Bilingual. 233. Memorandum From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the President. Item for your 4 o’clock meeting this afternoon.

02/07/20243:34 SA(Xem: 259)
Bilingual. 233. Memorandum From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the President. Item for your 4 o’clock meeting this afternoon.

blank
Bilingual. 233. Memorandum From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the President. Item for your 4 o’clock meeting this afternoon. I think it would be a wise precaution at the end of this meeting to ask that one copy of all important separate instructions and reports made on any channel—State, CIA, DOD, USIA, and JCS—be sent over here during this next period for your personal information. My object here is to provide a check on the tone of voice of policy-level messages in these tense periods. There is just no doubt at all that a good deal of our trouble in the last three months has come from differences of emphasis, at least, in what we have said to the field. It is pointlessly cumbersome to inhibit the dispatch of business by requiring interdepartmental clearance on everything, but the existence of a single information copy of everything important for you over here will allow Mike and me to call to your attention any serious divergences.//Bản ghi nhớ của Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Kennedy về các vấn đề an ninh quốc gia (Bundy) đệ trình Tổng thống. Đề mục cho buổi họp lúc 4 giờ chiều nay của Tổng Thống. Tôi nghĩ rằng sẽ là một cảnh giác khôn ngoan vào cuối buổi họp này nếu yêu cầu gửi một bản sao của tất cả các chỉ thị và báo cáo riêng biệt quan trọng được thực hiện trên bất kỳ cơ quan nào—Bộ Ngoại Giao, Sở tình báo CIA, Bộ Quốc Phòng, Phòng Thông Tin Hoa Kỳ và Tham Mưu Trưởng Liên Quân—được gửi về Bạch Ốc trong giai đoạn tiếp theo để ngài [Tổng Thống] có thông tin trực tiếp. Mục tiêu của tôi ở đây là cung cấp khả năng kiểm tra giọng điệu của các thông điệp cấp chính sách trong những giai đoạn căng thẳng này. Không nghi ngờ gì nữa rằng phần lớn rắc rối của chúng ta trong ba tháng qua đều xuất phát từ cách nhìn khác biệt về tầm quan trọng, ít nhất là trong những gì chúng ta đã nói về hiện trường. Tránh trở ngại điều phối công việc bằng cách yêu cầu sự quán triệt liên bộ về mọi thứ là điều vô nghĩa, nhưng nếu có nơi đây một bản sao thông tin duy nhất về mọi thứ quan trọng đối với ngài [Tổng Thống Kennedy] ở đây sẽ cho phép Mike (Michael Forrestal: viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia) và tôi lưu ý ngài về bất kỳ sự khác biệt nghiêm trọng nào.

 

whitehouse-logo 2233. Memorandum From the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy) to the President(1)

 

Washington, October 29, 1963.

 

SUBJECT

Item for your 4 o’clock meeting this afternoon(2)

I think it would be a wise precaution at the end of this meeting to ask that one copy of all important separate instructions and reports made on any channel—State, CIA, DOD, USIA, and JCS—be sent over here during this next period for your personal information.

My object here is to provide a check on the tone of voice of policy-level messages in these tense periods. There is just no doubt at all that a good deal of our trouble in the last three months has come from differences of emphasis, at least, in what we have said to the field. It is pointlessly cumbersome to inhibit the dispatch of business by requiring interdepartmental clearance on everything, but the existence of a single information copy of everything important for you over here will allow Mike and me to call to your attention any serious divergences.

In requesting such a single information copy, you would be safe in saying that in no case would any such copy be given any additional circulation without direct notice from you to the agency concerned.

I do not underestimate the sensitivity of this order. JCS, DOD, and CIA particularly feel that they have a right to communication downward that is not monitored from above. But your interest is not served by the uncritical acceptance of that right.

McG.B.(3)

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, McGeorge Bundy Files, Memos for the President.↩

(2) See Document 234. ↩

(3) Printed from a copy that bears these typed initials.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d233

 

.... o ....

 

 

233. Bản ghi nhớ của Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Kennedy về các vấn đề an ninh quốc gia (Bundy) đệ trình Tổng thống(1)

 

Washington, ngày 29 tháng 10 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Đề mục cho buổi họp lúc 4 giờ chiều nay của Tổng Thống(2)

Tôi nghĩ rằng sẽ là một cảnh giác khôn ngoan vào cuối buổi họp này nếu yêu cầu gửi một bản sao của tất cả các chỉ thị và báo cáo riêng biệt quan trọng được thực hiện trên bất kỳ cơ quan nào—Bộ Ngoại Giao, Sở tình báo CIA, Bộ Quốc Phòng, Phòng Thông Tin Hoa Kỳ và Tham Mưu Trưởng Liên Quân—được gửi về Bạch Ốc trong giai đoạn tiếp theo để ngài [Tổng Thống] có thông tin trực tiếp.

Mục tiêu của tôi ở đây là cung cấp khả năng kiểm tra giọng điệu của các thông điệp cấp chính sách trong những giai đoạn căng thẳng này. Không nghi ngờ gì nữa rằng phần lớn rắc rối của chúng ta trong ba tháng qua đều xuất phát từ cách nhìn khác biệt về tầm quan trọng, ít nhất là trong những gì chúng ta đã nói về hiện trường. Tránh trở ngại điều phối công việc bằng cách yêu cầu sự quán triệt liên bộ về mọi thứ là điều vô nghĩa, nhưng nếu có nơi đây một bản sao thông tin duy nhất về mọi thứ quan trọng đối với ngài [Tổng Thống Kennedy] ở đây sẽ cho phép Mike (Michael Forrestal: viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia) và tôi lưu ý ngài về bất kỳ sự khác biệt nghiêm trọng nào.

Khi yêu cầu một bản sao các thông tin như vậy, ngài sẽ an toàn khi nói rằng trong mọi trường hợp, bất kỳ bản sao nào như vậy sẽ không được lưu hành thêm nếu khôngthông báo trực tiếp từ ngài đến cơ quan liên quan.

Tôi không đánh giá thấp tính nhạy cảm của mệnh lệnh này. Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Bộ Quốc Phòng và CIA đặc biệt cảm thấy rằng họ có quyền liên lạc xuống thẳng tới cấp dưới mà không bị giám sát từ cấp cao hơn. Nếu chấp nhận cái quyền đó không bị phê phán thì không có lợi gì cho ngài.

McG.B.(3)

(McGeorge Bundy: Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, McGeorge Bundy Files, Memos for the President↩

(2) Xem Văn bản 234. ↩

(3) Được in từ một bản sao có chữ ký tắt, mang những chữ cái đầu được đánh máy này.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10787)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)