Bilingual. 189. President Kennedy meets with the French Foreign Minister. He felt that in the long run, evolution seemed to lead in the direction of the unification and neutrality of Vietnam.

31/03/20242:33 SA(Xem: 291)
Bilingual. 189. President Kennedy meets with the French Foreign Minister. He felt that in the long run, evolution seemed to lead in the direction of the unification and neutrality of Vietnam.

blank
Bilingual.
189. President Kennedy meets with the French Foreign Minister. He felt that in the long run, evolution seemed to lead in the direction of the unification and neutrality of Vietnam. He said that he was aware that the statement had been badly received in Washington, but it had been no better received in Moscow or Peiping. Mr. Ball repeated that the timing had been unfortunate. The Foreign Minister said he did not know what the real situation was in Vietnam. The President said he thought it was being made to appear worse than it is. The Foreign Minister said France had been in Indochina during a period of some ninety years and her experience had always been that any problems must be discussed with the Chinese. He thought that this held true today also. He said the Russians were out of Vietnam and Southeast Asia in general [Page 390]and that they have almost no influence there. He said they were in roughly the same position as the UK: both were getting less and less influential, whereas the Chinese influence was increasing.//Tổng Thống Kennedy họp với Bộ Trưởng Ngoại Giao Pháp. Ngoại Trưởng Pháp cảm thấy rằng về lâu dài, các diễn tiến dường như sẽ dẫn đến sự thống nhất và trung lập của Việt Nam. Ngoại Trưởng Pháp nói rằng ông biết rằng tuyên bố này đã bị đón nhận tệ hại ở Washington, nhưng nó cũng không được đón nhận khá hơn ở Moscow hay Bắc Kinh. Ông Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ) nhắc lại rằng thời điểm nghe tin này [trung lập] thật không vui. Ngoại Trưởng Pháp nói, ông không biết tình hình thực sự ở Việt Nam như thế nào. Tổng thống Kennedy nói, ông nghĩ rằng nó đã được làm để có vẻ tồi tệ hơn thực tế. Ngoại Trưởng Pháp nói, Pháp đã ở Đông Dương trong khoảng thời gian khoảng 90 năm và kinh nghiệm của Pháp luôn là bất kỳ vấn đề gì đều phải được thảo luận với phía Trung Quốc. Ngoại Trưởng Pháp nghĩ rằng điều này ngày nay cũng đúng. Ông cho biết người Nga đã rời khỏi Việt Nam và Đông Nam Á nói chung và họ hầu như khôngảnh hưởng gì ở đó. Ông cho biết họ ở vị trí gần giống như Anh: cả hai đều ngày càng có ít ảnh hưởng hơn, trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng.

 

the Department of State 2189. Memorandum of a Conversation (1)

 

Washington, October 7, 1963—4:30 p.m.

SUBJECT

Franco-American Relations and Europe

PARTICIPANTS

US

The President

Mr. Ball

Ambassador Bohlen

Mr. Tyler

France

Mr. Couve de Murville

Ambassador Alphand

Mr. Lucet

[Here follows discussion of matter unrelated to Vietnam.]

He [the President] said he thought that we were quite close on Laos, but General De Gaulle’s statement on Vietnam had been unhelpful, particularly with regard to its timing. The Foreign Minister said that it had not been General De Gaulle’s intention to do anything unhelpful. France had been in a position at the time when she had to say something. France had never had very good relations with the Diem Government. There was a French interest in developing economic and cultural, rather than political, relations. He felt that in the long run, evolution seemed to lead in the direction of the unification and neutrality of Vietnam. He said that he was aware that the statement had been badly received in Washington, but it had been no better received in Moscow or Peiping. Mr. Ball repeated that the timing had been unfortunate. The Foreign Minister said he did not know what the real situation was in Vietnam. The President said he thought it was being made to appear worse than it is. The Foreign Minister said France had been in Indochina during a period of some ninety years and her experience had always been that any problems must be discussed with the Chinese. He thought that this held true today also. He said the Russians were out of Vietnam and Southeast Asia in general and that they have almost no influence there. He said they were in roughly the same position as the UK: both were getting less and less influential, whereas the Chinese influence was increasing.

[Here follows discussion of matters unrelated to Vietnam.]

NOTES:

(1) Source: Department of State, President’s Memoranda of Conversations: Lot 66 D 149. Secret. Drafted by Tyler and approved by Bundy and Ball. The meeting was held at the White House.↩

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d189

 

.... o ....

189. Biên bản đối thoại (1)

 

Washington, ngày 7 tháng 10 năm 1963— lúc 4 giờ 30 chiều.

CHỦ ĐỀ

Quan hệ Pháp-Mỹ và châu Âu

NHỮNG NGƯỜI HỌP

Hoa Kỳ:

. Tổng thống Kennedy

. George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao)

. Charles Bohlen (Đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp)

. William R. Tyler (Phụ tá Bộ Trưởng Ngoại Giao, đặc trách Châu Âu)

Pháp:

. Couve de Murville, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp

. Herve Alphand, Đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ

. Charles Lucet, Vụ trưởng Vụ Chính trị, Bộ Ngoại giao

[Sau đây là phần thảo luận về vấn đề không liên quan đến Việt Nam.]

Tổng thống Kennedy nói rằng ông [Kennedy] nghĩ rằng chúng ta đã khá gần gũi với Lào, nhưng tuyên bố của Tướng De Gaulle về Việt Nam không có ích lơi gì, đặc biệt là về thời điểm tuyên bố. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho biết tướng De Gaulle không hề có ý định làm điều gì vô ích. Lúc đó Pháp đã ở vào thế phải nói điều gì đó. Pháp chưa bao giờ có quan hệ rất tốt với Chính phủ Diệm. Người Pháp quan tâm đến việc phát triển các mối quan hệ kinh tế và văn hóa, hơn là chính trị. Ngoại Trưởng Pháp cảm thấy rằng về lâu dài, các diễn tiến dường như sẽ dẫn đến sự thống nhất và trung lập của Việt Nam. Ngoại Trưởng Pháp nói rằng ông biết rằng tuyên bố này đã bị đón nhận tệ hại ở Washington, nhưng nó cũng không được đón nhận khá hơn ở Moscow hay Bắc Kinh. Ông Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ) nhắc lại rằng thời điểm nghe tin này [trung lập] thật không vui. Ngoại Trưởng Pháp nói, ông không biết tình hình thực sự ở Việt Nam như thế nào. Tổng thống Kennedy nói, ông nghĩ rằng nó đã được làm để có vẻ tồi tệ hơn thực tế. Ngoại Trưởng Pháp nói, Pháp đã ở Đông Dương trong khoảng thời gian khoảng 90 năm và kinh nghiệm của Pháp luôn là bất kỳ vấn đề gì đều phải được thảo luận với phía Trung Quốc. Ngoại Trưởng Pháp nghĩ rằng điều này ngày nay cũng đúng. Ông cho biết người Nga đã rời khỏi Việt Nam và Đông Nam Á nói chung và họ hầu như khôngảnh hưởng gì ở đó. Ông cho biết họ ở vị trí gần giống như Anh: cả hai đều ngày càng có ít ảnh hưởng hơn, trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng.

[Sau đây là phần thảo luận về các vấn đề không liên quan đến Việt Nam.]

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, President’s Memoranda of Conversations: Lot 66 D 149. Bí mật. Do William R. Tyler (Phụ tá Bộ Trưởng Ngoại Giao, đặc trách Châu Âu) soạn thảo và được McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) và George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao) chấp thuận. Cuộc họp được tổ chức tại Bạch Ốc.↩

    .

 

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10446)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.