Tánh Không Là Gì ?

16/10/20222:45 CH(Xem: 3004)
Tánh Không Là Gì ?

TÁNH KHÔNG LÀ GÌ ?

Tâm là tánh không, thông tin dạng sóng hay con số vô định

Những người có nghiên cứu tìm hiểu về Phật giáo ắt biết qua thuật ngữ tánh không. Tánh không được đề cập tập trung trong Bát nhã ba-la-mật-đa Tâm Kinh (般 若 波 羅 蜜 多 心 經 Prajnaparamitahridaya Sutra)

觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄

QUÁN TỰ TẠI BỔ TÁT, HÀNH THÂM BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THỜI, CHIẾU KIẾN NGŨ UẨN GIAI KHÔNG, ĐỘ NHẤT THIẾT KHỒ ÁCH

Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu phép quán Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức dùng trí bát nhã soi thấu bản thể của thế giới, thì thấy Ngũ Uẩn đều là không, nên giải thoát được tất cả mọi khổ nạn.

Thấy 5 uẩn (5 tập hợp : sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều là không nên giải thoát được tất cả mọi khổ nạn.

Chỉ cần thấy, nhận ra thôi chứ không cần làm gì cả thì đã giải thoát được tất cả mọi khổ nạn. Tại sao thần kỳ thế ? Bởi vì nhận ra rằng tất cả mọi khổ nạn đều là không, không có thật, không có thực thể, chỉ là tâm tưởng tượng ra thôi thì làm gì có khổ nạn

Thế nhưng để thấu hiểu tánh không nghĩa là gì thì cũng không phải đơn giản. Tại sao không đơn giản ? Thân ngũ uẩn của ta không có thật sao ? nhà cửa xe cộ, quần áo, đồ dùng của ta không có thật sao ? sông núi đất đai của tổ quốc ta không có thật sao, địa cầu, mặt trời, mặt trăng, vũ trụ không có thật sao ? Trả lời những câu hỏi này không hề dễ dàng.

Do đó có người cho rằng tánh không là rỗng rang, trống rỗng, không có gì cả. Câu trả lời này hình như cũng không thuyết phục. Bởi vì nếu tánh không là trống rỗng không có gì cả thì tại sao chúng ta có thân ngũ uẩn, rồi có nhà cửa xe cộ và bao nhiêu thứ vật chất khác ? Rồi không gian, thời gian là cái gì, chúng ta có nhiều tiền hay ít tiền ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mình.

Tất cả những câu hỏi này khiến chúng ta phải đặt lại câu hỏi tánh không là gì ?     

Trong bài viết này tôi sẽ trả lời câu hỏi này theo nhận thức của mình sau 50 năm nghiên cứuthực hành Phật pháp.   

Theo tôi thấy, cái không mà Bát nhã tâm kinh nêu ra không phải là trống rỗng không có gì cả (hư không) mà chỉ là không có thực thể, không tuyệt đối có thật.

Thế nào là không có thực thể, có thể cho ví dụ được không ? Được, ví dụ con số là không có thực thể, có con số nhưng con số không có thực thể. Trừu tượng quá, có thể cho thêm ví dụ cho rõ nghĩa hơn không ?    

Ví dụ GDP của Mỹ, quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, năm 2021 là 20 518 ngàn tỷ. Con số 20 518 ngàn tỷ là không có thực thể. Con số đó không có ý nghĩa gì cả nếu khôngđơn vị tính là USD gắn vào. Và người ta phải biết 1 USD có thể mua được cái gì. Chẳng hạn giá xăng ngày 11-09-2022 tại Los Angeles, California là 4.57 dollars/gallon (1 galon = 3,79 lít) suy ra 1 USD (23700 vnđ) mua được 0,83 lít xăng, vậy 1 lít xăng tại Los Angeles giá 28550 vnđ (giá xăng Ron 95 cùng ngày tại VN là 24230 đ).   

Vậy một con số trơn không có đặc trưng, tức không gắn với đơn vị tính thì không có thực thể. Tánh không chính là những con số trơn như vậy. Có khái niệm về con số nhưng những con số trơn không có nghĩa lý gì cả.

