Bilingual. 100. Editorial Note. Continue and strengthen Vice President Tho’s committee to negotiate a settlement of the Buddhist problem,

14/12/20233:35 SA(Xem: 983)
Bilingual. 100. Editorial Note. Continue and strengthen Vice President Tho’s committee to negotiate a settlement of the Buddhist problem,

blank
Bilingual. 100. Editorial Note.  Continue and strengthen Vice President Tho’s committee to negotiate a settlement of the Buddhist problem, emphasizing dealings with the local and provincial level clergy, pagodas, etc., on a religious, nonpolitical, basis. Terminate martial law, reactivate the civilian ministries, and hold the National Assembly elections as soon as reasonably possible. Endeavor to replace Nhu’s advisory role vis-a-vis Diem with a Vietnamese in whom he would have confidence. Clarify the Vietnam Special Forces High Command (Colonel Tung) subordination to the Joint General Staff. They would indicate a sincere search for a way out which would continue the war and Diem’s leadership thereof. // Ghi chú của ban biên tập. Tiếp tụccủng cố Ủy ban của Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ để đàm phán giải quyết vấn đề Phật giáo, nhấn mạnh việc đối xử với các tăng lữ, các chùa cấp địa phương và cấp tỉnh, v.v., trên cơ sở tôn giáo, phi chính trị. Chấm dứt thiết quân luật, kích hoạt lại các bộ dân sự và tổ chức bầu cử Quốc hội càng sớm càng tốt. Nỗ lực thay thế vai trò cố vấn của Nhu đối với Diệm bằng một người Việt Nam mà Diệm có thể tin tưởng.  Làm cho rõ rằng Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Việt Nam (Đại tá Lê Quang Tung) phải trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Các hành động đó sẽ cho thấy một sự tìm kiếm chân thành về một lối thoát để tiếp tục cuộc chiến và sự lãnh đạo của Diệm.

 

the Department of State 2100. Editorial Note

 

At the meeting of September 12, 1963, McCone mentioned several additional courses of action; see numbered paragraph 9 of Document 99. McCone’s points were taken directly from an unattributed CIA paper entitled “A Program for Vietnam,” dated September 4. They comprise paragraphs a-e of what is described in the paper as a program which would “be a reasonably feasible outcome of current problems of Vietnam, although flexibility should be maintained on specific components.” The additional points of the program, which McCone did not mention, read as follows:

“f. Continue and strengthen Vice President Tho’s committee to negotiate a settlement of the Buddhist problem, emphasizing dealings with the local and provincial level clergy, pagodas, etc., on a religious, nonpolitical, basis.

“g. Terminate martial law, reactivate the civilian ministries, and hold the National Assembly elections as soon as reasonably possible. It would not be worth an effort to open the lists to new candidacies as it would be doubtful that any substantial opposition would present itself in any case.

“h. Reshuffle the government in certain minor respects such as replacing Ngo Trong Hieu as Minister of Civic Action.

“i. Endeavor to replace Nhu’s advisory role vis-a-vis Diem with a Vietnamese in whom he would have confidence. This might be a combination of two or three in a ‘Kitchen Cabinet’ to include such figures as Tran Quoc Buu, Trong Vinh Le (extremely weak but probably reassuring to Diem), Tran Ngoc Lien.

“j. Clarify the Vietnam Special Forces High Command (Colonel Tung) subordination to the Joint General Staff. The formal structure now provides for this but we could make particular efforts to ensure a Joint General Staff feeling of full knowledge and at least veto of VNSFHC activities.

“The above suggestions would be supplementary to and conceived as simultaneous with a program of graduated pressures on Diem which carefully signal to him the likelihood of more compelling U.S. actions, forced upon us by pressures of U.S. public and international opinion. They would indicate a sincere search for a way out which would continue the war and Diem’s leadership thereof.” (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d100

 

.... o ....

 

100. Ghi chú của ban biên tập sử liệu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

 

Tại buổi họp ngày 12 tháng 9 năm 1963, John McCone (Giám đốc Tình Báo CIA) đề cập đến một số hướng hành động bổ sung; xem đoạn 9 được đánh số của Tài liệu 99. Quan điểm của McCone được lấy trực tiếp từ một bài viết không được công bố của CIA có tựa đề “Một chương trình cho Việt Nam” ngày 4 tháng 9. Chúng bao gồm các đoạn a-e về những gì được mô tả trong bài báo như một chương trình “là một kết quả khả thi hợp lý của các vấn đề hiện tại của Việt Nam, mặc dù cần duy trì tính linh hoạt ở các hợp phần cụ thể.” Các điểm bổ sung của chương trình mà McCone không đề cập là như sau:

“f. Tiếp tụccủng cố Ủy ban của Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ để đàm phán giải quyết vấn đề Phật giáo, nhấn mạnh việc đối xử với các tăng lữ, các chùa cấp địa phương và cấp tỉnh, v.v., trên cơ sở tôn giáo, phi chính trị.

“g. Chấm dứt thiết quân luật, kích hoạt lại các bộ dân sự và tổ chức bầu cử Quốc hội càng sớm càng tốt. Sẽ không đáng để nỗ lực mở danh sách cho các ứng cử viên mới vì người ta nghi ngờ rằng sẽ có bất kỳ sự phản đối đáng kể nào xuất hiện trong mọi trường hợp.

“h. Cải tổ chính phủ ở một số khía cạnh nhỏ như thay Ngô Trọng Hiếu để người mới nắm chức Bộ trưởng Công Dân Vụ.

"i. Nỗ lực thay thế vai trò cố vấn của Nhu đối với Diệm bằng một người Việt Nam mà Diệm có thể tin tưởng. Đây có thể là sự kết hợp của hai hoặc ba người trong một ‘nhóm nhỏ tin cậy cho Tổng Thống Diệm’ để bao gồm những nhân vật như Trần Quốc Bửu, Trọng Vinh Lê (cực kỳ yếu đuối nhưng có lẽ khiến Diệm yên tâm), Trần Ngọc Liễn.

“j. Làm cho rõ rằng Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt Việt Nam (Đại tá Lê Quang Tung) phải trực thuộc Bộ Tổng tham mưu. Cơ cấu chính thức hiện nay quy định điều này nhưng chúng ta có thể thực hiện những nỗ lực đặc biệt để bảo đảm rằng Bộ Tổng Tham mưu có cảm giác hiểu biết đầy đủ và ít nhất là có quyền phủ quyết các hoạt động của Lực lượng Đặc biệt Việt Nam.

Những đề xuất trên sẽ bổ sung và được hình thành đồng thời với một chương trình gây áp lực theo từng cấp độ đối với Diệm, báo hiệu cẩn thận cho Diệm về khả năng có những hành động thuyết phục hơn của Hoa Kỳ, do áp lực của dư luận Hoa Kỳ và dư luận quốc tế ép buộc chúng ta. Các hành động đó sẽ cho thấy một sự tìm kiếm chân thành về một lối thoát để tiếp tục cuộc chiến và sự lãnh đạo của Diệm.” (Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Memos and Miscellaneous)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.