Bilingual. 291. General Khiem replied to Colonel Conein as follows: Generals were in accord with points expressed; Nhu has certain officers on General Don’s staff; Colonel Conein should stand by for later pickup by jeep that will take Colonel Conein to immediate future meeting with General Duong Van Minh; General Khiem concurred in contact with General Khanh about the secret mission

23/09/20234:04 SA(Xem: 1557)
Bilingual. 291. General Khiem replied to Colonel Conein as follows: Generals were in accord with points expressed; Nhu has certain officers on General Don’s staff; Colonel Conein should stand by for later pickup by jeep that will take Colonel Conein to immediate future meeting with General Duong Van Minh; General Khiem concurred in contact with General Khanh about the secret mission

blankBilingual. 291. General Khiem replied to Colonel Conein as follows: Generals were in accord with points expressed; Nhu has certain officers on General Don’s staff; Colonel Conein should stand by for later pickup by jeep that will take Colonel Conein to immediate future meeting with General Duong Van Minh; General Khiem concurred in contact with General Khanh about the secret mission. // Tướng Khiêm trả lời Đại tá Conein như sau: Các tướng đồng ý với các điểm đã trình bày; Ông Nhu có gài một số sĩ quan trong bộ tham mưu của Tướng Đôn; Đại tá Conein nên đợi để được đón bằng xe Jeep, sẽ đưa Đại tá Conein đến gặp Tướng Dương Văn Minh; Tướng Khiêm đồng ý sẽ liên lạc, nói với Tướng Khánh về chiến dịch bí mật.

 

CIA logo291. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency1

 

Saigon, August 26, 1963.

1. Colonel Conein spoke with General Tran Thien Khiem approximately 1245 hours local and reviewed points contained [document number not declassified] (IN 06507).2

2. General Khiem replied as follows:

a. Generals were in accord with points expressed. Pleased to know US position.

b. These points should not be raised with General Tran Van Don at this time since Nhu has certain officers on General Don’s staff and might become aware of this from them.

c. Colonel Conein should stand by for later pickup by jeep by an officer sent by General Khiem. This jeep will take Colonel Conein to immediate future meeting with General Duong Van Minh.

d. General Khiem concurred in contact with General Khanh by [less than 1 line not declassified] on these points and stated that he would inform General Khanh by secure means available to him that he is aware of [less than 1 line not declassified] mission and in agreement with it.

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-172-69. Top Secret. There is no telegram number indicated on the source text.

(2) Document 290.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d291

 

.... o ....

 

291. ĐIỆN VĂN TỪ TRỤ SỞ CIA Ở SÀI GÒN
GỬI VỀ SỞ TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 8 năm 1963.

 

1. Đại tá Conein đã nói chuyện với Tướng Trần Thiện Khiêm khoảng 12 giờ 45 phút tại địa phương và xem xét các điểm trong [số tài liệu không được giải mật] (IN 06507).(2)

2. Tướng Khiêm trả lời như sau:

a. Các tướng đều đồng thuận với những điểm được bày tỏ. Rất vui được biết lập trường của Hoa Kỳ.

b. Các điểm này không nên nêu ra với Tướng Trần Văn Đôn vào lúc này vì Nhu có cài cắm một số sĩ quan trong bộ tham mưu của Tướng Đôn và có thể sẽ biết từ nhóm cài cắm này.

c. Đại tá Conein nên chờ sẵn để dược đón sau bằng xe jeep của một sĩ quan do Tướng Khiêm cử đến. Chiếc xe jeep này sẽ đưa Đại tá Conein đến gặp ngay, trực tiếp với Tướng Dương Văn Minh trong tương lai.

d. Tướng Khiêm đồng ý sẽ liên lạc với Tướng Khánh qua [dưới 1 dòng không được giải mật] về những điểm này và nói rằng ông sẽ thông báo cho Tướng Khánh bằng các phương tiện an toàn sẵn có rằng ông đã biết về chiến dịch [dưới 1 dòng không được giải mật] và trong đồng thuận với chiến dịch này.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-172-69. Bí mật hàng đầu. Không có số điện tín nào được nêu trên văn bản nguồn.

(2) Văn bản 290.

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10771)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)