Bilingual. 284. CIA: General Khanh said the Army will take over the country if the politicians decide to seek an agreement with the DRV or even with Communist China for a neutralization of Viet Nam.

17/09/20233:57 SA(Xem: 701)
Bilingual. 284. CIA: General Khanh said the Army will take over the country if the politicians decide to seek an agreement with the DRV or even with Communist China for a neutralization of Viet Nam.

blankBilingual. 284. CIA: GENERAL KHANH SAID THE ARMY WILL TAKE OVER THE COUNTRY IF THE POLITICIANS DECIDE TO SEEK AN AGREEMENT WITH THE DRV or even with Communist China for a neutralization of Viet Nam. Khanh stated he has four divisions under his command and he can do quite a few things. Regardless of our decision, he reiterated, the Army would go it alone should it become clear that the politicians were heading for any softening on anticommunism./ CIA: Tướng Khánh nói rằng Quân đội sẽ đảo chánh nếu các chính trị gia [nhà Ngô] quyết định tìm thỏa thuận với Bắc Việt hoặc với Trung Quốc để trung lập hóa Miền Nam VN. Tướng Khánh nói Khánh có 4 sư đoàn dưới quyền và Khánh có thể làm được khá nhiều việc. Khánh lặp lại, bất kể quyết định của Hoa Kỳ là gì, Quân đội VNCH sẽ hành động một mình nếu có tin rõ ràng rằng các chính trị gia ngưng chống cộng.

 

Office-of-the-Historian-logo284. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency1

 

Saigon, August 25, 1963.

0291.

1. Brigadier General Nguyen Khanh requested immediate meeting with CAS officer at 1330 local 25 August and in half hour conversation preceded by frank plea that regardless of our ultimate decision we not declare his stand to Counsellor Nhu, he proceeded along following lines.

2. The Generals still taking orders within the legal framework of the Constitution, even though some of them have a heartache over some of the actions taken by the government in the process of restoring order.

3. Some of the Generals (he refused to identify further, stating it was not necessary to put any other head on the block at this point beside his own) are however determined to stop taking orders from the politicians (queried for definition he flatly stated the Ngo family) the very minute South Vietnam’s anticommunist stand comes in question. These Generals now fear that the politicians are now thinking in the direction of an arrangement with the DRV.

4. Khanh remarked that the United States has not taken any stand over recent events beside bland statements of disapproval of some of the incidents. Khanh now wants to know (and soon, he asked for a reply by 1530 this afternoon when he would return to Pleiku and was told a reply by that time would be impossible) whether the United States would support “the Army” should it move to take over the country. Regardless of our decision, he reiterated, the Army would go it alone should it become clear that the politicians were heading for any softening on anticommunism.

5. Asked to amplify he declined, but offered “as an example” the following hypothesis: let’s assume that United States decides to curtail or cut aid to Viet Nam in order to force the Ngo family to toe the line, and the politicians decide to seek an agreement with the DRV or even with Communist China for a neutralization of Viet Nam. If this were to happen he, Khanh, and his General friends would definitely revolt. What would the American military, who have fought side by side with the Vietnamese soldiers so far, do?

6. Khanh stated he has four divisions under his command and he can do “pas mal des choses”, quite a few things. Declining once again to name Generals allied with him, he acceded only to replying that [Page 634]while General Tran Van Don is a good and respected friend, he, Khanh cannot afford to trust him at this moment and that General Tran Thien Khiem is completely on Khanh side.

7. Throughout the conversation there was a strong plea for a very rapid assessment of the situation by the United States, to determine if any errors had been committed in the past and should this be established to be the case, prompt, immediate, intelligent and strong remedial action. Asked if he and his Generals have any plan for follow through on political plane, Khanh said they were only military trying to keep the country from being turned over to communism: it was up to the United States to take care of the political part. At any rate, he reiterated at the end, the Generals would go down fighting if the politicians now in power moved in the wrong direction, which the Generals now fear is the case.

8. Khanh has not visited the Palace since 20 Aug. Was asked (did not say by whom) to remain in Saigon tonight but chooses to return to Pleiku instead. Hopes we will contact him there soonest.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/24/63-8/31/63, CIA Cables. Secret. The CIA sent copies to the White House for Forrestal, to the Department of State for Hughes and Hilsman, and to the Joint Chiefs of Staff for Krulak. The telegram was received at the White House at 10:41 a.m.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d284

 

.... o ....

 

284. ĐIỆN VĂN TỪ TRỤ SỞ TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG CIA Ở SÀI GÒN
GỬI VỀ TRUNG ƯƠNG CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 25 tháng 8 năm 1963.

0291.

1. Chuẩn Tướng Nguyễn Khánh yêu cầu gặp ngay viên chức CAS vào lúc 13 giờ 30 phút địa phương ngày 25 tháng 8 và trong nửa giờ trò chuyện trước lời rào trước thẳng thắn rằng bất chấp quyết định cuối cùng thế nào của chúng ta, xin chúng ta đừng làm lộ lập trường của Tướng Khánh ra với Cố vấn Ngô Đình Nhu, sau đó Tướng Khánh nói như sau.

