Bilingual. 102. From the Embassy in Vietnam. Lodge: Visiting Diem is an extremely time-consuming procedure, and it seems to me there are many better ways in which I can use my waking hours.

15/12/20233:22 SA(Xem: 650)
Bilingual. 102. From the Embassy in Vietnam. Lodge: Visiting Diem is an extremely time-consuming procedure, and it seems to me there are many better ways in which I can use my waking hours.

blank
Bilingual. 102. From the Embassy in Vietnam. Lodge: Visiting Diem is an extremely time-consuming procedure, and it seems to me there are many better ways in which I can use my waking hours. One is by going ahead with my diplomatic calls on the members of the Cabinet who are numerous and who give me interesting information and, of course, another is to spend some time thinking. Not enough hours in the day to do everything I want to do. Hope some study will be given to what our response should be if Nhu, in the course of a negotiation with North Vietnam, should ask the US to leave South Vietnam or to make a major reduction in forces. This is obviously the only trump card he has got and it is obviously of the highest importance. It is also obvious to me that we must not leave. But the question of finding a proper basis for remaining is at first blush not simple.// Từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Đại sứ Lodge: Đến thăm Diệm là một công việc cực kỳ tốn thời gian, và đối với tôi, dường như có nhiều cách tốt hơn để tôi có thể sử dụng thời gian còn thức của mình. Một là tiếp tục các cuộc gọi ngoại giao của tôi với các thành viên Nội các rất đông và những người cung cấp cho tôi những thông tin thú vị, và tất nhiên, một cách nữa là dành thời gian suy nghĩ. Không đủ thời gian trong ngày để làm mọi việc tôi muốn làm. Hy vọng sẽ có một số nghiên cứu về phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào nếu Nhu, trong quá trình thương thuyết với Bắc Việt, yêu cầu Mỹ rời khỏi miền Nam VN hoặc cắt giảm quân số VNCH ào ạt. Đây rõ ràng là lá bài chủ lực duy nhất mà Nhu có được và nó rõ ràng có tầm quan trọng cao nhất. Tôi cũng thấy rõ ràng rằng chúng ta không được rời bỏ VN. Nhưng vấn đề tìm lý do thích đáng để vẫn ở lại VN thì thoạt đầu sẽ là ngượng ngùng, không hề đơn giản.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2
102. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, September 13, 1963.

 

505. Eyes only for the Secretary. CINCPAC POLAD exclusive for Adm Felt. Deptel 391.2

1. Do not see advantage of frequent conversations with Diem if I have nothing new to bring up. Believe mere repetition of points already made would look weak. Visiting Diem is an extremely time-consuming procedure, and it seems to me there are many better ways in which I can use my waking hours. One is by going ahead with my diplomatic calls on the members of the Cabinet who are numerous and who give me interesting information and, of course, another is to spend some time thinking. Not enough hours in the day to do everything I want to do.

2. Do not believe either your paragraph 4 a or b will bring removal of the Nhus unless they are geared to a Vietnamese coup d’etat which is well organized around one man. I would certainly not do a or b as isolated measures.

3. Hope some study will be given to what our response should be if Nhu, in the course of a negotiation with North Vietnam, should ask the US to leave South Vietnam or to make a major reduction in forces. This is obviously the only trump card he has got and it is obviously of the highest importance. It is also obvious to me that we must not leave. But the question of finding a proper basis for remaining is at first blush not simple.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US. Top Secret. There is no time of transmission on the source text. Received at 7:02 a.m. Repeated to CINCPAC. Passed to the White House at 7:30 a.m.

(2) Document 97.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d102

 

.... o ....

 

102. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 9 năm 1963.

505. Chỉ để Ngoại Trưởng Dean Rusk đọc. CINCPAC POLAD độc quyền chuyển tới Đô Đốc Harry Felt. Tham khảo điện văn của Bộ Ngoại Giao số 391.(2)

1. [Tôi] không thấy lợi ích của việc thường xuyên nói chuyện với Diệm nếu tôi không có gì mới để nêu ra. Hãy tin rằng khi chỉ lặp lại những điểm đã nêu sẽ có vẻ yếu kém. Đến thăm Diệm là một công việc cực kỳ tốn thời gian, và đối với tôi, dường như có nhiều cách tốt hơn để tôi có thể sử dụng thời gian còn thức của mình. Một là tiếp tục các cuộc gọi ngoại giao của tôi với các thành viên Nội các rất đông và những người cung cấp cho tôi những thông tin thú vị, và tất nhiên, một cách nữa là dành thời gian suy nghĩ. Không đủ thời gian trong ngày để làm mọi việc tôi muốn làm.

2. Đừng tin rằng đoạn 4 a hoặc b của ngài [Ngoại trưởng Rusk] sẽ loại bỏ được ông bà Nhu trừ khi người ta hướng đến một cuộc đảo chính ở Việt Nam được tổ chức tốt xung quanh một người. Tôi chắc chắn sẽ không làm a hoặc b như những biện pháp riêng biệt.

3. Hy vọng sẽ có một số nghiên cứu về phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào nếu Nhu, trong quá trình thương thuyết với Bắc Việt, yêu cầu Mỹ rời khỏi miền Nam VN hoặc cắt giảm quân số VNCH ào ạt. Đây rõ ràng là lá bài chủ lực duy nhất mà Nhu có được và nó rõ ràng có tầm quan trọng cao nhất. Tôi cũng thấy rõ ràng rằng chúng ta không được rời bỏ VN. Nhưng vấn đề tìm lý do thích đáng để vẫn ở lại VN thì thoạt đầu sẽ là ngượng ngùng, không hề đơn giản.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-US. Bí mật hàng đầu. Không có thời gian truyền trên văn bản nguồn. Nhận được lúc 7:02 sáng. Đã lặp lại tới CINCPAC. Đến Bạch Ốc lúc 7h30 giờ sáng

(2) Văn bản 97.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.