Bilingual. 97. From the Department of State. The State Department is planning for multiple pressures, public and private, to remove Nhus from scene.

11/12/20234:29 SA(Xem: 852)
Bilingual. 97. From the Department of State. The State Department is planning for multiple pressures, public and private, to remove Nhus from scene.

blank
Bilingual. 97. From the Department of State. The State Department is planning for multiple pressures, public and private, to remove Nhus from scene. You should continue frequent conversations with Diem, although all recognize how frustrating these are. Evacuation of all dependents, which strikes us as desirable. Senate Resolution, along lines Frank Church’s proposal providing we are sure it will pass with large majority. Phased plan of isolation Nhu, including giving aid directly to units and programs and bypassing central government.// Gửi từ Bộ Ngoại Giao. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang lên kế hoạch áp lực từ nhiều phía, cả áp lực công khai và tư riêng, nhằm đẩy ông bà Nhu ra khỏi hiện trường quyền lực. Đại sứ nên tiếp tục trò chuyện thường xuyên với Diệm, mặc dù tất cả đều nhận ra điều này sẽ gây khó chịu [cho bạn]. Việc di tản tất cả những người phụ thuộc, điều mà chúng tôi mong muốn. Nghị quyết của Thượng viện, cùng với đề xuất [tạm ngưng viện trợ VN] của Thượng nghị sĩ Frank Church đã cho chúng ta đọc trước chắc chắn sẽ được thông qua với đa số phiếu. Kế hoạch cô lập Nhu theo từng giai đoạn, bao gồm viện trợ trực tiếp cho các đơn vị và các chương trình và bỏ qua chính quyền trung ương [của Diệm].

 

the Department of State 297. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam(1)

 

Washington, September 12, 1963, 4 p.m.

391. Eyes only for the Ambassador.

 1. Highest level meeting September 11,(2) discussed your 478(3) and draft State Department plan for multiple pressures, public and private, to remove Nhus from scene.(4)

2. Sense of meeting was that you should continue frequent conversations with Diem, although all recognize how frustrating these are. On this point Secretary will be sending you a separate cable.(5)

3. In the meantime we preparing plans for consideration highest level of variety of concrete moves we can make to give you additional leverage.

4. Among these are the following:

(a) Evacuation of all dependents, which strikes us as desirable.

(b) Senate Resolution, along lines Frank Church’s proposal(6) providing we are sure it will pass with large majority and will not be amended so as to tie the Administration’s hands.

(c) Phased plan of isolation Nhu, including giving aid directly to units and programs and bypassing central government.

5. Re your 483,(7) in the meantime and over the next few days while fundamental decisions being formulated, AID will stall on the major negotiations or finalizing actions now pending.

Rusk

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET. Top Secret; Immediate. Drafted by Hilsman and cleared by Rusk and Bromley Smith. Repeated to CINCPAC for POLAD exclusive to Felt.

(2) See Documents 93 and 94.

(3) Document 86.

(4) Apparent reference to Documents 89 and 90.

(5) Document 98.

(6) See footnote 3, Document 84.

(7) In telegram 483, September 11, the Embassy and USOM questioned the wisdom of delaying aid programs to Vietnam, suggested that U.S. policy make a clear distinction between the Palace and the Vietnamese people, and suspend aid only on projects which would affect Diem and his immediate circle of supporters. (Department of State, Central Files, AID(US) S VIET)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d97

 

.... o ....

 

97. Điện tín từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN(1)

 

Washington, ngày 12 tháng 9 năm 1963, lúc 4 giờ chiều.

 

391. Chỉ để Đại sứ Lodge đọc.

1. Buổi họp cấp cao nhất ngày 11 tháng 9,(2) đã thảo luận về điện văn 478(3) của bạn và kế hoạch dự thảo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm gây áp lực từ nhiều phía, cả áp lực công khaiáp lực tư riêng, nhằm đẩy ông bà Nhu ra khỏi hiện trường quyền lực.(4)

2. Buổi họp đó có ý kiến rằng bạn nên tiếp tục trò chuyện thường xuyên với Diệm, mặc dù tất cả đều nhận ra điều này sẽ gây khó chịu [cho bạn]. Về điểm này Ngoại trưởng sẽ gửi cho bạn một bức điện riêng.(5)

3. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đang chuẩn bị kế hoạch xem xét các bước đi cụ thể ở mức độ cao nhất mà chúng tôi có thể thực hiện để mang lại cho bạn thêm đòn bẩy.

4. Trong số đó có những điều sau đây:

(a) Việc di tản tất cả những người phụ thuộc, điều mà chúng tôi mong muốn.

(b) Nghị quyết của Thượng viện, cùng với đề xuất [tạm ngưng viện trợ VN] của Thượng nghị sĩ Frank Church(6) đã cho chúng ta đọc trước chắc chắn sẽ được thông qua với đa số phiếu và sẽ không được sửa đổi để trói tay Chính quyền.

(c) Kế hoạch cô lập Nhu theo từng giai đoạn, bao gồm viện trợ trực tiếp cho các đơn vị và các chương trình và bỏ qua chính quyền trung ương [của Diệm].

5. Đối với điện văn 483,(7) của bạn, trong thời gian chờ đợi và trong vài ngày tới trong khi các quyết định cơ bản đang được đưa ra, AID sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán lớn hoặc các hành động chung kết hiện đang chờ tiến hành.

Rusk

(Bộ Trưởng Ngoại Giao)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc. Do Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) soạn thảo và được Dean Rusk (Ngoại Trưởng) và Bromley Smith (Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia) thông qua. Chuyển thêm tới CINCPAC cho POLAD dành riêng cho Đô Đốc Harry Felt.

(2) Xem Văn bản 93 và 94.

(3) Văn bản 86.

(4) Tham chiếu đến Tài liệu 89 và 90.

(5) Văn bản 98.

(6) Xem chú thích 3, Văn bản 84.

(7) Trong điện văn 483, ngày 11 tháng 9, Đại sứ quán và USOM đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của việc trì hoãn các chương trình viện trợ cho Việt Nam, đề nghị chính sách của Hoa Kỳ phân biệt rõ ràng giữa Phủ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và người dân Việt Nam, và chỉ ngưng viện trợ cho những dự ánảnh hưởng đến Diệm và vây cánh trực tiếp của Diệm. (Bộ Ngoại giao, Central Files, AID(US) S VIET)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.