Bilingual. 192. Telegram From the Central Intelligence Agency to the Ambassador in Vietnam. We would like to be informed on what is being contemplated but we should avoid being drawn into reviewing or advising on operational plans or any other act which might tend to identify U.S. too closely with change in government.

06/04/20243:37 SA(Xem: 350)
Bilingual. 192. Telegram From the Central Intelligence Agency to the Ambassador in Vietnam. We would like to be informed on what is being contemplated but we should avoid being drawn into reviewing or advising on operational plans or any other act which might tend to identify U.S. too closely with change in government.

blank
Bilingual. 192. Telegram From the Central Intelligence Agency to the Ambassador in Vietnam. We would like to be informed on what is being contemplated but we should avoid being drawn into reviewing or advising on operational plans or any other act which might tend to identify U.S. too closely with change in government. We would, however, welcome information which would help us assess character of any alternate leadership. With reference to specific problem of General Minh you should seriously consider having contact take position that in present state his knowledge he is unable present Minh’s case to responsible policy officials with any degree of seriousness. In order to get responsible officials even to consider Minh’s problem, contact would have to have detailed information clearly indicating that Minh’s plans offer a high prospect of success. At present contact sees no such prospect in the information so far provided.//Điện tín từ Sở Tình báo Trung ương CIA gửi Đại sứ Mỹ tại VN. Chúng ta muốn được thông báo về những gì đang được dự tính nhưng chúng ta cần tránh bị lôi kéo vào việc xem xét hoặc cố vấn về các kế hoạch hoạt động hoặc bất kỳ hành động nào có thể cho thấy Mỹ quá gắn bó với sự thay đổi chính phủ VNCH. Tuy nhiên, chúng ta hoan nghênh các thông tin giúp đánh giá tính cách của bất kỳ vị lãnh đạo thay thế nào. Về vấn đề cụ thể của Tướng Dương Văn Minh, ông [Lodge] nên cân nhắc nghiêm túc việc có người liên lạc trong tình hình hiện tại, trong khi những gì Minh cho thấy chưa có trách nhiệm ở bất kỳ mức độ nghiêm túc nào. Để các quan chức có trách nhiệm xem xét vấn đề của Minh, người liên lạc [của CIA gặp Minh] phải có thông tin chi tiết chỉ rõ rõ ràng rằng các kế hoạch của Minh có triển vọng thành công cao. Hiện tại, người liên lạc [này] không thấy có triển vọng như vậy trong thông tin được cung cấp cho đến nay.

 

CIA logo192. Telegram From the Central Intelligence Agency to the Ambassador in Vietnam (Lodge)(1)

 

Washington , October 9, 1963.

 

74228. Eyes only for the Ambassador. Re CAS Saigon 1448.(2)

1. Believe CAP 63560 (3) gives general guidance requested reftel. We have following additional general thoughts which have been discussed with President. While we do not wish to stimulate coup, we also do not wish to leave impression that U.S. would thwart a change of government or deny economic and military assistance to a new regime if it appeared capable of increasing effectiveness of military effort, ensuring popular support to win war and improving working relations with U.S. We would like to be informed on what is being contemplated but we should avoid being drawn into reviewing or advising on operational plans or any other act which might tend to identify U.S. too closely with change in government. We would, however, welcome information which would help us assess character of any alternate leadership.

2. With reference to specific problem of General Minh you should seriously consider having contact take position that in present state his knowledge he is unable present Minh’s case to responsible policy officials with any degree of seriousness. In order to get responsible officials even to consider Minh’s problem, contact would have to have detailed information clearly indicating that Minh’s plans offer a high prospect of success. At present contact sees no such prospect in the information so far provided.

3. You should also consider with Acting Station Chief whether it would be desirable in order to preserve security and deniability in this as well as similar approaches to others whether appropriate arrangements could be made for follow-up contacts by individuals brought in especially from outside Vietnam. As we indicated in CAP 63560 we are most concerned about security problem and we are confining knowledge these sensitive matters in Washington to extremely limited group, high officials in White House, State, Defense and CIA with whom this message cleared.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Har-Van Files, Coup South Vietnam. Top Secret. Also printed in Pentagon Papers: Gravel Edition, vol. 11, p. 769, where it is incorrectly dated October 6.

(2) Not found. In the Pentagon Papers, this reference is incorrectly cited as CAS 1445.

(3) Document 182.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d192

 

.... o ....

