Bilingual. 283. Admiral Felt: Don indicated we must continue support Diem, forcing him to clean house. His suggestion was for the duration of the crisis to have an interim mixed Cabinet, military and civilian. Military should have three Cabinet posts. Don hopes U.S. will truly try bear down on Diem by delegating authority of [to?] Ministers and broadening his narrow outlook.

16/09/20233:21 SA(Xem: 538)
Bilingual. 283. Admiral Felt: Don indicated we must continue support Diem, forcing him to clean house. His suggestion was for the duration of the crisis to have an interim mixed Cabinet, military and civilian. Military should have three Cabinet posts. Don hopes U.S. will truly try bear down on Diem by delegating authority of [to?] Ministers and broadening his narrow outlook.

blankBilingual. 283. Admiral Felt: Don indicated we must continue support Diem, forcing him to clean house. His suggestion was for the duration of the crisis to have an interim mixed Cabinet, military and civilian. Military should have three Cabinet posts. Don hopes U.S. will truly try bear down on Diem by delegating authority of [to?] Ministers and broadening his narrow outlook. / Đô đốc Felt: Tướng Trần Văn Đôn nói Hoa Kỳ phải tiếp tục ủng hộ Tổng Thống Diệm, buộc ông Diệm phải dọn dẹp nhà cửa (ám chỉ gạt bỏ ông bà Nhu ra khỏi quyền lực). Đôn đề nghị trong thời gian khủng hoảng nên có Nội các hỗn hợp lâm thời, quân sự và dân sự. Quân đội nên có ba chức vụ Nội các. Đôn hy vọng Mỹ sẽ thực sự kiềm chế ông Diệm bằng cách chia quyền cho các Bộ trưởng và mở rộng tầm nhìn hạn hẹp của ông Diệm.

 

Office-of-the-Historian-logo283. Telegram From the Commander in Chief, Pacific (Felt) to the Joint Chiefs of Staff 1

Honolulu, August 25, 1963, 10:58 a.m.

251958Z. Situation in RVN.

1. Following are highlights of conversation Gen Harkins had with Gen Don on Saturday:2

A. Don’s aim is to keep buffer between populace and troops, utilizing police to maintain order and employing Army only if police unable cope with situation.

B. Don reiterated he takes his orders from Diem not Nhu. Said I should bring to him any matters heretofore handled by Thuan.

C. Power alignment such that difficult for army to call the shots. Solidarity does not exist. Appears Dinh and his forces receiving instructions direct rather than thru Don. Obvious Special Forces and police also receiving orders direct and not thru Don and/or Dinh. A neatly engineered stalemate.

D. Don indicated stalemate could be broken by U.S. and that we must continue support Diem , forcing him to clean house. His suggestion, and definitely not to be attributed to him, was for the duration of the crisis to have an interim mixed Cabinet, military and civilian. Military should have three Cabinet posts. Interior—most important to preserve law and order. He suggested B/G Minh for this. Minister of Information-incumbent General Oai is OK. Minister of Defense-not too important in his mind but should be military. Thuan should remain as Secy of State to Presidency. He feels President should do this to show he’s really trying to clean house. He wants martial law to end soonest. Don’t blame him as he’s really in a quandary with so many cooks stirring the Nuoc Mam. Also he hopes U.S. will truly try bear down on Diem —and try to show him how to run government—by delegating authority of [to?] Ministers and broadening his narrow outlook. This we have tried to do without much success—but we should keep trying if we’re going to stick with Diem.

E. He reaffirmed that war against VC would go on. It does, but at somewhat reduced tempo. 300 to 400 opns a day vs 700 to 800.

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, Tÿ09172-69. Secret; Priority. Repeated to the Commanders of the U.S. Army, Pacific; U.S. Fleet, Pacific; and Pacific Air Force.

(2) August 24.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d283

 

.... o ....

 

283. Điện tín của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương
(Đô Đốc Harry Felt, Tư lệnh Thái Bình Dương)

gửi Tham mưu trưởng liên quân (Tướng Maxwell Tyalor) (1)

 

Honolulu, ngày 25 tháng 8 năm 1963, lúc 10:58 giờ sáng

251958Z. Tình hình VNCH.