Trong thời đại kỹ thuật số thì tất cả mọi thứ ở trên đời đều có thể biến thành con số (digital), kể cả vật chấttinh thần; hành vi biến mọi vật thành con số gọi là số hóa (digitizing). Các con số được gán ghép rất nhiều đặc điểm vô cùng phong phú để trở thành thông tin. Hệ thống số đếm thuận lợi cho việc số hóa là hệ thống nhị phân (binary system) bởi vì nó chỉ cần 2 cơ số 0 và 1 để diễn tả tất cả mọi con số. Và từng con số 0 và 1 riêng lẻ gọi là bit thông tin. Người ta dùng từ 8 tới 10 bit để biểu diễn một ký tự (chữ cái hay ký hiệu và những đặc trưng đặc điểm khác của vạn vật) tập hợp đó gọi là Byte. Bội số của Byte là Kilobyte  viết tắt KB (1 KB= 1024 bytes) Một tấm ảnh của một nhân vật nào đó thí dụ ca sĩ Sylvie Vartan :

Tấm ảnh này của Sylvie Vartan cần 94 KB

Bội số của KB là Megabyte viết tắt là MB (1MB = 1024 KB). Các file video cần đến nhiều MB.

Ví dụ file video sau đây cần tới 59.7 MB

Bội số của MB là Gigabyte viết tắt là GB (1GB = 1024 MB). Bội số của GB là Terabyte viết tắt là TB. (1TB = 1000GB)

Ổ cứng ROM trong điện thoại thông minh của chúng ta hiện nay có sức chứa thông tin ít nhất là 32GB, trung bình là 64GB, nhiều là từ 128 GB trở lên.

Các bạn có thể thắc mắc Tánh Không thì có liên quan gì đến kỹ thuật số ? Có liên quan rất nhiều đấy. Bởi vì tánh khôngbản chất là thông tin. Thông tin thì không có thực thể nhưng thông tin được biểu diễn bằng vô số con số. Và thông tin có thể tạo ra vũ trụ vạn vậtcon người chúng ta.

Kinh điển Phật giáo đều nói : Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức 三界唯心 萬法唯識 Ba cõi Dục giới, Sắc giới Vô sắc giới đều là tâm, tất cả các pháp đều là thức.

Tâm chính là tánh không, là thông tin, là sóng, là những con số vô định, chưa được gán ghép đặc trưng, đặc điểm, đơn vị tính, nên tâm là vô phân biệt, là bất nhị. Còn thức cũng là thông tin, cũng là những con số nhưng đã được gán ghép đặc trưng đặc điểm nên đã có phân biệt. Tâm thức phân biệt thành bát thức : 5 căn, tiền ngũ thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) và căn thứ 6 (não bộ) tiếp xúc với lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) phát sinh ra lục thức (thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác thân thể, ý thức). Cộng chung lục căn, lục trần, lục thức thành 18 giới được hình tượng hóa thành 18 vị La Hán. Ngoài 6 thức đã nói còn 2 thức tổng hợp là thức thứ bảy (mạt-na thức) và thức thứ tám (a-lại-da thức). Mạt-na thức là tổng hợp thông tin của 18 giới của một chúng sinh trong vô lượng kiếp. A-lại-da thức là tổng hợp thông tin của tất cả mạt-na thức. Thức chấp ngã của một người là mạt-na thức. Thức tổng hợp của tất cả chúng sinhA-lại-da thức.

Ở trong pháp giới vô lượng (không có số lượng, không có nhiều ít) thì Mạt-na thức của vô lượng kiếp cũng là A-lại-da thức, tất cả chúng sinh cũng chỉ là một tâm, tất cả các pháp cũng chỉ là một pháp, Phật giáo gọi là bất nhị. Để dễ hiểu hơn tôi xin cho ví dụ : Một năm có 365 ngày. Một năm chỉ có một ngày Tết dương lịch là ngày đầu năm thôi, còn lại là ngày thường. Câu hỏi là ngày tết nhiều hay ngày thường nhiều ? Thông thường thì chúng ta cho rằng ngày thường nhiều, ngày tết ít. Nhưng trong vô lượng thời gian thì ngày tết cũng  nhiều như ngày thường. Chứng minh bằng toán học :

Số ngày tết = vô cực

Số ngày thường = vô cực

Vậy số ngày tết bằng số ngày thường

Tương tự như vậy Mạt-na thức của vô lượng kiếp cũng chính là A-lại-da thức. Một chúng sinh trong vô lượng kiếp cũng chính là vô số chúng sinh trong vô lượng kiếp, tất cả chỉ là một tâm mà thôi.

