Bilingual. 235. Memorandum of a Conference With President Kennedy. A revised cable to Ambassador Lodge was circulated to the group. The paragraph referring to post-Diem government matters should be dropped. Lodge should be told that from here we can see that a disaster could take place and that if the rebels can’t win, it would not be sensible for them to go ahead.

07/07/20243:50 SA(Xem: 519)
Bilingual. 235. Memorandum of a Conference With President Kennedy. A revised cable to Ambassador Lodge was circulated to the group. The paragraph referring to post-Diem government matters should be dropped. Lodge should be told that from here we can see that a disaster could take place and that if the rebels can’t win, it would not be sensible for them to go ahead.

blank
Bilingual. 235. Memorandum of a Conference With President Kennedy. A revised cable to Ambassador Lodge was circulated to the group. The paragraph referring to post-Diem government matters should be dropped. Lodge should be told that from here we can see that a disaster could take place and that if the rebels can’t win, it would not be sensible for them to go ahead. Lodge feels that the coup is comparable to a stone rolling down hill which can’t be stopped. If this is so, then no one can say that we are to blame for the coup, no matter what we do. The President asked that we make clear to Lodge the doubts we have concerning the military strength of the rebel Generals and ask him to ask the rebel Generals how they plan to deal with a situation in which their military strength is apparently inferior to that of the Diem regime. The President reiterated his suggestion that Lodge should tell the Generals that they must prove they can pull off a successful coup or, in our opinion, it would be a mistake to proceed. If we miscalculated, we could lose our entire position in Southeast Asia overnight.//Biên bản buổi họp với Tổng thống Kennedy. Một bức điện đã sửa đổi sẽ gửi tới Đại sứ Lodge đã được chuyển tới nhóm. Đoạn văn [trong bức điện] đề cập đến các vấn đề của chính phủ thời hậu Diệm nên bỏ đi. Lodge nên được biết rằng từ đây chúng ta có thể thấy rằng một thảm họa có thể xảy ra và nếu quân nổi dậy không thể chiến thắng, việc họ tiếp tục là điều không hợp lý. Lodge cảm thấy cuộc đảo chính giống như một hòn đá lăn xuống đồi và không thể dừng lại được. Nếu đúng như vậy thì không ai có thể nói rằng chúng ta có lỗi trong cuộc đảo chính, bất kể chúng ta có làm gì đi nữa. Tổng thống Kennedy yêu cầu nói rõ với Lodge những nghi ngờchúng taliên quan đến sức mạnh quân sự của các Tướng nổi dậy và yêu cầu Lodge hỏi các Tướng nổi dậy xem họ dự định đối phó với một cuộc đảo chính như thế nào. tình thếsức mạnh quân sự của họ rõ ràng là kém hơn quân trung thành với Diệm. Tổng thống nhắc lại đề nghị của mình rằng Lodge nên nói với các Tướng rằng họ phải chứng minh rằng họ có thể thực hiện một cuộc đảo chính thành công, nếu không, theo quan điểm của chúng ta, sẽ là một sai lầm nếu tiếp tục. Nếu tính toán sai, chúng ta có thể mất toàn bộ vị thế ở Đông Nam Á chỉ sau một đêm.

 

whitehouse-logo 2235. Memorandum of a Conference With President Kennedy(1)

 

Washington, October 29, 1963, 18 p.m.

 

SUBJECT

Vietnam

OTHERS PRESENT

Secretary Rusk, Secretary McNamara, General Krulak, Under Secretary Harriman, Assistant Secretary Hilsman, Mr. Alexis Johnson, Mr. William Bundy, Mr. Mendenhall (State), Mr. McGeorge Bundy, Mr. Forrestal, Mr. Bromley Smith

A revised cable to Ambassador Lodge was circulated to the group (copy attached).(2)

The President commented that he was not so concerned now about the kind of a government which would exist after the coup as he was about the correlation of pro- and anti-Diem forces.

Secretary McNamara agreed and asked that the draft cable stress our objection to a situation in which there would be major fighting between the Diem forces and the rebel Generals.

The President said the burden of proof should be on the coup promoters to show that they can overthrow the Diem government and not create a situation in which there would be a draw. We can discourage a coup in ways other than telling Diem of the rebel Generals’ plans. What we say to the coup Generals can be crucial short of revealing their plans to Diem. The paragraph referring to post-Diem government matters should be dropped. Lodge should be told that from here we can see that a disaster could take place and that if the rebels can’t win, it would not be sensible for them to go ahead. Lodge feels that the coup is comparable to a stone rolling down hill which can’t be stopped. If this is so, then no one can say that we are to blame for the coup, no matter what we do.

