Bilingual. 194. National Security Action Memorandum No. 263. At a meeting on October 5, 1963, the President considered the recommendations contained in the report of Secretary McNamara and General Taylor on their mission to South Vietnam.

10/04/20243:38 SA(Xem: 315)
Bilingual. 194. National Security Action Memorandum No. 263. At a meeting on October 5, 1963, the President considered the recommendations contained in the report of Secretary McNamara and General Taylor on their mission to South Vietnam.

blank
Bilingual.
194. National Security Action Memorandum No. 263. At a meeting on October 5, 1963, the President considered the recommendations contained in the report of Secretary McNamara and General Taylor on their mission to South Vietnam. The President approved the military recommendations contained in Section I B (1-3) of the report, but directed that no formal announcement be made of the implementation of plans to withdraw 1,000 U.S. military personnel by the end of 1963.//Bản ghi nhớ hành động an ninh quốc gia số 263. Tại cuộc họp ngày 5 tháng 10 năm 1963, Tổng thống Kennedy đã xem xét các khuyến nghị trong báo cáo của Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara và Tướng Taylor (Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân) về chuyến công tác của họ tới khảo sát tình hình Nam Việt Nam. Tổng thống chấp thuận các khuyến nghị quân sự nêu trong Phần I B (1-3) của báo cáo, nhưng chỉ thị rằng không được đưa ra thông báo chính thức nào về việc thực hiện kế hoạch rút 1.000 quân nhân Mỹ từ VN về Mỹ vào cuối năm 1963.

 

NSC194. National Security Action Memorandum No. 263(1)

 

Washington, October 11, 1963.

 

TO:

Secretary of State

Secretary of Defense

Chairman of the Joint Chiefs of Staff

SUBJECT

South Vietnam

At a meeting on October 5, 1963,(2) the President considered the recommendations contained in the report of Secretary McNamara and General Taylor on their mission to South Vietnam.

The President approved the military recommendations contained in Section I B (1-3) of the report, but directed that no formal announcement be made of the implementation of plans to withdraw 1,000 U.S. military personnel by the end of 1963.

After discussion of the remaining recommendations of the report, the President approved an instruction to Ambassador Lodge which is set forth in State Department telegram No. 534 to Saigon.(3)

McGeorge Bundy

(1) Source: Department of State, S/S-NSC Files: Lot 72 D 316, NSAMs. Top Secret; Eyes Only. The Director of Central Intelligence and the Administrator of AID also received copies. Also printed in United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, p. 578.

(2) See Document 179.

(3) Document 181.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d194

 

.... o ....

 

194. Bản ghi nhớ hành động an ninh quốc gia số 263(1)

 

Washington, ngày 11 tháng 10 năm 1963.

GỬI TỚI:

Ngoại trưởng

Bộ trưởng Bộ quôc phong

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân

CHỦ ĐỀ

Miền Nam Việt Nam

Tại cuộc họp ngày 5 tháng 10 năm 1963,(2) Tổng thống Kennedy đã xem xét các khuyến nghị trong báo cáo của Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara và Tướng Taylor (Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân) về chuyến công tác của họ tới khảo sát tình hình Nam Việt Nam.

Tổng thống chấp thuận các khuyến nghị quân sự nêu trong Phần I B (1-3) của báo cáo, nhưng chỉ thị rằng không được đưa ra thông báo chính thức nào về việc thực hiện kế hoạch rút 1.000 quân nhân Mỹ từ VN về Mỹ vào cuối năm 1963.

Sau khi thảo luận về những khuyến nghị còn lại của báo cáo, Tổng thống đã phê chuẩn chỉ thị cho Đại sứ Lodge được nêu trong điện tín số 534 của Bộ Ngoại giao gửi tới Sài Gòn.(3)

McGeorge Bundy

(Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia)

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, S/S-NSC Files: Lot 72 D 316, NSAMs. Bí mật hàng đầu; Chỉ để đọc. Giám đốc Tình báo Trung ương CIA và Quản trị viên Sở Viện trợ Phát triển Quốc tế AID cũng nhận được các bản sao. Cũng được in trong sách United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Quyển 12, tr. 578.

(2) Xem Văn bản 179.

(3) Văn bản 181.

    .

 

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10594)
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.