Căn cứ vào nguyên lý bất nhị cũng như nguyên lý nhất thiết pháp vô tự tính, nhất thiết duy tâm tạoĐức Phật đã trình bày trong Vi Diệu pháp và các vị Tổ Sư đã triển khai pháp môn Tối thượng thừa trong các kinh điển Đại thừa, tập trung nhất là Bát Nhã tâm kinhĐại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh 大方廣佛華嚴經, Thành duy thức luận 成唯識論Kim cang bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh  金剛般若波羅密多經 … Và chúng ta có thể kết luận :

Tâm là tánh không, là thông tin. Tâm khôngthực thể nên nó siêu việt không gian, thời gian, số lượng. Tam giới, tất cả vũ trụ vạn vật đều là do tâm tạo, tâm tưởng tượng ra nên có thể nói vạn pháp đều không có thực thể, không có thật, nhưng cũng không phải là hư không trống rỗng không có gì cả.

Thông tin có thể biến thành năng lượngvật chất

Trong thế kỷ 20 các nhà khoa học đã chứng minh vật chấtnăng lượng có thể chuyển hóa cho nhau theo công thức nổi tiếng của Albert Einstein.

E= mc2 [E : năng lượng (energy), m : khối lượng (masse), c : vận tốc ánh sáng, là một hằng số (constant)].

Trong thế kỷ 21 có thể các nhà khoa học sẽ chứng minh được vật chất, năng lượng và thông tin có thể chuyển hóa cho nhau, nghĩa là thông tin có thể biến thành vật chất hay năng lượng.   

Dựa vào cơ sở nào để tin rằng vật chất có thể biến thành thông tin hay ngược lại ?      

Một hạt cơ bản của vật chất chẳng hạn hạt electron hay hạt photon, chúng là vật chất có đặc trưng đặc điểm như vị trí trong không gian, khối lượng, điện tích, độ xoay (spin). Nhưng chúng có thể hiện hữu ở hai hình thái rất khác nhau :

-Hình thái hạt có đặc trưng như nói trên

-Hình thái sóng không có sẵn bất cứ đặc trưng nào như nói trên. Đặc trưng chỉ xuất hiện khi có người quan sát (được chứng tỏ qua thí nghiệm 2 khe hở – double slit experiment)

Như vậy đặc trưng chính là thông tin mà người quan sát gán ghép vào sóng hay con số khiến cho sóng biến thành hạt hoặc con số biến thành thông tin. Hiện tượng này khoa học gọi là sự sụp đổ chức năng của sóng (the collapse of the wave function).   

Các nhà khoa học duy vật không hiểu được hiện tượng này, họ chỉ giải thích loanh quanh mà không tin rằng chính sóng não của người quan sát hay sóng của thiết bị cảm biến có chức năng nhận thức tương tự như sóng não chính là nguyên nhân làm sụp đổ chức năng sóng, khiến cho sóng biến thành hạt.

Sự sụp đổ chức năng sóng chính là cơ chế tạo thiên lập địa, chính là vụ nổ big bang tạo ra vũ trụ vạn vật.

Chúng ta có thể diễn tả sự sáng thế (sáng tạo vũ trụ thế giới) như sau :

Khi chưa có con người với ngũ uẩn thì không có vũ trụ vạn vật gì cả, bởi vì trời đất là không có thật, không gian thời gian số lượng, cái gì cũng chưa có. Tâm thì có tất cả mọi thông tin vô định chưa có đặc trưng. Nhưng tâm có khả năng giác ngộ, hiểu biết thong suốt và mọi khả năng tưởng tượng như là Thượng đế, nên nó tạo mọi điều kiện để các thông tin trong Tàng thức (A-lại-da thức) tạo ra pháp giới, thiên hà, thái dương hệ, hành tinh, địa cầu, rồi các loài sinh vật trong đó có con người, nhưng tất cả đều là ở dạng tiềm thể chưa hiện hữu (dạng sóng). Đến khi có con ngườingũ uẩn rồi thì tiềm thể đó ở dạng sóng mới sụp đổ thành hạt, thành vật chấthiển hiện thành vũ trụ vạn vật như chúng ta thấy hiện nay.

