Bilingual. 106. From the Embassy in Vietnam. Agree another demarche by me to Diem to prevent Mme. Nhu from talking would be a mistake. I have already told both Diem and Nhu that she should stop talking.

19/12/20233:58 SA(Xem: 733)
Bilingual. 106. From the Embassy in Vietnam. Agree another demarche by me to Diem to prevent Mme. Nhu from talking would be a mistake. I have already told both Diem and Nhu that she should stop talking.

blank
Bilingual. 106. From the Embassy in Vietnam. Agree another demarche by me to Diem to prevent Mme. Nhu from talking would be a mistake. I have already told both Diem and Nhu that she should stop talking. I made quite a point of it. My guess is that they have on occasion tried to restrain her without accomplishing much. Diem answered me last Monday that Mme. Nhu was going to hold press conferences in New York as a matter of justice to herself and he evidently approved of her doing so. I told him it would have a bad effect on US opinion. While I believe they have urged her to keep still, there is no doubt that they both approve the general tenor of her speeches. This is one of the things that is fundamentally wrong with the family; they prefer to spend their time striking back at old insults, which result in more bad publicity. We are using your wire giving the text of the Church resolution3 and are pointing out that one more foolish speech by Mme. Nhu could put more signatures onto the resolution. // Từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Hãy tin rằng sẽ là một sai lầm nếu tôi tới gặp Diệm một lần nữa để yêu cầu Diệm ngăn cản Bà Nhu tuyên bố bất lợi. Tôi đã nói với cả Diệm và Nhu rằng phải bảo Bà Nhu đừng nói nữa. Tôi đã đưa ra quan điểm rõ ràng về chuyện đó. Tôi đoán là họ (Diệm và Nhu) đã cố gắng kiềm chế Bà Nhu mà không được bao nhiêu. Diệm đã trả lời tôi hôm thứ Hai tuần trước rằng Bà Nhu sẽ tổ chức họp báo ở New York như một vấn đề công lý cho chính bà, và ông Diệm đã chấp thuận việc bà làm như vậy. Tôi nói với Diệm rằng điều đó sẽ có ảnh hưởng xấu đến dư luận Hoa Kỳ. Mặc dù tôi tin rằng Diệm và Nhu đã yêu cầu Bà Nhu giữ im lặng nhưng chắc chắn rằng cả hai đều ủng hộ giọng điệu trong các tuyên bố của Bà Nhu. Đây là một trong những điều sai lầm căn bản đối với gia đình họ Ngô; họ ưa thích trả thù những lời xúc phạm cũ, thế là gây dư luận xấu hơn. Chúng tôi đang sử dụng bức điện tín của bạn (Ngoại Trưởng Rusk) để cho họ đọc nội dung nghị quyết của Thượng nghị sĩ Frank Church (3) và đang chỉ ra rằng một bài phát biểu ngu ngốc nữa của Bà Nhu có thể có thêm chữ ký của các Thượng nghị sĩ vào nghị quyết [đòi cắt viện trợ đối với VN].

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2106. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, September 14, 1963, 1 p.m.

 

507. CINCPAC/POLAD exclusive for Admiral Felt. Eyes only for the Secretary. Your 405.2

1. Agree another demarche by me to Diem to prevent Mme. Nhu from talking would be a mistake. I have already told both Diem and Nhu that she should stop talking. I made quite a point of it. My guess is that they have on occasion tried to restrain her without accomplishing much, although she was relatively quiet during my first three weeks in Vietnam.

2. Diem answered me last Monday that Mme. Nhu was going to hold press conferences in New York as a matter of justice to herself and he evidently approved of her doing so. I told him it would have a bad effect on US opinion. While I believe they have urged her to keep still, there is no doubt that they both approve the general tenor of her speeches. This is one of the things that is fundamentally wrong with the family; they prefer to spend their time striking back at old insults, which result in more bad publicity, instead of going ahead with the war, thereby bringing constructive events to pass which would give them a good press. They seem to take no interest in what other people may think, but are simply interested in expressing their own feelings and their own pride. They are really non-politicians.

3. Do not believe [less than 1 line not declassified] would succeed, as he has already pushed Mme. Nhu to the limit to behave herself—once on the telephone in my presence and on two other occasions in personal visits.

4. We are using your wire giving the text of the Church resolution3 and are pointing out that one more foolish speech by Mme. Nhu could put more signatures onto the resolution.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US. Top Secret; Priority. Received at 3:11 a.m. Repeated to CINCPAC. Passed to the White House at 4:44 a.m.

(2) See footnote 2, Document 98.

(3) See footnote 3, Document 84.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d106

 

.... o ....

 

106. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 9 năm 1963, lúc 1 giờ chiều.

507. CINCPAC/POLAD chuyển riêng tới Đô đốc Harry Felt. Để Bộ Trưởng Ngoại Giao đọc thôi. Về điện văn của Ngoại Trưởng số  405.(2)

1. Hãy tin rằng sẽ là một sai lầm nếu tôi tới gặp Diệm một lần nữa để yêu cầu Diệm ngăn cản Bà Nhu tuyên bố bất lợi. Tôi đã nói với cả Diệm và Nhu rằng phải bảo Bà Nhu đừng nói nữa. Tôi đã đưa ra quan điểm rõ ràng về chuyện đó. Tôi đoán là họ (Diệm và Nhu) đã cố gắng kiềm chế Bà Nhu mà không được bao nhiêu, mặc dù Bà Nhu tương đối im lặng trong 3 tuần lễ đầu tiên tôi đến VN.

2. Diệm đã trả lời tôi hôm thứ Hai tuần trước rằng Bà Nhu sẽ tổ chức họp báo ở New York như một vấn đề công lý cho chính bà, và ông Diệm đã chấp thuận việc bà làm như vậy. Tôi nói với Diệm rằng điều đó sẽ có ảnh hưởng xấu đến dư luận Hoa Kỳ. Mặc dù tôi tin rằng Diệm và Nhu đã yêu cầu Bà Nhu giữ im lặng nhưng chắc chắn rằng cả hai đều ủng hộ giọng điệu trong các tuyên bố của Bà Nhu. Đây là một trong những điều sai lầm căn bản đối với gia đình họ Ngô; họ ưa thích trả thù những lời xúc phạm cũ, thế là gây dư luận xấu hơn, thay vì chú tâm vào cuộc chiến để qua đó đưa ra những sự kiện có tính xây dựng để gây dự luận tốt từ báo chí. Họ dường như không bận tâm đến việc người khác nghĩ gì mà chỉ bận tâm đến việc bày tỏ cảm xúc và niềm tự hào bản thân. Họ thực sự không phải là chính khách.

3. Đừng tin [dưới 1 dòng chưa được giải mật] sẽ thành công, vì ông này đã thúc giục Bà Nhu hãy cư xử đúng mực – một lần nói chuyện điện thoại trước mặt tôi, và hai lần khác khi đến thăm trực tiếp Bà Nhu.

(Lời người dịch: vài chữ trong ngoặc vuông ở đoạn 3 chưa giải mật, có lẽ là tên của một người cần được giữ bí mật ngay cả khi hầu hết tên đã được giải mật. Có thể là một chức sắc Thiên chúa giáo cao cấp, mới có thẩm quyền trên cả Diệm và Nhu, và tới thăm Bà Nhu nhiều lần trong ba tuần qua. Nơi đây chỉ là suy đoán của người dịch, không chắc là đúng. Vì thẩm quyền hơn cũng có thể là ba mẹ, nhưng ba mẹ Bà Nhu đang ở Hoa Kỳ, thân phụ là Trần Văn Chương vừa từ chức Đại sứ VN tại Mỹ để phản đối Nhu đưa quân đột kích các chùa.)

4. Chúng tôi đang sử dụng bức điện tín của bạn (Ngoại Trưởng Rusk) để cho họ đọc nội dung nghị quyết của Thượng nghị sĩ Frank Church (3) và đang chỉ ra rằng một bài phát biểu ngu ngốc nữa của Bà Nhu có thể có thêm chữ ký của các Thượng nghị sĩ vào nghị quyết [đòi cắt viện trợ đối với VN].

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-US. Bí mật hàng đầu; Sự ưu tiên. Nhận được lúc 3:11 sáng Đã lặp lại tới CINCPAC. Đến Nhà Trắng lúc 4:44 sáng

(2) Xem chú thích 2, Văn bản 98.

(3) Xem chú thích 3, Văn bản 84.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.