Bilingual. 294. General Khanh told CAS officer: Khanh was not ready move now. Plan was to wait until Nhu moved in direction rapprochement with DRV then strike

25/09/20233:20 SA(Xem: 1787)
Bilingual. 294. General Khanh told CAS officer: Khanh was not ready move now. Plan was to wait until Nhu moved in direction rapprochement with DRV then strike

blank
Bilingual. 294. General Khanh told CAS officer: Khanh was not ready move now. Plan was to wait until Nhu moved in direction rapprochement with DRV then strike. Quoting VOA broadcast said hope was we would cut aid and if Diem yields and fires Nhu then no need revolt. Khanh going Saigon for hour or so tonight. We must not talk to Dinh. Wants immediate reply to single request: will we guarantee safe haven and support to families in case Generals fail? Have no money stashed away. // Tướng Nguyễn Khánh nói với viên chức CIA: Khánh chưa sẵn sàng đảo chánh. Kế hoạch là chờ cho tới khi ông Ngô Đình Nhu tiến hành hòa giải với Bắc Việt thì sẽ đảo chánh. Dẫn bản tin phát thanh của VOA là hy vọng chính phủ Mỹ cắt giảm viện trợ, và nếu ông Diệm nhượng bộ, chịu sa thải ông Nhu thì các tướng sẽ không cần đảo chánh. Khánh sẽ tới Sài Gòn ngay trong đêm khoảng 1 giờ đồng hồ. Đừng nói gì với Tướng Tôn Thất Đính. Muốn Hoa Kỳ trả lời ngay 1 yêu cầu thôi: Mỹ sẽ bảo đảm nơi ẩn trú an toàn và hỗ trợ các gia đình nếu các tướng đảo chánh thất bại? Không có tiền nào được cất giấu cả.

 

294. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency 1

 CIA logo

Saigon, August 26, 1963.

[document number and 1 sentence containing document number not declassified]

1. Following message received from CAS officer who now at Pleiku:

a. Khanh was not ready move now. Plan was to wait until Nhu moved in direction rapprochement with DRV then strike. This would give Generals some legal grounds for move.

b. Still hopes Nhu will provide pretext on which Generals can hang action. Quoting VOA broadcast said hope was we would cut aid and if Diem yields and fires Nhu then no need revolt. My impression he much prefers it that way. Wanted know if “secret police to be punished Der VOA includes Nhu.” I replied Nhu must go. He nodded.

c. Talking to Khiem without his approval was wrong move but no damage. Khanh going Saigon for hour or so tonight.

d. We must not talk to Dinh. Also CAS officer be careful of tight surveillance.

e. Wants immediate reply to single request: will we guarantee safe haven and support to families in case Generals fail? Have no money stashed away.

f. Impression: Khanh caught off base by our timing does not quite know what to do.

g. Recommend phone Khiem number 30102 that I returning Saigon tonight, if you so instruct. We awaiting your instructions.

2. CAS officer being instructed return tomorrow after an additional meeting with Khanh or without, whichever seems useful. We not replying pare 1e pending discussion with Ambassador.

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-172-69. Top Secret. The source text is a copy sent by the CIA to the Joint Chiefs of Staff exclusive for Krulak who was to pass it exclusive to Lansdale. Copies were also sent to the White House for Forrestal and the Department of State for Hughes and Hilsman.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d294

 

.... o ....

 

294. ĐIỆN TỪ VĂN PHÒNG SÀI GÒN
CỦA SỞ TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG CIA
GỬI VỀ TRUNG ƯƠNG (1)

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 8 năm 1963.

[số tài liệu và 1 câu chứa số tài liệu chưa được giải mật]

1. Các tin sau đây là nhận được từ viên chức tình báo CAS hiện đang ở Pleiku:

a. Tướng Nguyễn Khánh chưa sẵn sàng chuyển động bây giờ. Kế hoạch là đợi đến khi ông Ngô Đình Nhu có hành động hòa giải với Bắc Việt thì sẽ tấn công. Như thế sẽ cho các Tướng một số cơ sở pháp lý để hành động.

b. [Tướng Khánh] Vẫn hy vọng ông Nhu sẽ tạo ra cớ để các Tướng có thể hành động. [Tướng Khánh] Trích dẫn đài VOA nói rằng hy vọngchúng ta [Hoa Kỳ] sẽ cắt viện trợ và nếu ông Diệm nhượng bộ và sa thải ông Nhu thì [các tướng] không cần phải nổi dậy. Ấn tượng của tôi là Tướng Khánh ưa thích cách đó hơn [để khỏi đảo chánh]. [Tướng Khánh] Muốn biết liệu “theo tin đài VOA là mật vụ [tấn công nhà chùa phải] bị trừng phạtbao gồm ông  Nhu hay không.” Tôi trả lời ông Ngô Đình Nhu phải ra đi. Tướng Khánh gật đầu.

c. [Chúng ta] Nói chuyện với Tướng Trần Thiện Khiêm mà không được sự đồng ý của Tướng Khánh là một bước đi sai lầm nhưng không gây thiệt hại gì. Tướng Khánh sẽ đi Sài Gòn khoảng một tiếng đồng hồ trong đêm nay.

d. Chúng ta [Hoa Kỳ] đừng nói chuyện với Tướng Tôn Thất Đính. Thêm nữa, viên chức tình báo CAS hãy cẩn thận với sự theo dõi chặt chẽ.

e. [Tướng Khánh] Muốn được trả lời ngay lập tức cho một yêu cầu duy nhất: liệu chúng ta [Hoa Kỳ] có bảo đảm nơi trú ẩn an toàn và hỗ trợ cho các gia đình trong trường hợp các Tướng [đảo chánh] thất bại không? Không có tiền nào được cất giấu cả.

f. Ấn tượng [của tôi]: Tướng Khánh bất ngờ bởi thời điểm của chúng ta, không biết phải làm gì.

g. Đề nghị gọi điện thoại cho Tướng Khiêm ở số 30102 khi tối nay tôi về Sài Gòn, nếu được bạn [trung ương CIA] chỉ thị. Chúng tôi đang chờ chỉ thị của bạn [trung ương CIA].

2. Viên chức tình báo CAS được hướng dẫn trở về vào ngày mai sau cuộc gặp bổ túc với Tướng Khánh hoặc không gặp, tùy theo điều kiện nào có ích. Chúng tôi không trả lời trong thời gian chờ thảo luận với Đại sứ [Lodge].

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-172-69. Bí mật hàng đầu. Văn bản nguồn là một bản sao được CIA gửi tới Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân dành riêng cho Tướng Victor Krulak (Phụ tá Đặc biệt về Chống Nổi Dậy), người sẽ chuyển nó độc quyền cho Tướng Edward Lansdale (Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng). Các bản sao cũng được gửi đến Bạch Ốc cho Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia) và Bộ Ngoại giao cho Thomas Hughes (Giám đốc Tình báo và Nghiên cứu) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông).

 

.... o ....

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10801)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)