Nhiều nhà khoa học chẳng hạn Craig Hogan nghi ngờ rằng vũ trụbản chất là thông tin, cũng có nghĩa vũ trụ là số (digital universe)

Vài thông tin về vũ trụ giả lập  

Ngày nay có một số thông tin về vũ trụ giả lập. Nghĩa là vũ trụ có khả năng được giả lập bởi một loài người thông minh cực kỳ tiến bộ nào đó.    

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì con người bắt đầu nghi ngờ về chính thế giới chúng ta đang sống, họ ngờ rằng đó không phải là một thế giới tự nhiên có thật. Khi mà nhiều nghiên cứu về vật lý vi mô và vĩ mô mới đã phủ nhận các lý thuyết cũ. Kết quả của các nghiên cứu mới về vật lý lượng tử đang làm lung lay niềm tin của chúng ta một cách căn bản về vũ trụ vạn vật. Bằng chứng chứng minh thế giới chúng ta đang sống là ảo ngày càng nhiều. Tờ French Tribune đưa tin các chuyên gia của Đại học Washington (Mỹ) nghiên cứu khả năng tạo lập thế giới này, và thậm chí cả vũ trụ, đó có thể là sự tưởng tượng của một trí thông minh nhân tạo cấp cao.

Morgada nói “mọi thứ chúng ta nhìn thấy là một ảo ảnh do bộ não chúng ta tạo ra. Tuy nhiên, đây là một ảo ảnh thực sự có chức năng giúp chúng ta thích nghi với thế giới.” “Ngay cả tình yêu cũng là một ảo ảnh. Nó là ảo ảnh do các phân tử của bộ não chúng ta tạo ra”.

Hồi năm 2001, Nick Bostrom – một giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Oxford danh tiếng, đã công bố nghiên cứu của mình về giả thuyết các hậu duệ, con cháu đời sau của chúng ta sử dụng siêu máy tính cực mạnh để chạy một giả lập chi tiết với quy mô tương đương thế giới hiện tại để tìm hiểu về tổ tiên của mình.

Nick Bostrom – cha đẻ của vũ trụ giả lập

Bostrom cho biết, cỗ máy siêu việt này sẽ có khả năng thực hiện 1042 phép tính chỉ trong vỏn vẹn có 1 giây, và nó có thể tạo ra toàn bộ lịch sử loài người (bao gồm cả những suy nghĩ, cảm xúc và ký ức của chúng ta) bằng cách sử dụng chưa đến 1/1.000.000 sức mạnh xử lý của nó.

Dựa trên lập luận này, toàn bộ con người cũng như các thực thể khác trong vũ trụ chỉ là những dòng dữ liệu được lưu trên ổ cứng của một super computer khổng lồ. Vị giáo sư này cũng đưa ra kết luận rằng: “Gần như chắc chắn rằng chúng ta chỉ là những nhân vật sống trong một trình giả lập máy tính.”

15 năm sau, Elon Musk – nhà sáng lập của Tesla và SpaceX, đồng thời được mệnh danh là Iron Man (Người Sắt) đời thực với bộ óc thiên tàitrí thông minh vượt trội, cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm của Bostrom. Tại hội thảo Recode diễn ra vào năm 2016, Musk đã đưa ra một nhận định đáng chú ý: nếu tính theo tỷ lệ, khả năng mà chúng ta không sống trong một thế giới mô phỏng chiếm tỷ lệ rất nhỏ, 1 trên hàng tỷ. Điều đó có thể hiểu rằng Elon Musk khá chắc chắn rằng chúng ta đang sống trong một trình giả lập.

Cho đến nay, bộ mô phỏng Uchuu là phiên bản mô phỏng lớn nhất và chi tiết nhất từng được tạo ra cho Vũ trụ. Nó chứa đến 2,1 nghìn tỷ “hạt” trong một không gian trải dài 9,6 tỷ năm ánh sáng. Bản mô phỏng này giả lập sự tiến hóa của Vũ trụ kéo dài trong suốt 13 tỷ năm qua. Nó không tập trung vào sự hình thành của các ngôi sao và các hành tinh, thay vào đó hướng tới các hành vi của vật chất tối bên trong sự mở rộng của Vũ trụ.

Mức độ chi tiết của Uchuu đủ lớn để nhóm có thể xác định mọi thứ, từ các cụm thiên hà cho đến các quầng vật chất tối bao quanh những thiên hà riêng lẻ. Do vật chất tối tạo nên phần lớn vật chất trong Vũ trụ, nó là động lực chính cho việc hình thành thiên hà và cụm thiên hà.

Để tạo ra một bản mô phỏng chi tiết đến như vậy, cần đến một sức mạnh tính toán và khả năng lưu trữ khổng lồ. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hơn 40.000 nhân máy tính và 20 triệu giờ tính toán để tạo ra phiên bản mô phỏng của mình. Tổng cộng nó ngốn đến hơn 3 Petabyte dữ liệu, tương đương 3 triệu GB.

Tuy nhiên, nhờ sử dụng một giải pháp nén siêu mạnh, nhóm nghiên cứu có thể nén khối dữ liệu này xuống chỉ còn khoảng 100 TB, tương đương 100.000 GB bộ nhớ lưu trữ. Ổ đĩa Exadrive của hãng Nimbus là bộ nhớ thể rắn dạng 3,5 inch tiêu chuẩn, nhưng có dung lượng đến 100 TB. Tuy vậy ổ đĩa này có giá đến 40.000 USD (gần 1 tỷ đồng vn). Nhóm Uchuu lưu trữ dữ liệu thô của mình trên trang skiesanduniverses.org,  vì vậy bạn có thể khám phá vũ trụ ảo đó khi nào bạn muốn.  

Kết luận

Giới khoa học thì nghĩ rằng có thể vũ trụchúng ta đang sống được giả lập bởi một loài người thông minh cực kỳ tiến bộ nào đó. Tôi nêu ra lập luận này chỉ để nói rằng nhiều nhà khoa học hiện đại nghĩ rằng thông tin là nền tảng của vũ trụ vạn vật. Điều đó có nghĩa rằng vật chất, năng lượng cũng chỉ là thông tin thôi, chỉ khác nhau ở chỗ vật chấtnăng lượng cần một số lượng thông tin cực kỳ lớn so với hình ảnh, âm thanh và video mà chúng ta đã quen thuộc hiện nay.

Còn Phật giáo thì cũng đồng tình với khoa học ở điểm vũ trụ là thông tin (Phật giáo nói là Vạn pháp duy thức- thức chính là thông tin). Nhưng PG không nói vũ trụ là do một loài người thông minh giả lập ra, mà nói rằng vũ trụ là do tâm tạo (Nhất thiết duy tâm tạo). Tâm bản nguyên của chúng sinh gọi là vô sinh pháp nhẫn, tâm đó có tánh giác ngộ, cái gì nó cũng biết, nó có năng lực vô biên, nên nó có khả năng tạo ra tất cả mọi loại cảnh giới tùy thuộc cái niệm của chúng sinh. Chúng sinh có niệm thiện thì tâm tạo ra cảnh giới thiện chẳng hạn cõi giới Tây phương cực lạc do Phật A Di Đà thống lĩnh dành cho chúng sinh tu Tịnh Độ hướng tới một cõi giới an lành. Tâm càng kiên trì bao nhiêu thì cảnh giới càng vững chắc bền bĩ bấy nhiêu. Chúng sinh có niệm ác chẳng hạn sát sinh hại vật để ăn thịt hay hại người để có lợi cho mình, thì tâm tạo ra cảnh giới ác, chẳng hạn cõi giới địa ngục, ngạ quỷ. Những cảnh giới ác không phải ở đâu xa, ngay trên thế gian cũng có, chẳng hạn cảnh thiên tai, bão lụt, núi lửa, động đất, sóng thần; cảnh chiến tranh  hay bạo loạn do con người gây ra, chiến tranh Nga-Ukraina hiện nay là một ví dụ. Rồi cảnh tai nạn như máy bay rơi, tàu chìm, xe đụng, hỏa hoạn v.v…Những cảnh giới ác đó không phải tự nhiên có, mà nó do niệm ác và hành vi ác của chúng sinh tạo ra. Những cảnh giới thiện hay ác xuất hiện theo quy luật nhân quả. Làm thiện gặp lành, làm ác gặp dữ. Tuy nhiên bản chất của thiện ác cũng không phải là hai mà là do tâm của chúng sinh gán ghép cho là thiện, cho là ác. Chính là vì thiện ác cũng chỉ là chủ quan của chúng sinh, do đó thiện có thể biến thành ác và ngược lại.

