Bilingual. 161. Memorandum by the Under Secretary of State for Political Affairs’ Special Assistant (Sullivan). I talked at length with the French Charge, the Canadian ICC Commissioner, and the Indian ICC Commissioner on the subject of relations between North and South Vietnam

03/02/20243:36 SA(Xem: 485)
Bilingual. 161. Memorandum by the Under Secretary of State for Political Affairs’ Special Assistant (Sullivan). I talked at length with the French Charge, the Canadian ICC Commissioner, and the Indian ICC Commissioner on the subject of relations between North and South Vietnam

blank
Bilingual. 161. Memorandum by the Under Secretary of State for Political Affairs’ Special Assistant (Sullivan). I talked at length with the French Charge, the Canadian ICC Commissioner, and the Indian ICC Commissioner on the subject of relations between North and South Vietnam. All of them were inclined to doubt that there was much substance in current rumors about a Nhu-Ho deal. However, all of them insisted that we should not discount the possibility of such a deal in the future. (The French Charge said “three or four months.”) They therefore concluded that, in return for two stipulations, the North would be willing to negotiate a cease fire agreement with the South. These two stipulations are: North-South trade and the departure of U.S. forces. If U.S. forces could be removed from Vietnam, the Chinese might ease somewhat their pressure on Hanoi and grant them a greater measure of autonomy. Nhu’s subsequent disclosure of these talks to Alsop has embarrassed the French and they now say they distrust Nhu’s ultimate intentions. // Bản ghi nhớ của Phụ tá đặc biệt của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính trị (Sullivan). Tôi (Sullivan, Phụ tá của Thứ Trưởng) đã nói chuyện rất lâu với Đại biện Ngoại giao Pháp [tức Phó Đại sứ], Ủy viên người Canada của ICC (Ủy hội Kiểm soát Quốc tế) và Ủy viên người Ấn Độ của ICC về chủ đề quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Tất cả họ đều có xu hướng nghi ngờ rằng có nhiều thực chất trong những tin đồn hiện nay về thỏa thuận giữa Ngô Đình Nhu và Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tất cả họ đều nhấn mạnh rằng chúng ta không nên coi nhẹ khả năng đạt được một thỏa thuận như vậy trong tương lai. (Đại biện  Pháp nói, “ba hoặc bốn tháng.”) Họ kết luận rằng, để đổi lại hai điều kiện, miền Bắc VN sẽ sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với miền Nam VN. Hai quy định này là: thương mại Bắc-Nam và sự rút lui của quân lực Mỹ. Nếu lực lượng Mỹ có thể rút khỏi Việt Nam, người Trung Quốc có thể giảm bớt phần nào áp lực của họ đối với Hà Nội và trao cho họ quyền tự chủ lớn hơn. Việc Nhu tiết lộ những cuộc đàm phán này sau đó với phóng viên Joseph Alsop [của báo Washington Post] đã khiến người Pháp xấu hổ và giờ đây Pháp nói rằng Pháp không tin vào ý định cuối cùng của Nhu.

 

the Department of State 2161. Memorandum by the Under Secretary of State for Political Affairs’ Special Assistant (Sullivan)(1)

 

Saigon, September 30, 1963.


I talked at length with the French Charge, the Canadian ICC Commissioner, and the Indian ICC Commissioner on the subject of relations between North and South Vietnam. All of them were inclined to doubt that there was much substance in current rumors about a Nhu-Ho deal. However, all of them insisted that we should not discount the possibility of such a deal in the future. (The French Charge said “three or four months.”)

Their reasoning was similar. All of them felt the North was hurting very badly economically and was aware that the Viet Cong was losing the battle in the South. They therefore concluded that, in return [Page 326]for two stipulations, the North would be willing to negotiate a cease fire agreement with the South. These two stipulations are: North-South trade and the departure of U.S. forces.

An additional factor which [less than 1 line not declassified] felt might impel the North to such a deal was Chinese pressure. If U.S. forces could be removed from Vietnam, the Chinese might ease somewhat their pressure on Hanoi and grant them a greater measure of autonomy.

All three felt Brother Nhu might be willing to make such a deal for two reasons. First, his supreme confidence in being able to “beat the Communists at their own game”; and second, his desire to be rid of the Americans. The French Charge admitted that Ambassador Lalouette had talked with Nhu in these terms. Both Nhu and Lalouette had concluded that the progress of the war, prior to recent events, was such that a deal could probably safely be negotiated by the end of this year. Nhu’s subsequent disclosure of these talks to Alsop (2) has embarrassed the French and they now say they distrust Nhu’s ultimate intentions.

NOTES:

(1) Source: Washington National Records Center, RG 330, McNamara Files: FRC 71-A-3470, Back up Documents and Notes, 9/25/63-Trip to SVN. Top Secret.

(2) See footnote 2, Document 151.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d161

 

.... o ....

 

 

161. Bản ghi nhớ của Phụ tá đặc biệt của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Chính trị (William H. Sullivan)(1)

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 9 năm 1963.

Tôi (Sullivan, Phụ tá của Thứ Trưởng) đã nói chuyện rất lâu với Đại biện Ngoại giao Pháp [tức Phó Đại sứ], Ủy viên người Canada của ICC (Ủy hội Kiểm soát Quốc tế) và Ủy viên người Ấn Độ của ICC về chủ đề quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Tất cả họ đều có xu hướng nghi ngờ rằng có nhiều thực chất trong những tin đồn hiện nay về thỏa thuận giữa Ngô Đình Nhu và Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tất cả họ đều nhấn mạnh rằng chúng ta không nên coi nhẹ khả năng đạt được một thỏa thuận như vậy trong tương lai. (Đại biện  Pháp nói, “ba hoặc bốn tháng.”)

Lý luận của họ là tương tự nhau. Tất cả đều cảm thấy miền Bắc VN đang bị thiệt hại nặng nề về kinh tế và biết rằng VC đang thua trận ở miền Nam. Do đó, họ kết luận rằng, để đổi lại hai điều kiện, miền Bắc VN sẽ sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với miền Nam VN. Hai quy định này là: thương mại Bắc-Nam và sự rút lui của quân lực Mỹ.

Một yếu tố bổ sung mà [ít hơn 1 dòng không được giải mật] cảm thấy có thể thúc đẩy miền Bắc đạt được thỏa thuận như vậy là áp lực của Trung Quốc. Nếu lực lượng Mỹ có thể rút khỏi Việt Nam, người Trung Quốc có thể giảm bớt phần nào áp lực của họ đối với Hà Nội và trao cho họ quyền tự chủ lớn hơn.

Cả ba đều cảm thấy Nhu có thể sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận như vậy vì hai lý do. Đầu tiên, sự tự tin tột độ của Nhu vào việc có thể “đánh bại Cộng sản trong trò chơi của chính họ”; và thứ hai, mong muốn loại bỏ người Mỹ. Phía Pháp thừa nhận rằng Đại sứ Pháp Lalouette đã nói chuyện với Nhu về những điều này. Cả Nhu và Lalouette đều kết luận rằng tiến triển của cuộc chiến, trước những sự kiện gần đây, đến mức một thỏa thuận có thể được đàm phán một cách an toàn vào cuối năm nay. Việc Nhu tiết lộ những cuộc đàm phán này sau đó với phóng viên Joseph Alsop [của báo Washington Post] (2) đã khiến người Pháp xấu hổ và giờ đây Pháp nói rằng Pháp không tin vào ý định cuối cùng của Nhu.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Washington National Records Center, RG 330, McNamara Files: FRC 71-A-3470, Back up Documents and Notes, ngày 25/9/1963-Chuyến đi đến Nam VN. Bí mật hàng đầu.

(2) Xem chú thích cuối trang 2, Tài liệu 151.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.