Sự Thanh Tịnh Hóa Của Tâm

06/04/20226:07 SA(Xem: 1536)
Sự Thanh Tịnh Hóa Của Tâm
SỰ THANH TỊNH HÓA CỦA TÂM
(THIỀN TRUNG CẤP) 
DÀNH CHO NGƯỜI BẬN RỘN HOẶC TU SĨKINH NGHIỆM VỀ THIỀN
Thích Minh Tâm
Phương pháp thiền này dành cho những người đang rất bận rộn, có thể là cư sĩ đang bận rộn
trong cuộc sống gia đình hoặc những quan hệ xã hội. Cái mà họ cần là sự yên tĩnh trong tâm,
sự quan hệ tốt, sự tự tin, thành công trong cuộc sống và có hiệu quả, năng suất cao trong
công việc. Nói như vậy có nghĩa là họ cần một công thức để có thể kiểm soát được tất cả
những cảm xúc gây ra xáo trộn, làm cho họ không thể nào hoạt động trong đời sống hằng
ngày một cách có hiệu quả. Những cảm xúc này được thể hiện qua những hình thức được
gọi là tham, sân, lo lắng, phiền não, sợ hãi và luẩn quẩn. Kỹ năng về thiền này có thể giúp
cho tâm hành giả được yên tịnh, có thể đối ứng lại với tất cả những cảm xúc dục lạc, cảm
xúc khó chịu và có thể phản ứng lại một cách chính xác.
Hệ thống này là một hệ thống dùng sự quan sát, thanh lọc một cách có ý thức những cái
tâm thức. Tất cả những cái không thanh tịnh xảy ra đều đưa tới những cảm xúc, phản ứng
cảm xúc, phản ứng có Ngã. Khi Tâm không được thanh tịnh thì người ta kinh nghiệm, trải
nghiệm được những cái khó khăn. Nhưng khi Tâm đã được thanh tịnh, hành giả có thể trải
nghiệm được cái nội tâm hạnh phúc, cái thân khinh an, sự tử tế, lòng rộng lượng mà trước
đó họ chưa bao giờ được trải nghiệm. Sự hạnh phúc đó được gọi là trạng thái khinh an trong
sáng của tâm, nó không phải là những cái có dính líu tới những cảm xúc. Sự tử tế và bi mẫn
không dựa trên sự dính mắc mà đó là ở trạng thái không ích kỷ. Có thể nhận thấy một cách
dễ dàng những sự dao động, cảm xúc đều không phải là hạnh phúc chân chính và những sự
dính mắc cũng không phải là tình yêu chân thật. Hạnh phúc và sự tử tế là những yếu tố của
Tâm thanh tịnh, Tâm trong sáng. Mục đích chính của quyển sách này hay phương pháp này
xây dựng trên cái nền tảng tăng trưởng từ từ giúp cho thân được thả lỏng, bình an, và Tâm
được khinh an, từ đó trải nghiệm được niềm hạnh phúc và sự tử tế, tức là Tâm Từ Tâm Bi.
Tạo bài viết
19/06/2022(Xem: 6335)
13/04/2022(Xem: 42218)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.