Bilingual. 178. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. My recommendation, in which General Harkins concurs, is that Conein when next approached by Minh should:

04/03/20243:24 SA(Xem: 290)
Bilingual. 178. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. My recommendation, in which General Harkins concurs, is that Conein when next approached by Minh should:

blank
Bilingual. 178. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State. My recommendation, in which General Harkins concurs, is that Conein when next approached by Minh should: 1. Assure him that US will not attempt to thwart his plans. 2. Offer to view his plans, other than assassination plans. 3. Assure Minh that US aid will be continued to Vietnam under government which gives promise of gaining support of people and winning the war against the Communists. // Điện văn từ Đại sứ quán Mỹ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao. Đề nghị của tôi [Lodge], trong đó Tướng Harkins đồng tình, là Conein khi được Tướng Dương Văn Minh tiếp cận lần sau nên: 1. Bảo đảm với Minh rằng Hoa Kỳ sẽ không cố gắng cản trở kế hoạch [đảo chánh] của Minh. 2. Đề nghị xem kế hoạch của Minh, ngoại trừ kế hoạch ám sát. 3. Cam kết với Minh rằng viện trợ của Hoa Kỳ sẽ được tiếp tục cho Việt Nam dưới sự điều hành của một chính phủ có lời hứa sẽ tìm sự ủng hộ của người dân và hứa chiến thắng trong cuộc chiến chống Cộng sản.

 

blank178. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1)

 

Saigon, October 5, 1963.

Eyes only for Secretary Rusk for [from] Lodge. Please pass to DCI Mr. John McCone. Reference Big Minh-Conein meeting ([document number not declassified]).(2) While neither General Harkins nor I have great faith in Big Minh, we need instructions on his approach. My recommendation, in which General Harkins concurs, is that Conein when next approached by Minh should:

1. Assure him that US will not attempt to thwart his plans.

2. Offer to view his plans, other than assassination plans.

3. Assure Minh that US aid will be continued to Vietnam under government which gives promise of gaining support of people and winning the war against the Communists. Point out that it is our view that this is most likely to be the case if government includes good proportion of well qualified civilian leaders in key positions. (Conein should press Minh for details his thinking re composition future government.)

I suggest the above be discussed with Secretary McNamara and General Taylor who contacted Minh in recent visit.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Har-Van Files, Coup South Vietnam. Top Secret. Sent via CIA channels as telegram IN 34026. A note on the source text indicates that copies were sent to McGeorge Bundy, Hilsman, and Krulak. Also printed in Pentagon Papers: Gravel Edition, vol. 11, p. 768. No transmission time is given on the source text.

(2) Document 177.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d178

 

.... o ....

 

 

178. Điện văn từ Đại sứ quán Mỹ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 5 tháng 10 năm 1963.

Từ Đại sứ Lodge gửi về Bộ Trưởng Ngoại Giao Dean Rusk, chỉ để đọc. Xin chuyển tới John McCone (Giám Đốc Trung Ương Tình Báo CIA). Tham khảo tới buổi gặp của Tướng Dương Văn Minh và Trung Tá Conein ([số tài liệu không được giải mật]).(2) Trong khi cả Tướng Harkins (Tư lệnh Viện trợ Quân sự MACV) và tôi [Lodge] đều không đặt nhiều niềm tin vào Tướng Minh, chúng tôi cần những hướng dẫn về cách tiếp cận của Minh. Đề nghị của tôi, trong đó Tướng Harkins đồng tình, là Conein khi được Minh tiếp cận lần sau nên:

1. Bảo đảm với Minh rằng Hoa Kỳ sẽ không cố gắng cản trở kế hoạch [đảo chánh] của Minh.

2. Đề nghị xem kế hoạch của Minh, ngoại trừ kế hoạch ám sát.

3. Cam kết với Minh rằng viện trợ của Hoa Kỳ sẽ được tiếp tục cho Việt Nam dưới sự điều hành của một chính phủ có lời hứa sẽ tìm sự ủng hộ của người dân và hứa chiến thắng trong cuộc chiến chống Cộng sản. Hãy chỉ ra [cho Minh thấy] rằng theo quan điểm của chúng ta [chính phủ Mỹ], chính phủ VN tương lai đó [được lòng dân và sẽ thắng VC] nên có một tỷ lệ lớn các nhà lãnh đạo dân sự có trình độ cao vào các vị trí chủ chốt. (Conein nên ép Minh để biết Minh suy nghĩ gì trong việc tái cấu trúc chính phủ tương lai.)

Tôi đề nghị vấn đề trên cần được thảo luận với Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara và Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân), những người đã liên lạc với Dương Văn Minh trong chuyến thăm gần đây.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Har-Van Files, Coup South Vietnam. Bí mật hàng đầu. Được gửi qua các kênh CIA dưới dạng điện tín IN 34026. Một ghi chú trên văn bản nguồn cho biết các bản sao đã được gửi tới McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia), Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) và Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy). Cũng được in trong sách Pentagon Papers: Gravel Edition, vol. 11, tr. 768. Không có thời gian truyền đi ghi trên văn bản nguồn.

(2) Văn bản 177.

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10427)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.