Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Tập Ii Nguyễn Lang

30/12/201012:00 SA(Xem: 27897)
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Tập Ii Nguyễn Lang
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 7648)
14/04/2020(Xem: 5223)
24/02/2020(Xem: 2103)
02/11/2019(Xem: 2579)

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất đau buồn khi biết rằng người bạn và là người anh tinh thần của Ngài - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Ngài gửi lời chia buồn đến các đệ tử của Ngài ấy ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.