Trường hợp thiện biến thành ác điển hình nhất mà chúng ta mới thấy gần đây. Đó là bà mẹ của hung thủ Yamagami Tetsuya là người đã bắn chết cựu thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe, bà mẹ này là người chuyên tâm làm từ thiện, đã quyên góp cho tổ chức từ thiện có nguồn gốc Hàn Quốc, đó là Giáo hội thống nhất (Unification Church) một số tiền lớn là 720.000 USD khiến cho gia đình khánh kiệt, con cái phải sống vất vả khó khăn. Tetsuya cho rằng ông Abe ủng hộ Giáo hội này. Ban đầu anh ta định ám sát lãnh đạo giáo hội tại Nhật Bản. Nhưng trong cuộc vận động tranh cử cho một ứng viên của Đảng Dân chủ tự do (LDP) ở thành phố Nara, thủ phủ của tỉnh Nara, phía tây Nhật Bản, Tessuya chỉ gặp ông Abe lúc đó đang phát biểu trước công chúng nên hạ sát ông luôn. Như vậy một người theo đuổi ý tưởng về từ thiện đã dẫn đến kết quả ác là một người khác phải chết.

Còn trường hợp ác biến thành thiện, chẳng hạn cuộc chiến tranh VN do Đảng Cộng sản VN tiến hành kéo dài 15 năm (1960-1975). Chiến tranh khiến đất nước nhà cửa tan hoang, cả triệu người phải chết, rõ ràng chiến tranh là việc ác. Nhưng kết quả là thiện, đất nước thống nhất, nhân dân VN hiện nay đang được hưởng hòa bình, độc lập, kinh tế phát triển, nhân dân no ấm.

Chính vì vậy mới có Trung Quán Luận của Long Thọ Bồ Tát. Trung Quán tránh biên kiến tức không nghiêng về một bên, dù là thiện hay ác cũng đều là tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nên hành giả phải giữ trung đạotùy duyên. Trung đạo tức là vô sở trụkinh Kim Cang đề cập. 

Trong thế giới ngày nay thì bậc thức giả phải thấy rằng chế độ dân chủ tự do hay chế độ độc tài toàn trị đều là tà đạo, không thể ngã theo hoàn toàn được mà phải biết trung đạotùy duyên. Trung đạo cũng không phải ở ngay chính giữa mà trung đạo chính là vô sở trụ nên cũng không phải dễ xác định được. Hành giả phải câu thông (kết nối thông suốt) được với bản tâm bất nhị thì mới tránh được tà kiến và không rơi vào tà đạo thì mới sống với bình thường tâm thị đạo được. 

Tóm lại tánh không không phải là trống rỗng không có gì mà chỉ là cái không khôngthực thể. Tánh không chính là tâm vô lượng bất biến bất nhị, vô phân biệt. Cái tâm đó có tánh giác ngộ, tánh biết, nên nó có khả năng vô biên không hạn chế có thể tưởng tượng ra mọi thứ từ vũ trụ vạn vật cho tới con người. Tánh khôngvô lượng thông tin vô định hình, có thể hình dungvô lượng vô biên con số chưa được gán ghép đặc trưng. Mỗi chúng sinh tùy theo nghiệp hay tập khí của mình mà gán ghép đặc trưng cho những con số hay sóng đó (tạo ra hiện tượng sụp đổ chức năng sóng, khiến cho sóng biến thành hạt vật chất và cũng từ đó mà tạo ra cảnh giới và số phận của chính mình.  

Truyền Bình

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/11/2012(Xem: 16968)
15/04/2017(Xem: 8575)
19/05/2022(Xem: 7003)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.