1. Sau đây là những điểm nổi bật trong cuộc trò chuyện giữa Tướng Paul Harkins với Tướng Trần Văn Đôn hôm thứ Bảy 24/8/1963:(2)

A. Mục đích của Đôn là giữ khoảng đệm giữa dân chúng và quân đội, sử dụng cảnh sát để duy trì trật tự và chỉ sử dụng Quân đội nếu cảnh sát không thể đối phó với tình huống.

B. Đôn nhắc lại rằng ông nhận lệnh trực tiếp từ Diệm chứ không phải Nhu. Đôn nói rằng tôi [Đô Đốc Felt] nên nói với Đôn những vấn đề mà trước giờ đã đưa cho Nguyễn Đình Thuần giải quyết.

C. Lực lượng đã phân bố một cách chặt chẽ khiến quân đội khó có thể nắm thế chủ động. Không hề có sự đoàn kết nào tồn tại. Có vẻ như Tướng Tôn Thất Đính và quân của Đính nhận được chỉ thị trực tiếp [từ Phủ Tổng Thống] chứ không phải thông qua Tướng Đôn. Thấy rõ là Lực lượng đặc biệt và cảnh sát cũng nhận lệnh trực tiếp [từ Phủ Tổng Thống] chứ không phải thông qua Tướng Đôn và/hoặc qua Tướng Đính. Một thế trận bế tắc đã được thiết kế chặt chẽ.

D. Tướng Đôn cho biết thế bế tắc có thể bị Hoa Kỳ phá vỡ và chúng ta [Hoa Kỳ] phải tiếp tục ủng hộ Tổng Thống Diệm, buộc ông Diệm phải dọn dẹp nhà cửa (LND: ám chỉ gạt bỏ ông bà Nhu ra khỏi quyền lực). Đề xuất của Đôn, và chắc chắn không phải do ý Đôn, là trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng nên có một Nội các lâm thời hỗn hợp, quân sự và dân sự. Quân đội nên có ba chức vụ Bộ trưởng Nội các. Bộ Nội Vụ—quan trọng nhất để giữ gìn luật pháptrật tự. Đôn đã gợi ý chức này để Tướng Dương Văn Minh nắm việc này. Bộ trưởng Thông tin đương nhiệm Tướng Trần Tử Oai là ổn. Bộ trưởng Quốc phòng-không quá quan trọng trong tâm trí Đôn nhưng nên là quân nhân. Nguyễn Đình Thuần nên tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Phủ Tổng thống. Đôn cảm thấy Tổng Thống Diệm nên làm điều như thế để chứng tỏ rằng ông Diệm thực sự đang cố gắng dọn dẹp nhà cửa. Đôn muốn thiết quân luật kết thúc sớm nhất. Đừng trách Đôn vì Đôn thực sự đang gặp khó khăn với rất nhiều đầu bếp đang khuấy nước mắm. Ngoài ra, Đôn hy vọng Hoa Kỳ sẽ thực sự cố gắng kiềm chế Diệm —và cố gắng chỉ cho ông Diệm cách điều hành chính phủ — bằng cách trao quyền cho các Bộ trưởng và mở rộng tầm nhìn hẹp hòi của ông Diệm. Điều này chúng ta trước giờ đã cố gắng thực hiện nhưng không mấy thành công – nhưng chúng ta nên tiếp tục cố gắng nếu muốn gắn bó với ông Diệm.

E. Tướng Đôn tái khẳng định rằng cuộc chiến chống VC sẽ tiếp tục. Có, nhưng với nhịp độ hơi giảm. 300 đến 400 cuộc hành quân mỗi ngày so với 700 đến 800 cuộc hành quân mỗi ngày.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, Tÿ09172-69. Bí mật; Sự ưu tiên. Lặp lại với các Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương; Hạm đội Hoa Kỳ, Thái Bình Dương; và Không quân Thái Bình Dương.

(2) Ngày 24 tháng 8.

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana