Bilingual. 3. The President’s Intelligence Checklist. Anti-aircraft guns have been emplaced in the Palace area. The shadow of Ngo Dinh Nhu looms ever larger. His picture has begun to show up in public buildings

09/10/20235:30 SA(Xem: 831)
Bilingual. 3. The President’s Intelligence Checklist. Anti-aircraft guns have been emplaced in the Palace area. The shadow of Ngo Dinh Nhu looms ever larger. His picture has begun to show up in public buildings

blank
Bilingual. 3. The President’s Intelligence Checklist. Anti-aircraft guns have been emplaced in the Palace area. The shadow of Ngo Dinh Nhu looms ever larger. His picture has begun to show up in public buildings—one report says Diem’s is coming down—and a million posters of Nhu, resplendent in his Youth Corps uniform, have been made up for nationwide distribution. Some Army leaders fear that Nhu plans a further power grab. // Danh sách tin tình báo để Tổng thống Kennedy đọc. Súng phòng không đã được bố trí ở khu vực Dinh Tổng thống. Bóng của ông Ngô Đình Nhu ngày càng lớn. Hình ảnh của ông Nhu bắt đầu xuất hiện ở các tòa nhà công cộng – một báo cáo nói rằng hình ảnh của ông Diệm đang được gỡ bỏ ra khỏi các tòa nhà – và một triệu tấm bích chương hình ông Nhu, rực rỡ trong bộ quân phục Thanh niên Cộng Hòa, đang phân phối trên toàn quốc. Một số lãnh đạo quân đội lo ngại rằng Nhu có kế hoạch nắm thêm quyền lực.

 

CIA logo3. The President’s Intelligence Checklist1

 

Washington , August 28, 1963.

1. South Vietnam

A. Though some easing of martial law was evident in Saigon yesterday, steps were being taken to tighten the security ring around the Presidential Palace, which houses Diem and the Nhus.

B. The Palace security guard, normally provided by an elite Army unit, is now, we hear, being drawn from units under Colonel Tung, the pro-regime commander of the Special Forces. In addition anti-aircraft guns have been emplaced in the Palace area.

C. Meantime, the shadow of Ngo Dinh Nhu looms ever larger. His picture has begun to show up in public buildings—one report says Diem’s is coming down—and a million posters of Nhu, resplendent in his Youth Corps uniform, have been made up for nationwide distribution.

D. Some Army leaders fear that Nhu plans a further power grab.

E. Military operations against the Viet Cong continue, but martial law commitments led to the suspension of a large-scale operation in central Vietnam and the number of small-scale government actions has declined.

[Here follow items unrelated to Vietnam.]

NOTES:

Source: Kennedy Library, National Security Files, Chester V. Clifton Series. Top Secret; Eyes Only for the President. A note on the source text by Clifton indicates that the President read the checklist.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d3

 

.... o ....

 

3. DANH SÁCH TIN TÌNH BÁO ĐỂ TỔNG THỐNG KENNEDY ĐỌC (1)

Washington, ngày 28 tháng 8 năm 1963.

1. Miền Nam Việt Nam

A. Mặc dù ngày hôm qua ở Sài Gòn đã nới lỏng tình trạng thiết quân luật nhưng các bước đã được thực hiện để thắt chặt vòng an ninh xung quanh Dinh Tổng thống, nơi cư trú của ông Diệm và ông bà Nhu.

B. Lực lượng bảo vệ Dinh Tổng thống, thường được cung cấp bởi một đơn vị Quân đội tinh nhuệ, giờ đây, chúng tôi nghe nói, được rút ra từ các đơn vị dưới quyền Đại tá Lê Quang Tung, tư lệnh Lực lượng Đặc biệt ủng hộ chế độ ông Diệm. Thêm nữa, súng phòng không đã được bố trí ở khu vực Dinh Tổng thống.

C. Trong khi đó, cái bóng của ông Ngô Đình Nhu ngày càng lớn. Hình ảnh của ông Nhu bắt đầu xuất hiện ở các tòa nhà công cộng – một báo cáo nói rằng hình ảnh của ông Diệm đang được gỡ bỏ ra khỏi các tòa nhà – và một triệu tấm bích chương hình ông Nhu, rực rỡ trong bộ quân phục Thanh niên Cộng Hòa, đang phân phối trên toàn quốc.

D. Một số lãnh đạo quân đội lo ngại rằng Nhu có kế hoạch nắm thêm quyền lực.

E. Các hoạt động quân sự chống lại Việt Cộng vẫn tiếp tục, nhưng các cam kết thiết quân luật đã dẫn đến việc đình chỉ một chiến dịch quy mô lớn ở miền Trung Việt Nam và số lượng các hành động quy mô nhỏ của chính phủ đã giảm.

[Sau đây là các tin không liên quan đến Việt Nam.]

GHI CHÚ:

Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Chuỗi hồ sơ Chester V. Clifton (Cố vấn quân sự của Tổng Thống Kennedy). Bí mật hàng đầu; Chỉ để Tổng thống Kennedy đọc. Một ghi chú trên văn bản nguồn do Chester V. Clifton ghi rõ rằng Tổng thống Kennedy đã đọc danh sách tin tình báo này.

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9902)
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.