Bilingual 144. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

01/06/20234:36 SA(Xem: 982)
Bilingual 144. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 


blankBilingual:

144. TELEGRAM FROM THE EMBASSY IN VIETNAM
TO THE DEPARTMENT OF STATE

144. CÔNG ĐIỆN GỬI NGÀY 3/6/1963,
TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Author: Trueheart

Translated by Nguyên Giác

 

blank


144. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 3, 1963, 6 p.m.

 

US Consul Hue reports by phone this afternoon that around noon today crowd of approximately 500, primarily youths, gathered in front of Government Delegate’s office. Said about 300 troops were in evidence, but no armor. Crowd shouted at troops and accusations of foul play were hurled back and forth. German doctor spoke to crowd through interpreter, said as Catholic he could not counsel Buddhists but suggested they should pray instead of using violence. Crowd appeared responsive to him. GVN loudspeaker car then asked people to disperse, stating GVN could not be held responsible if trouble started. Crowd shouted back that GVN wished to kill them. GVN official responded over loudspeaker by saying that VC were among them in the crowd and could start trouble. Crowd expressed disbelief at loudspeaker’s statements.

Several GVN soldiers pointed weapons at crowd, then raised them above crowd. Latter shouted “stupid killers.” Troops then leveled bayonets, donned gas masks and proceeded in direction of crowd. Some people ran, others stayed and prayed, tear gas was thrown by soldiers and more of crowd ran away. Crowd was driven back several hundred yards and a second tear gas barrage was laid down by troops. Crowd shouted curses at troops. At this point representative of Buddhist Association chairman arrived, said chairman wished people either to go home or to pagoda. Most headed toward pagoda. Some youths, apparently injured by tear gas, were taken to pagoda dispensary. German doctor produced medicine for their eyes.

Crowd was prevented from getting to pagoda by barbed wire barrier. Many of them, mostly Boy and Girl Scouts, sat down and prayed. At about 3 PM troops said that more tear gas would be thrown if crowd did not disperse within three minutes. Stone was thrown at soldier, who dropped his tear gas grenades to protect himself. At same moment order apparently given to troops to throw tear gas. Boy and Girl Scouts stayed put.

Consul Helble reports that more troops are being moved into area, equipped with masks. So far no firing has occurred, but crowd obviously disturbed.

Helbel also reports that Buddhist leader Tri Quang, who has been fasting since last Thursday, has been examined by German doctor and is reportedly in serious condition.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d144

  

.... o ....

 

144. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI VIỆT NAM GỬI BỘ NGOẠI GIAO

 

Sài Gòn, ngày 3 tháng 6 năm 1963, 6 giờ chiều.

 

Lãnh sự Hoa Kỳ tại Huế chiều nay báo cáo qua điện thoại rằng khoảng trưa hôm nay đám đông khoảng 500 người, chủ yếu là thanh niên, tập trung trước văn phòng Đại biểu Chính phủ. Cho biết khoảng 300 quân đã có mặt tại chỗ, nhưng không có xe thiết giáp. Đám đông la hét về phía các quân nhân và những lời buộc tội quy lỗi nhau được trao đổi qua lại. Bác sĩ người Đức phát biểu trước đám đông thông qua thông dịch viên, cho biết là người Công giáo, ông không thể khuyên Phật tử nhưng đề nghị họ nên cầu nguyện thay vì sử dụng bạo lực. Đám đông có vẻ như đồng thuận với anh ta. Sau đó, xe phát thanh của Chính phủ yêu cầu mọi người giải tán, nói rằng Chính phủ không thể chịu trách nhiệm nếu rắc rối đột khởi. Đám đông hét lại rằng Chính phủ Việt Nam muốn giết họ. Quan chức Chính phủ Việt Nam trả lời qua loa bằng cách nói rằng VC nằm trong số họ trong đám đông và có thể sẽ gây rắc rối. Đám đông tỏ ra không tin vào lời phát biểu của loa phóng than.

Một số binh sĩ Chính phủ Việt Nam chĩa vũ khí vào đám đông, sau đó chĩa lên trời, trên đám đông. Người biểu tình hét lên "những kẻ giết người ngu ngốc." Các binh sĩ sau đó đã cầm súng gắn lưỡi lê, đeo mặt nạ phòng độc và tiến về phía đám đông. Một số người chạy, những người khác ở lại và cầu nguyện, binh lính ném lựu đạn hơi cay và nhiều người bỏ chạy. Đám đông bị đẩy lùi vài trăm thước và một loạt hơi cay thứ hai đã được quân đội phóng ra. Đám đông hò hét phản đối quân đội. Lúc này đại diện của chủ tịch Hội Phật giáo đến, nói chủ tịch muốn mọi người hoặc về nhà hoặc về chùa. Hầu hết người dân hướng về phía chùa. Một số thanh niên, dường như bị thương do hơi cay, đã được đưa đến trạm y tế chùa. Bác sĩ người Đức cấp thuốc cho mắt của họ.

Hàng rào dây thép gai ngăn không cho đám đông vào chùa. Nhiều người trong số họ, chủ yếu là Nam và Nữ Hướng đạo sinh (có lẽ Gia Đình Phât Tử?), ngồi xuống và cầu nguyện. Vào khoảng 3 giờ chiều, quân đội cho biết sẽ ném thêm hơi cay nếu đám đông không giải tán trong vòng ba phút. Có người ném đá vào người lính, người này đã thả lựu đạn hơi cay để tự vệ. Cùng lúc đó, lệnh dường như được trao cho quân đội để ném hơi cay. Nam và Nữ Hướng đạo sinh vẫn ở lại.

Lãnh sự Helble báo cáo rằng nhiều quân nhân đang được chuyển đến khu vực, được trang bị mặt nạ. Cho đến nay không có vụ nổ súng nào xảy ra, nhưng đám đông rõ ràng đã bị xáo trộn.

Helbel cũng báo cáo rằng vị lãnh đạo Phật giáo Thích Trí Quang, người đã tuyệt thực từ thứ Năm tuần trước, đã được bác sĩ người Đức khám sức khỏe và được cho là sức khỏe đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

....o....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9596)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana