Bilingual. 153. Ambassador Lodge suggested to VOA. I propose that immediate study be made to ascertain the feasibility of VOA broadcasting a series of utterances in Vietnamese to South Viet-Nam at regular intervals

24/01/20244:37 SA(Xem: 614)
Bilingual. 153. Ambassador Lodge suggested to VOA. I propose that immediate study be made to ascertain the feasibility of VOA broadcasting a series of utterances in Vietnamese to South Viet-Nam at regular intervals

blank
Bilingual. 153. Ambassador Lodge suggested to VOA. I propose that immediate study be made to ascertain the feasibility of VOA broadcasting a series of utterances in Vietnamese to South Viet-Nam at regular intervals, said utterances being well edited and well presented statements of basic American ideals such as free speech, free press, habeas corpus, due process, dignity of the individual, pursuit of happiness, all men created equal, government is the servant of the people, etc. At present virtually all these principles are being flagrantly violated in Viet-Nam. In fact, I have just received well authenticated report of the police knocking on doors in the middle of the night and taking the women in the family off to jail for interrogation. Surely it is much better for U.S. influence to be asserted through the force of our ideals rather than through our money or our power plays, necessary though these sometimes are. Would it not be a splendid thing for our world-wide reputation for us to get hard things done in Viet-Nam through the power of American ideas? All of the above is based on my belief that VOA has large audience in Viet-Nam.// Đại sứ Lodge đề nghị với đài VOA. Tôi đề nghị tiến hành nghiên cứu ngay lập tức để xác định tính khả thi của việc VOA phát sóng đều đặn một loạt bài bằng tiếng Việt tới miền Nam Việt Nam, những bài đó được biên tập kỹ lưỡng và trình bày tốt những tuyên bố về những lý tưởng cơ bản của Mỹ như tự do ngôn luận, tự do báo chí, luật "habeas corpus" (Bắt giữ người phải có lệnh tòa và phải xét xử), thủ tục tố tụng, nhân phẩm cá nhân, mưu cầu hạnh phúc, mọi người sinh ra đều bình đẳng, chính phủ là đầy tớ của nhân dân, v.v. Hiện nay hầu như tất cả những nguyên tắc này đang bị vi phạm trắng trợnViệt Nam. Trên thực tế, tôi vừa nhận được báo cáo xác thực về việc cảnh sát gõ cửa nhiều nhà vào lúc nửa đêm và đưa những người phụ nữ trong gia đình vào tù để thẩm vấn. Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều nếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ được khẳng định thông qua sức mạnh lý tưởng của chúng ta thay vì thông qua tiền bạc hoặc trò chơi quyền lực của chúng ta, mặc dù đôi khi những điều này là cần thiết. Chẳng phải là một điều tuyệt vời đối với danh tiếng trên toàn thế giới của chúng ta nếu chúng ta làm được những việc khó khăn ở Việt Nam nhờ sức mạnh của những ý tưởng Hoa Kỳ hay sao? Tất cả những điều nói trên đều dựa trên niềm tin của tôi rằng VOA có lượng thính giả đông ở Việt Nam.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2153. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1)

 

Saigon , September 27, 1963, 6 p.m.

 

605. Pass to USIA for Murrow.

1. I propose that immediate study be made to ascertain the feasibility of VOA broadcasting a series of utterances in Vietnamese to South Viet-Nam at regular intervals, said utterances being well edited and well presented statements of basic American ideals such as free speech, free press, habeas corpus, due process, dignity of the individual, pursuit of happiness, all men created equal, government is the servant of the people, etc. At present virtually all these principles are being flagrantly violated in Viet-Nam. In fact, I have just received well authenticated report of the police knocking on doors in the middle of the night and taking the women in the family off to jail for interrogation.

2. Purpose of this proposal should be to arouse Vietnamese people to a point which would worry Diem and Nhu to the point where they would complain to me and thus provide leverage to U.S. foreign policy objectives.

3. My belief that this might be effective is based on Diem’s complaint to me against Armed Forces Radio broadcasts here which mentioned free speech, and no arrest without trial. This material came from the American Heritage series and was used to fill the space which had been used by the commercial when the main program had been broadcast in the U.S. AFRS was told “palace was upset”. If such things disturb Diem and are regarded by him as a threat to his power structure, they might give us leverage with him.

4. Surely it is much better for U.S. influence to be asserted through the force of our ideals rather than through our money or our power plays, necessary though these sometimes are. The Viet Cong, for example, do a good deal with very mediocre equipment and this is due at least in part to the appeal of their ideals, although terrorism also plays a large role.

5. It might just be that in the present tense time this would cause more anxiety than withholding of commercial import funds is doing.

6. Would it not be a splendid thing for our world-wide reputation for us to get hard things done in Viet-Nam through the power of American ideas?

7. All of the above is based on my belief that VOA has large audience in Viet-Nam.

8. Mecklin concurs.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, INF 8 US. Top Secret. Received at 2:53 p.m. A handwritten note on the source text indicates it was passed to the White House.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d153

 

.... o ....

 

153. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, 6 giờ chiều, ngày 27 tháng 9 năm 1963

605. Chuyển tới USIA để tới Edward Murrow (Giám đốc Phòng Thông Tin USIA).

1. Tôi đề nghị tiến hành nghiên cứu ngay lập tức để xác định tính khả thi của việc VOA phát sóng đều đặn một loạt bài bằng tiếng Việt tới miền Nam Việt Nam, những bài đó được biên tập kỹ lưỡng và trình bày tốt những tuyên bố về những lý tưởng cơ bản của Mỹ như tự do ngôn luận, tự do báo chí, luật "habeas corpus" (Bắt giữ người phải có lệnh tòa và phải xét xử), thủ tục tố tụng, nhân phẩm cá nhân, mưu cầu hạnh phúc, mọi người sinh ra đều bình đẳng, chính phủ là đầy tớ của nhân dân, v.v. Hiện nay hầu như tất cả những nguyên tắc này đang bị vi phạm trắng trợnViệt Nam. Trên thực tế, tôi vừa nhận được báo cáo xác thực về việc cảnh sát gõ cửa nhiều nhà vào lúc nửa đêm và đưa những người phụ nữ trong gia đình vào tù để thẩm vấn.

2. Mục đích của đề xuất này là nhằm khơi dậy [ý thức] người dân Việt Nam đến mức khiến Diệm và Nhu lo lắng đến mức họ sẽ phàn nàn với tôi [về đài VOA] và do đó tạo đòn bẩy cho các mục tiêu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

3. Tôi tin rằng điều này có thể có hiệu quả dựa trên lời phàn nàn của Diệm với tôi về các chương trình phát sóng của Đài Phát thanh Quân Đội (Armed Forces Radio Service: AFRS) ở đây đề cập đến quyền tự do ngôn luận và không cho bắt giữ nếu không xét xử. Tài liệu này đến từ loạt phim American Heritage và được sử dụng để lấp đầy khoảng trống đã được quảng cáo sử dụng khi chương trình chính được phát sóng ở Hoa Kỳ. AFRS được thông báo rằng "Phủ Tổng Thống VNCH rất buồn". Nếu những điều đó làm Diệm bối rối và bị Diệm coi là mối đe dọa đối với cơ cấu quyền lực của Diệm, thì chúng có thể tạo đòn bẩy cho chúng ta [áp lực] với Diệm.

4. Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều nếu ảnh hưởng của Hoa Kỳ được khẳng định thông qua sức mạnh lý tưởng của chúng ta thay vì thông qua tiền bạc hoặc trò chơi quyền lực của chúng ta, mặc dù đôi khi những điều này là cần thiết. Ví dụ, Việt Cộng làm rất tốt với những thiết bị rất tầm thường và điều này ít nhất một phần là do lý tưởng của họ hấp dẫn, mặc dù chủ nghĩa khủng bố cũng đóng một vai trò lớn.

5. Có thể trong thời điểm hiện tại, điều này sẽ gây ra nhiều lo lắng hơn việc [chúng ta] ghìm giữ khoản viện trợ tiền nhập khẩu thương mại đang gây ra.

6. Chẳng phải là một điều tuyệt vời đối với danh tiếng trên toàn thế giới của chúng ta nếu chúng ta làm được những việc khó khăn ở Việt Nam nhờ sức mạnh của những ý tưởng Hoa Kỳ hay sao?

7. Tất cả những điều nói trên đều dựa trên niềm tin của tôi rằng VOA có lượng thính giả đông ở Việt Nam.

8. Mecklin đồng tình.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, INF 8 US. Bí mật hàng đầu. Nhận được lúc 2:53 chiều. Một ghi chú viết tay trên văn bản nguồn cho biết nó đã được chuyển đến Bạch Ốc.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.