2. Các Tướng vẫn nhận lệnh trong khuôn khổ pháp luật của Hiến pháp, mặc dù một số vị Tướng rất đau lòng trước một số hành động của chính phủ trong quá trình lập lại trật tự.

3. Tuy nhiên, một số vị Tướng (Tướng Khánh từ chối nói cụ thể tên những ai, nói rằng không cần thiết phải đặt bất kỳ người đứng đầu nào khác vào thời điểm này ngoài chính ông Khánh) quyết tâm ngừng nhận lệnh từ các chính trị gia (được hỏi cụ thể, Khánh thẳng thừng nói là họ từ chối nhận lệnh từ gia đình nhà Ngô) ngay lúc đó quan điểm chống cộng của miền Nam Việt Nam bị đặt dấu hỏi. Các vị tướng này hiện nay lo ngại rằng các chính trị gia hiện đang suy nghĩ theo hướng dàn xếp với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa [Bắc Việt].

4. Khánh nhận xét rằng Hoa Kỳ không có bất kỳ quan điểm nào về các sự kiện gần đây ngoài những tuyên bố lạt phèo không tán thành một số sự kiện. Bây giờ Khánh muốn biết (và sớm, Khánh đã yêu cầu trả lời trước 15h30 chiều nay khi Khánh sẽ trở lại Pleiku và được cho biết rằng câu trả lời vào thời điểm đó là không thể có) liệu Hoa Kỳ có hỗ trợ “Quân đội” hay không nếu họ chiếm trọn quyền lực đất nước. Khánh nhắc lại, bất kể quyết định của chúng ta [Hoa Kỳ] là gì, Quân đội sẽ hành động một mình nếu có thông tin rõ ràng rằng các chính trị gia đang hướng tới lập trường mềm mỏng đối với chủ nghĩa chống cộng.

5. Được yêu cầu giải thích, Tướng Khánh từ chối, nhưng đưa ra giả thuyết sau “làm ví dụ”: giả sử rằng Hoa Kỳ quyết định cắt giảm hoặc cắt viện trợ đối với Việt Nam để buộc gia đình họ Ngô phải chịu áp lực, và nếu các chính trị gia [nhà Ngô] quyết định tìm một thỏa thuận với Bắc Việt hoặc thậm chí với Trung Quốc để trung lập hóa Việt Nam. Nếu chuyện này xảy ra, Tướng Khánh và các Tướng bạn chắc chắn sẽ nổi dậy. Quân đội Mỹ, những người đã sát cánh chiến đấu cùng quân đội Miền Nam cho đến nay, sẽ làm gì?

6. Tướng Khánh cho biết ông có 4 sư đoàn dưới quyền và ông có thể làm khá nhiều việc. Một lần nữa, Khánh từ chối nêu tên các Tướng đồng minh với mình, Khánh chỉ đồng ý trả lời rằng Tướng Trần Văn Đôn là một người bạn tốt và đáng kính nhưng Khánh không thể tin Tướng Đôn vào lúc này và rằng Tướng Trần Thiện Khiêm là hoàn toàn đứng về phía Khánh.

7. Trong suốt cuộc trò chuyện, có lời yêu cầu mạnh mẽ về việc Hoa Kỳ phải đánh giá thật nhanh tình hình để xác định xem liệu có bất kỳ sai sót nào đã xảy ra trong quá khứ hay không và liệu điều này có được coi là đúng đắn, nhanh chóng, ngay lập tức, thông minhbiện pháp sửa chữa mạnh mẽ. Khi được hỏi liệu Khánh và các Tướng có kế hoạch thực hiện trên bình diện chính trị hay không, Khánh nói rằng họ chỉ là quân đội đang cố gắng giữ cho đất nước không bị chuyển sang chủ nghĩa cộng sản: phần chính trị thuộc về Hoa Kỳ. Dù thế nào đi nữa, ở phần cuối, ông Khánh đã nhắc lại rằng, các Tướng sẽ chiến đấu nếu các chính trị gia hiện đang nắm quyền đi sai hướng, điều mà các Tướng hiện đang lo sợ là đúng như vậy.

8. Tướng Khánh đã không đến thăm Phủ Tổng Thống kể từ ngày 20 tháng 8. Tướng Khánh được yêu cầu (không nói rõ ai yêu cầu) ở lại Sài Gòn tối nay, nhưng thay vào đó Khánh lại chọn quay lại Pleiku. Hy vọng chúng tôi sẽ liên lạc với Tướng Khánh ở đó thời gian sớm nhất.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Việt Nam Country Series, 24/8/63-8/31/63, CIA Cables. Bí mật. CIA đã gửi các bản sao tới Bạch Ốc cho Michael Forrestal (Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ), tới Bộ Ngoại giao cho Thomas Hughes (Giám đốc Phòng Tình báo và Nghiên cứu) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông), và tới Bộ Tham mưu Liên quân cho Tướng Victor Krulak (Chánh văn phòng Bộ Tham mưu Liên quân). Bức điện được nhận tại Bạch Ốc lúc 10:41 giờ sáng.

.... o ....

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana