Bilingual. 187. Memorandum of White House Staff Meeting. Everyone is bracing for Madame Nhu’s visit. Biên bản họp các viên chức Bạch Ốc. Mọi người đang chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của bà Ngô Đình Nhu.

25/03/202412:02 CH(Xem: 280)
Bilingual. 187. Memorandum of White House Staff Meeting. Everyone is bracing for Madame Nhu’s visit. Biên bản họp các viên chức Bạch Ốc. Mọi người đang chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của bà Ngô Đình Nhu.

blank
Bilingual. 187. Memorandum of White House Staff Meeting. Everyone is bracing for Madame Nhu’s visit. On Vietnam in general, Bundy commented that he was surprised that some people were taking as “pollyanna-ish” the “McNamara-Taylor” statement that we could pull out of Vietnam in two years. He said what struck him was that two years was really a long time, considering that by then the war would have lasted four years—or longer than most wars in US history. General Clifton said the President undoubtedly would be as Bilingual. 187. Memorandum of White House Staff Meeting. Everyone is bracing for Madame Nhu’s visit. ked about it Wednesday at his press conference. (The conference was news to all assembled.) The general line will be that in two years the Vietnamese will be able to finish the job without US military forces on the scene—a position considered reasonable by everyone around the table. //Biên bản họp các viên chức Bạch Ốc. Mọi người đang chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của bà Ngô Đình Nhu. Về Việt Nam nói chung, McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) nhận xét rằng ông rất ngạc nhiên khi một số người cho rằng bản khảo sát “McNamara-Taylor” rằng chúng ta có thể rút khỏi Việt Nam trong hai năm là “pollyanna-ish (cực kỳ lạc quan kiểu nằm mơ)”. Điều khiến ông ấn tượng là điều đó, hai năm thực sự là một khoảng thời gian dài nếu xét đến thời điểm đó thì cuộc chiến đã kéo dài bốn năm — hoặc lâu hơn hầu hết các cuộc chiến trong lịch sử Hoa Kỳ. Tướng Chester Clifton (Cố vấn Quân sự của Tổng Thống) cho biết Tổng thống Kennedy chắc chắn sẽ được các nhà báo hỏi về vấn đề này vào thứ Tư trong cuộc họp báo của ông. (Cuộc họp này là tin mới đối với tất cả những người có mặt.) Nguyên tắc chung sẽ là trong hai năm nữa, người Việt Nam sẽ có thể hoàn thành công việc mà không cần đến lực lượng quân sự Mỹ có mặt tại hiện trường - một quan điểm được mọi người xung quanh bàn họp coi là hợp lý.

 

the Department of State 2187. Memorandum of White House Staff Meeting(1)

 

Washington, October 7, 1963, 8 a.m.

[Here follows discussion of matters unrelated to Vietnam.]

8. Vietnam. Everyone is bracing for Madame Nhu’s visit. Forrestal remarked Madame Nhu has great attractive powers; even Hilsman is weakening and agrees some of the things she says make sense. On Vietnam in general, Bundy commented that he was surprised that some people were taking as “pollyanna-ish” the “McNamara-Taylor” statement that we could pull out of Vietnam in two years.(2) He said what struck him was that two years was really a long time, considering that by then the war would have lasted four years—or longer than most wars in US history. General Clifton said the President undoubtedly would be asked about it Wednesday at his press conference.(3) (The conference was news to all assembled.) The general line will be that in two years the Vietnamese will be able to finish the job without US military forces on the scene—a position considered reasonable by everyone around the table.

Bundy also asked Forrestal to draw together the recent materials on Vietnam and issue an appropriate NSAM. He said that the New York Times had the only version of what was decided at a recent NSC meeting, and while he did not mind communicating with various agencies through the Times, General Taylor had suggested the need for something more official.

[Here follows discussion of matters unrelated to Vietnam.]

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-646-71. Secret; Eyes Only. Draffed by W.Y White.

(2) See Document 170.

(3) The President was asked questions on Vietnam at his October 9 press conference, but not specifically about the 2-year projected time span for American disengagement from Vietnam. For the transcript of the conference, see Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1963, pp. 767-774.

 Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d187

 .... o ....

 

187. Biên bản họp các viên chức Bạch Ốc(1)

 

Washington, ngày 7 tháng 10 năm 1963, lúc 8 giờ sáng.

[Phần sau sẽ là thảo luận về các vấn đề không liên quan đến Việt Nam.]

8. Việt Nam. Mọi người đang chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của bà Ngô Đình Nhu. Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia) nhận xét rằng Bà Nhu có sức hấp dẫn rất lớn; ngay cả Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) cũng đang dịu giọngđồng ý rằng một số điều bà Nhu nói có lý. Về Việt Nam nói chung, McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) nhận xét rằng ông rất ngạc nhiên khi một số người cho rằng bản khảo sát “McNamara-Taylor” rằng chúng ta có thể rút khỏi Việt Nam trong hai năm là “pollyanna-ish (cực kỳ lạc quan kiểu nằm mơ)”.(2) Điều khiến ông ấn tượng là điều đó, hai năm thực sự là một khoảng thời gian dài nếu xét đến thời điểm đó thì cuộc chiến đã kéo dài bốn năm — hoặc lâu hơn hầu hết các cuộc chiến trong lịch sử Hoa Kỳ. Tướng Chester Clifton (Cố vấn Quân sự của Tổng Thống) cho biết Tổng thống Kennedy chắc chắn sẽ được các nhà báo hỏi về vấn đề này vào thứ Tư trong cuộc họp báo của ông.(3) (Cuộc họp này là tin mới đối với tất cả những người có mặt.) Nguyên tắc chung sẽ là trong hai năm nữa, người Việt Nam sẽ có thể hoàn thành công việc mà không cần đến lực lượng quân sự Mỹ có mặt tại hiện trường - một quan điểm được mọi người xung quanh bàn họp coi là hợp lý.

Bundy cũng yêu cầu Forrestal gộp các tài liệu gần đây về Việt Namban hành một NSAM (Bản ghi về Hành động An ninh Quốc gia) thích hợp. Ông nói rằng tờ New York Times có phiên bản duy nhất về những gì đã được quyết định tại một cuộc họp NSC (Hội đồng An ninh Quốc gia) gần đây, và trong khi ông không ngại liên lạc với nhiều cơ quan khác nhau thông qua tờ báo NY Times, Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân)  đã gợi ý rằng cần có một cái gì đó [bản văn] chính thức hơn.

[Sau đó là thảo luận về các vấn đề không liên quan đến Việt Nam.]

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: National Defense University, Taylor Papers, T-646-71. Bí mật; Chỉ để đọc. Được soạn thảo bởi W.Y White.

(2) Xem Văn bản 170.

(3) Tổng thống Kennedy đã được các phóng viên hỏi các câu hỏi về Việt Nam trong cuộc họp báo ngày 9 tháng 10/1063, nhưng không nói cụ thể về khoảng thời gian dự kiến là 2 năm để Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Về bản ghi của hội nghị, xem sách Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1963, pp. 767-774.

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10432)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.