In reviewing a request for a country team assessment of the coup situation, the President asked that we make clear to Lodge the doubts we have concerning the military strength of the rebel Generals and ask him to ask the rebel Generals how they plan to deal with a situation in which their military strength is apparently inferior to that of the Diem regime.

The President reiterated his suggestion that Lodge should tell the Generals that they must prove they can pull off a successful coup or, in our opinion, it would be a mistake to proceed. If we miscalculated, we could lose our entire position in Southeast Asia overnight.

The President said that he agreed that Lodge should return to Washington by military plane, the time of his departure to be left up to him.

Bromley Smith(3)

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Top Secret. Drafted by Smith. The meeting was held in the White House.↩

(2) Not found; the cable as sent is Document 236.↩

(3) Printed from a copy that bears this typed signature.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d235

 

.... o ....

 

235. Biên bản buổi họp với Tổng thống Kennedy(1)

 

Washington, ngày 29 tháng 10 năm 1963, lúc 18 giờ tối.

CHỦ ĐỀ

Việt Nam

CÓ MẶT TRONG BUỔI HỌP:

Bộ Trưởng Ngoại Giao Dean Rusk, Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara, Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy), Thứ trưởng Ngoại Giao Harriman, Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông), U. Alexis Johnson (Phụ tá Thứ Trưởng Ngoại Giao về Chính trị), William P. Bundy (Phó phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng về an ninh quốc tế), Joseph Mendenhall (Cố vấn LHQ, Phòng Viễn Đông, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ), McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia), Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia), Bromley Smith (Thư ký điều hành Hội Đồng An ninh Quốc gia).

Một bức điện đã sửa đổi sẽ gửi tới Đại sứ Lodge đã được chuyển tới nhóm (đính kèm bản sao).(2)

Tổng thống Kennedy nhận xét rằng hiện nay ông không quá quan tâm đến loại chính phủ sẽ tồn tại sau cuộc đảo chính, như ông quan tâm đến tương quan giữa các lực lượng ủng hộ và chống Diệm.

Bộ trưởng McNamara đồng ýyêu cầu bức điện dự thảo nhấn mạnh sự phản đối của chúng ta đối với tình huống trong đó sẽ có giao tranh lớn giữa lực lượng Diệm và các Tướng nổi dậy.

Tổng thống cho biết trách nhiệm chứng minh phải thuộc về những người thúc đẩy cuộc đảo chính để chứng tỏ rằng họ có thể lật đổ chính quyền Diệm và không tạo ra tình thế hòa. Chúng ta có thể ngăn cản một cuộc đảo chính bằng những cách khác ngoài việc nói cho Diệm biết về kế hoạch của các Tướng nổi loạn. Những gì chúng ta nói với các Tướng đảo chính có thể không phải là tiết lộ kế hoạch của họ cho Diệm. Đoạn văn [trong bức điện] đề cập đến các vấn đề của chính phủ thời hậu Diệm nên bỏ đi. Lodge nên được biết rằng từ đây chúng ta có thể thấy rằng một thảm họa có thể xảy ra và nếu quân nổi dậy không thể chiến thắng, việc họ tiếp tục là điều không hợp lý. Lodge cảm thấy cuộc đảo chính giống như một hòn đá lăn xuống đồi và không thể dừng lại được. Nếu đúng như vậy thì không ai có thể nói rằng chúng ta có lỗi trong cuộc đảo chính, bất kể chúng ta có làm gì đi nữa.

Khi xem xét yêu cầu đánh giá của nhóm công tác Hoa Kỳ [tại VN] về tình hình đảo chính, Tổng thống Kennedy yêu cầu nói rõ với Lodge những nghi ngờchúng taliên quan đến sức mạnh quân sự của các Tướng nổi dậy và yêu cầu Lodge hỏi các Tướng nổi dậy xem họ dự định đối phó với một cuộc đảo chính như thế nào. tình thếsức mạnh quân sự của họ rõ ràng là kém hơn quân trung thành với Diệm.

Tổng thống nhắc lại đề nghị của mình rằng Lodge nên nói với các Tướng rằng họ phải chứng minh rằng họ có thể thực hiện một cuộc đảo chính thành công, nếu không, theo quan điểm của chúng ta, sẽ là một sai lầm nếu tiếp tục. Nếu tính toán sai, chúng ta có thể mất toàn bộ vị thế ở Đông Nam Á chỉ sau một đêm.

Tổng thống Kennedy nói rằng ông đồng ý rằng Lodge sẽ trở về Washington bằng máy bay quân sự, thời gian khởi hành sẽ do Lodge quyết định.

Bromley Smith(3)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Bí mật hàng đầu. Được soạn thảo bởi Smith. Buổi họp được tổ chức tại Bạch Ốc.↩

(2) Không tìm thấy; bức điện được gửi là Tài liệu 236.↩

(3) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10802)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)