 

192. Điện tín từ Sở Tình báo Trung ương CIA gửi Đại sứ Mỹ tại VN (Lodge)(1)

 

Washington, ngày 9 tháng 10 năm 1963.

74228. Chỉ để Đại sứ Lodge đọc. Tham khảo điện tín CAS 1448 từ trạm tình báo Sài Gòn.(2)

1. Hãy tin rằng điện văn CAP 63560 (3) đã đưa ra hướng dẫn chung về yêu cầu điện văn tham khảo. Chúng tôi đang theo dõi những suy nghĩ chung bổ sung đã được thảo luận với Tổng thống Kennedy. Trong khi chúng ta không muốn kích động đảo chính [tại VN], chúng ta cũng không muốn để lại ấn tượng rằng Hoa Kỳ sẽ cản trở sự thay đổi chính phủ hoặc từ chối hỗ trợ kinh tế và quân sự cho một chế độ mới nếu chế độ đó có thể tăng hiệu quả quân sự, đảm bảo sự ủng hộ của quần chúng đối với chế độ mới, để chiến thắng cuộc chiến và cải thiện quan hệ làm việc với Hoa Kỳ. Chúng ta muốn được thông báo về những gì đang được dự tính nhưng chúng ta cần tránh bị lôi kéo vào việc xem xét hoặc cố vấn về các kế hoạch hoạt động hoặc bất kỳ hành động nào có thể cho thấy Mỹ quá gắn bó với sự thay đổi chính phủ VNCH. Tuy nhiên, chúng ta hoan nghênh các thông tin giúp đánh giá tính cách của bất kỳ vị lãnh đạo thay thế nào.

2. Về vấn đề cụ thể của Tướng Dương Văn Minh, ông [Lodge] nên cân nhắc nghiêm túc việc có người liên lạc trong tình hình hiện tại, trong khi những gì Minh cho thấy chưa có trách nhiệm ở bất kỳ mức độ nghiêm túc nào. Để các quan chức có trách nhiệm xem xét vấn đề của Minh, người liên lạc [của CIA gặp Minh] phải có thông tin chi tiết chỉ rõ rõ ràng rằng các kế hoạch của Minh có triển vọng thành công cao. Hiện tại, người liên lạc [này] không thấy có triển vọng như vậy trong thông tin được cung cấp cho đến nay.

3. Bạn cũng nên xem xét với Quyền Trưởng Trạm [CIA tại Saigon] liệu có cần thiết để đảm bảo an ninh và khả năng từ chối [là không biết] trong vụ này cũng như các cách tiếp cận tương tự đối với những người khác hay không, liệu có thể sắp xếp phù hợp cho những lần tiếp xúc tiếp theo của các cá nhân được đưa đến, đặc biệt là từ bên ngoài Việt Nam hay không. Như chúng tôi đã chỉ ra trong điện tín CAP 63560, chúng tôi lo ngại nhất về vấn đề an ninhchúng tôi đang giới hạn [không để lộ] kiến thức về những vấn đề nhạy cảm này ở Washington cho một nhóm cực kỳ hạn chế, các quan chức cấp cao ở Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và CIA mà những thông điệp này gửi tới.

(LỜI NGƯỜI DỊCH: Đoạn 2 ở trên nói rằng người liên lạc vẫn chưa thấy Minh có kế hoạch đảo chánh nghiêm túc. Đoạn 3 ở trên là yêu cầu Đại sứ Lodge giữ kín, đặc biệt với các phóng viên, về tất cả các tin tức về việc Đại sứ Lodge tìm hiểu các nhóm âm mưu đảo chánh tại VN. Đặc biệt nhắc tới điện tín CAP 63560 vì trong này yêu cầu Đại sứ Lodge và Quyền Trưởng Trạm [CIA tại Saigon] nói chuyện trực tiếp với nhau, không dùng chữ viết, để có thể chối là không biết bất kỳ chuyện đảo chánh nào.)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Har-Van Files, Coup South Vietnam. Bí mật hàng đầu. Cũng được in trong sách "Pentagon Papers: Gravel Edition", vol. 11, , tr. 769, ghi sai là ngày 6 tháng 10.

(2) Không tìm thấy. Trong các tập "Pentagon Papers", tài liệu tham khảo này được trích dẫn không chính xác là CAS 1445.

(3) Văn bản 182.

    .

 

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10594)
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.