra, vấn đề Phật giáo vẫn tiếp tục khiến tình hình trở nên nguy hiểm.

1. Chuyển động của Phật giáo dường như đang rời xa các vấn đề tôn giáo thuần túy và hướng tới các vấn đề chính trị. Ít nhất một vài nhà lãnh đạo Phật giáo tỏ ra tin chắc rằng việc lật đổ ông Diệm sẽ chỉ là vấn đề thời gian nếu áp lực có thể được duy trì dưới hình thức tiếp tục tự sátbiểu tình công khai. Trên thực tế, các cuộc biểu tình của Phật giáo chống lại chính phủ Diệm đang thu hút đám đông lớn hơn ở các thành phố chính. Sự tham gia của sinh viên vào các cuộc biểu tình này cũng ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở Huế, nơi vụ sa thải Viện trưởng Đại học [Huế], người được biết đến là có thiện cảm với Phật tử, trong tuần này đã khiến nhiều giảng viên từ chức để phản đối. (LND: Trong tháng 8/1963, Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục vào Sài Gòn yêu cầu TT Diệm bãi chức Viện trưởng Đại Học Huế của Linh mục Cao Văn Luận vì đã không ngăn cản sinh viên Phật tử biểu tình. Ngày 14-8 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Quang Trình ra Huế thông báo bãi chức Viện trưởng của LM Cao Văn Luận.).

2. Có tin về một nhóm âm mưu đảo chính do cựu giám đốc Sở An ninh Phủ tổng thống Trần Kim Tuyến đứng đầu, được cho là đã sẵn sàng sẽ sớm có hành động chống lại chính phủ. Hai nguồn tin liên hệ với các thành viên của nhóm Tuyến khẳng định rằng thời hạn đảo chính được báo cáo trước đó là các cuộc tập trận cho nhiều đơn vị khác nhau do các sĩ quan cấp dưới đứng đầu. Kế hoạch là để các đơn vị này chiếm giữ các cơ sở quan trọng ở Sài Gòn trong khi một nhóm nhỏ được trang bị vũ khí tự động, thực hiện cuộc nổi dậy trong cung điện chống lại gia đình họ Ngô. Thông tin sẵn có cho thấy có sự tồn tại của âm mưu nghiêm túc của Tuyến, nhưng độ chắc chắn trong quyết tâm của nhóm và mức độ khả năng của nhóm này là không chắc chắn.

3. Gần đây không có báo cáo nào về âm mưu của các sĩ quan quân đội cấp cao. Ngược lại với những tuyên bố trước đó, Tư lệnh Quân đoàn II ở miền Trung Nam Việt Nam, Chuẩn tướng Nguyễn Khánh, nói với một quan sát viên Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 8 rằng các tướng lĩnh không có ý định thực hiện một cuộc đảo chính. Khánh tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo quân sự sẽ chỉ hành động nếu đất nước đang trên bờ vực hỗn loạn. Ông Khánh nói rằng các tướng lĩnh đang kiểm soát cấp dưới của họ cho đến cấp tiểu đoàn và sẽ hành động để ngăn chặn cuộc đảo chánh của bất kỳ kẻ âm mưu dân sự nào. Tư lệnh Quân đoàn III, Tướng Tôn Thất Đính, nói rằng ông có sáu tiểu đoàn cảnh giác quanh Sài Gòn nhằm mục đích hỗ trợ Tổng thống Ngô Đình Diệm trong trường hợp gặp bất trắc từ phía Phật tử hoặc trong trường hợp xảy ra đảo chính.

4. Tướng Khánh và Tướng Đính có lẽ bị các tướng khác coi là những kẻ cơ hội và không được giới quân sự tin tưởng hoàn toàn. Đặc biệt, Khánh có thể đã điều chỉnh nhận xét của mình cho phù hợp với suy nghĩ của Hoa Kỳ. Tuyên bố của ông rằng các tướng lĩnh sẽ không ủng hộ chính phủ do Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ đứng đầu mâu thuẫn với quan điểm bày tỏ của các sĩ quan chủ chốt khác.

5. Khó có thể đánh giá những tuyên bố gần đây của báo chí ghi là lời của Ngô Đình Nhu rằng một cuộc đảo chính là không thể tránh khỏi nếu xu hướng hiện nay tiếp tục. Có thể Nhu mong đợi một âm mưu đảo chính và những nhận xét của Nhu được thiết kế để khiến những kẻ âm mưu bỏ cuộc. Trong một báo cáo ngày 13 tháng 8, viên chức tùy viên không quân Hoa Kỳ tại Sài Gòn cho biết bà Ngô Đình Nhu đã nói với một phóng viên Australia rằng bà mong đợi một cuộc đảo chính quân sự trong vài ngày tới. Đồng thời, không thể xem thường khả năng ông Nhu lên nắm toàn quyền.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Nhóm công tác Việt Nam Hồ sơ: Lô 67 D 54, POL 26 Tin đồn đảo chính. Bí mật; Không phổ biến ra nước ngoài.

 

.... o ....

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana