Diễn Ca "Dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử"

03/09/20182:30 SA(Xem: 3410)
Diễn Ca "Dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử"

Dòng  Thiền Trúc Lâm Yên Tử diễn ca

 

 

… Hơn hai thế kỷ cầm quyền
Vương triều Nhà Lý dựng nên cơ đồ
Hoa Lư đã hóa cố đô
Đại La thành lũy vững bờ đắp xây
Thăng Long rạng rỡ từ đây
Kia đền Đồng Cổ đêm ngày tỏa hương
Diên Hựu – Một Cột lạ thường
Báo Thiên ngọn tháp cao vươn cõi Thiền
Văn Miếu hiển hiện khí thiêng
Nọ Quốc Tử Giám ngọn đèn rạng soi…
Từ điện Giảng Võ rộng ngôi
Xạ Đình sân bắn cho người giương cung
Thành lũy kiên cố một vùng
Điện đài tráng lệ, uy hùng trang nghiêm…
Trung tâm văn hóa chiêu hiền
Chính trị, kinh tế … mối giềng ở đây
Kinh thành rộn rịp đêm ngày
Hợp cùng cảnh sắc núi mây, sông thuyền
Hòa nhân, lợi địa, thời thiên
Phật Giáo cực thịnh mọi miền an vui
Già lam hiển hiện nơi nơi
Tăng đường, thiền tự… bao ngôi vững vàng
Phù đồ nghi ngút khang trang
Tạng kinh truyền bá, đạo tràng hội đông…
Tám đời vua Lý truyền dòng
Vô Ngôn Thông phái Thái Tông nối đường
Thánh Tông theo pháp diệu thường
Ngọn đèn thiền phái Thảo Đường sáng lưu
Anh Tông đuốc tuệ soi mù
Cao Tông tiếp nối pháp tu định thiền…
Khắp nơi xây lập chùa chiền
Đúc chuông, dựng tháp… lưu truyền đời sau
Dùng Chánh Pháp diệt khổ đau
Ngợi ca đạo lý, đề cao tâm lành
Giang sơn xã tắc an bình
Nhân tâm hướng thiện, gia đình ấm êm…
Thăng Long thủ phủ vang rền
Sáng soi truyền mãi một tên muôn đời
Thấm nhuần Pháp Phật ngời ngời
Hai trăm năm thịnh đến hồi suy vi
Chiêu Hoàng ấn kiếm trên tay
Nhường trao quyền bính từ nay cho chồng

Sang trang sử mới Nhà Trần
Vương triều biến chuyển, núi sông trở mình…
Là vương nắm cả triều đình
Thái Tông- Trần Cảnh anh minh, đức hiền…
Thủ Độ sắp xếp tình duyên
Hôn nhân ngang trái, ưu phiền gánh mang
Nỗi lo huynh đệ tương tàn
Gia cang bất ổn, họ hàng không vui…
Lòng vua bày giải đất trời
Bao đêm trăn trở không thôi nặng nề
Đêm buông xuống lặng bốn bề
Ý tâm đã quyết, nguyện thề đã thông
Ngai vàng rủ bỏ cho xong
Lặng thầm trốn khỏi hoàng cung một mình
Tìm lên Yên Tử núi linh
Phát tâm cầu Đạo an lành thân tâm
Vượt bao núi dốc, tuyền lâm
Hoa Yên Thiền Tự đón chân vương hoàng
Thanh cao trước Ánh Đạo Vàng
Cầu xin Pháp Phật mở đàng hành tu
Trúc Lâm- Viên Chứng Quốc Sư
Khai tâm điểm đạo cho Vua đôi lời
Hiểu ra Phật chẳng trên trời
Chẳng ngự trên núi, chẳng ngồi trên mây
“Phật kia vốn trú Tâm này
Một khi thanh tịnh thấy ngay tức thời!”
Bàng hoàng âm bặt trên môi
Hoàng vương nấn ná chưa rời non cao
Dưới chân núi lại xôn xao
Thái Sư, bô lão nhôn nhao kiếm tìm
Lần lên Yên Tử im lìm
Bao lời khẩn khoản dưới thềm dâng tâu
Bao lời thống thiết trước sau
Thái Tông vẫn chẳng gật đầu hồi loan
Thái Sư nào dễ đầu hàng
Lệnh xây cung ngọc điện vàng nơi đây
Triều đình tập hợp đủ đầy
Cùng vua sống chết một ngày không lui!
Tình thế nan giải rối bời
Thiền sư Viên Chứng lựa lời giải khuyên
“Đạo Đời dung hợp tùy duyên”
Vua nghe thấm thía pháp thiền thuận theo
Quê hương- Đạo pháp gánh đều
Phật Tâm- Xả Tắc gọi kêu chu toàn
Quyết rồi Vua mới hạ san
Chăm nom triều chính ngổn ngang trăm bề
Trót mang lời nguyện ý thề
Việc đời gánh nặng vẫn kề pháp duyên
Nội kinh ngoại điển học thêm
Ngày lo việc nước, đêm nghiền ngẫm kinh
Kim Cang chiêm nghiệm định tình
Hoát nhiên tự ngộ, một mình hành thâm
“Ưng vô sở trụ… kỳ tâm”
Thông khai trí tuệ, sáng bừng tư duy!
Tới hồi đất nước lâm nguy
Ngoại bang xâm lấn, biên thùy lao đao…
Thân chinh giáp trận ra vào
Tướng binh trên dưới đều nao nức lòng
Kinh hoàng khiếp đảm giặc Mông
Xứng danh minh chủ, anh hùng nước Nam
Giang sơn xả tắc vững vàng
Thái bình no ấm, thơm trang sử nhà
Qua rồi binh lửa can qua
Nhường ngay ngôi báu cung ngà cho con
Lui sau làm Thái Thượng Hoàng
Vẫn chăm việc nước, không màng lợi danh
Thánh Tông cứng cỏi trưởng thành
Đảm dương lãnh đạo triều đình thay cha
Thấy rằng đến lúc rời xa
Vĩ Lâm rừng núi nở hoa đón Người
Thái Vi am nhỏ dựng rồi
Đêm ngày vui với cuộc đời hành tu
Khác gì một bậc Thiền Sư
Danh thơm loang khắp Hoa Lư đất lành
Khai hoang lập ấp an dân
Khuyến tu, cảnh tỉnh… ân cần khuyên lơn
Thi nhân trải rộng tâm hồn
Những vần thơ Đạo còn truyền muôn năm,
Đây còn “Thiền Tông Chỉ Nam”
Kia “Bình Đẳng Lễ Sám Văn” thích thời
“Kim Cang Tam Muội” giảng lời
Luận bàn chú giải từng hồi từng chương
“Khóa Hư Lục” quý từng trương
Tu trì diệu pháp đúng đường chỉ ra
Hư là rỗng lặng tâm ta
Luôn luôn thức tỉnh, không sa giáo điều…
“Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi”
Sáu thời thanh tịnh đêm ngày công phu
Lời vàng chữ ngọc khuyến tu
Bồ đề tâm phát đuổi xua mê lầm
“Bài Kệ Bốn Núi” xuất thần
Lại thêm “Phổ Thuyết Sắc Thân” rõ bày…
Lìa cõi thế, rồng quyện mây
Thái Tông hoàng đế chọn ngày tiêu diêu
Danh oai ghi ấn hoàng triều
Đạo hạnh thơm tỏa, huấn điều mãi lưu
Ngàn sau rạng bóng Thiền Sư
Sáng lên Đuốc Tuệ soi đường hậu sinh…

Thánh Tông gánh vác triều đình
Là vua tài đức, tận tình thương dân
Hòa ái, gần gũi hoàng thân
Chiêu hiền đãi sĩ, trọng thần quý tôi
Bang giao mềm mỏng nước người
Chăm lo việc nước không rời phút giây
Thái bình thịnh trị giữ xây
“Đại Việt Sử Ký” từ đây hoàn thành
Lo toan đời sống dân lành
Khai hoang lập ấp, tác canh trang điền
Trị vì Hai Mốt năm yên
Thái Tông viên tịch tin truyền nơi nơi
Đường vua cha vạch sẵn rồi
Thánh Tông thoái vị nhường ngôi trao quyền
Quả là ứng biến tùy duyên
Thiên Trường lui gót về chuyên tu hành
Nghiên cứu Phật pháp, tạng kinh
Tuệ Trung Thượng Sĩ đạo huynh soi đường
(Đây bậc cư sĩ khác thường
Học trò Hòa thượng Phước Đường -Tiêu Dao
“Cửa Không” yêu thuở chỏm đào
Hiếu trung tròn vẹn, gấm bào chẳng mê
Võ văn điêu luyện đôi bề
Tâm hồn phát khởi bồ đề tỏa hương
Là anh Hưng Đạo Đại Vương
Vào sinh ra tử chiến trường ba phen
Chống Nguyên Mông nợ nước đền
Tình nhà vẫn trọn, pháp thiền không lơi
Tròn vuông trách nhiệm Đạo Đời
Hiên ngang siêu phóng giữa thời nhiễu nhương
Địa vị, chức tước xem thường
Dưỡng Chân Trang lập sớm hôm tịnh thiền
Hoằng dương chánh pháp lối riêng
Pháp ca thi kệ còn truyền muôn sau
Thượng Sĩ Ngữ Lục ngọc châu
“Dưỡng chân”, từng chữ từng câu vạch bày
“Chiếu thân”: soi lấy thân này
“Giản đế tùng”: chuyện phận cây kiếp người…
“Bài ca Tâm Phật” tuyệt vời
Chuyện “Sống chết nhàn mà thôi” sợ gì?
“Khuyên đời vào đạo” nghe đi
“Thói đời hư dối” rõ bày thật-không
“Chăn trâu đất” ý thậm thâm
“Thả trâu”, “Tự tại”, “Bài ngâm phóng cuồng”
“Xuất trần”, “Cây gậy”, “Tâm vương”
“Thoát đời”, “Chợt tỉnh”… thiền nguồn chảy trôi!
Các vua Trần lúc tại ngôi
Thảy đều ca ngợi hết lời kính cung
Là cậu của Trần Nhân Tông
Cũng là sư phụ khai tâm dẫn đàng
Đến giờ xả bỏ báo thân
Thâu thần thị tịch nhẹ nhàng thản nhiên!)
Thánh Tông say pháp bên đèn
Gương cao đức trọng Thánh Hiền gẫm suy
Chiếu thân, giáo lý hành trì
Tại gia cư sĩ nẻo đi thiện lành
Vẫn là hoàng đế anh minh
Cựu Hoàng hộ giúp triều đình, phụ con…
Cố vấn cho Trần Nhân Tông
Hai lần chống giặc Nguyên Mông hung tàn
Một lần Hội Nghị Bình Than
Một lần Hội Nghị Ý Dân- Diên Hồng
Mười ba năm Thái Thượng Hoàng
Thánh Tông về cõi vĩnh hằng xa xôi
Thọ năm mươi mốt tuổi đời
Tiếng thơm còn mãi, gương người sáng nêu!
Ngôi vua tiếp nối Hoàng triều
Trần Khâm kế nhiệm, quân thiều vọng ngân…

 

… Hai lần đánh đuổi Nguyên Mông

Minh quân ngời sáng, chiến công vang rền

Sử vàng ghi khắc lưu truyền

Nhân Tông kiệt xuất, đức hiền tài ba

Đã xong trọng trách san hà

Bình yên khắp chốn, gấm hoa trăm vùng

Lụa là gấm vóc hoàng cung

Ngoại thân chi vật chẳng dùng làm chi

Ngai vàng, điện ngọc, cung phi

Nghiệp duyên đã hết buông đi một lần,

Sá gì của cải phù vân

Sá gì quyền lực lợi danh bọt bèo?

Nghiệp gieo, nghiệp gánh đã nhiều

Nẻo về Chánh Giác núi đèo đón chân…

Tìm về trên đỉnh Phù Vân

Tu hành xưng hiệu Hương Vân Đầu Đà

Mười hai hạnh nguyện vươn xa

Chi Đà Tịnh Xá lập ra độ người

Phổ Minh, Bố Chính… truyền lời

Nhân duyên đại sự sáng ngời đức danh

   Trang nghiêm Yên Tử -Chùa Lân

Nghìn sau in bóng, nhân gian tụng truyền:

Hiên ngang mỗi bước hiện tiền

Phủi quên quá khứ ưu phiền đa đoan

Trùng trùng cây lá động hang

Chim kêu vượn hú ngân vang sớm chiều

Một thuyền một mái quẫy chèo

Bờ mê bờ giác gẫm đều trong Tâm

Bồ đề hạt giống bao năm

Từ Bi mầm nẩy, nụ đâm, tỏa cành…

Gương nội tổ sáng trong lành

Thái Tông soi rọi như vầng thái dương

Ơn Thầy dạy dỗ chỉ đường

Tuệ Trung Thượng Sĩ bốn phương danh truyền

Tìm về Bản Ngã- Chân Nguyên

Bất Nhị Giải Thoát- Cửa Thiền Không Hai

Tịnh nghiêm giới hạnh đêm ngày

Bụi hồng dưới núi vương bay thử lòng

Quán về cảnh giới Sắc Không

Quán thân bất tịnh, Chân Tâm hiện tiền!

Lá vàng theo gió chao nghiêng

Khẽ rơi chạm xuống thềm hiên Ta Bà

Sinh trụ hoại diệt đây là

Luân hồi tươi úa- trẻ già -tồn vong

Rỗng không, không với rỗng không

Thong dong hành cước như rồng đạp mây

Chăn trâu tinh tấn tháng ngày

Thõng tay vào chợ đã đầy phước duyên

Trí tuệ Bát Nhã uyên huyền

Hành thâm đại ngộ, phái thiền khai môn

Giác Hoàng Điều Ngự Nhân Tông

Đại Đầu Đà bậc sư tôn sáng ngời

Thiền lâm nhập thế tế đời

Khai tâm tâm sáng, điểm người người minh

Pháp thiền truyền rộng loang nhanh

Từ Bi- Hỷ Xả mát xanh cõi mù

Từ non cao một mái chùa

Tám đường chánh đạo bốn mùa mở toang

Bất ly bất xuất thế gian

Nhiệm mầu Phật pháp mở trang sử thiền

Chủ trương“Tam Giáo đồng nguyên”

Phật Đà-Khổng-Lão hòa duyên độ trần

Lung linh trăng tỏ bao rằm

Lẫy lừng Sơ Tổ đời Trần thịnh hưng

 Tâm kinh Bát Nhã không ngừng

 Kệ thiền lưu sách, kinh vần gieo tâm

“Thiết Chủy Ngữ Lục Thiền Lâm”

“Đại Hương Hải Ấn” bổng trầm thi ca

“Tăng Già Toái Sư” ghi ra

“Thạch Thất Mị Ngữ” đều là báu kinh…

(Tiếc thay dâu bể tròng trành

Bảo thư thất lạc nhân gian thiệt thòi!)

“Cư Trần Lạc Đạo” tuyệt vời

Nhịp Văn vần Phú truyền đời bất hư

“Lâm Tuyền Đắc Thú” thi thư

Đạo ca thành tựu Nhất Như Tâm Thiền

Tấm gương đạo hạnh tài hiền

Rạng soi cung điện giới truyền cho Vua…

Sùng Nghiêm danh sáng một chùa

Chí Linh thanh tịnh gió lùa lá reo

Điều Ngự trác tịch thanh cao

Thân lưu xá lợi, Thần vào tịch không

Rạng danh sử sách nhà Trần

Phật Hoàng đại ngộ thoát vòng trầm luân

Một đời vì nước quên thân

Vì Đạo quên cả điện Rồng ngai Vua

Nghiêm minh giới luật bốn mùa

Thi văn trác tuyệt vượt qua tục phàm

Khai thông thiền đạo Việt Nam

Từ Bi -Trí Tuệ soi đàng lợi sinh

Một đời vì nước quên mình

Vì Đạo quên cả cung đình vàng son

Thiên thu Bóng Cả vẫn còn

Lung linh đạo hạnh, viên toàn nẻo tu

Phật Hoàng liễu ngộ chơn như

Đại hùng siêu thoát, đại từ siêu thăng…

 

Nhiên đăng quang chiếu sáng vầng

Môn đồ xuất chúng thay ân sư mình…

Nhị Tổ phẩm hạnh oai minh

Xuất thân dân dã quê làng Cửu La

Họ Đồng, Thuần Mậu tên cha

Mẹ là Vũ Thị mang thai lạ thường

Khai hoa nhà ngát mùi hương

Đặt tên quý tử: Kiên Cương tên phàm!

Thuở nhỏ đã lộ đức lành

Không ăn thịt cá mùi tanh, vị nồng

Không buông lời ác vọng ngôn

Thiên tư trầm mặc, tâm hồn thanh cao

Hữu duyên đưa đẩy ra vào

Gặp bậc Đại Sĩ lễ chào kính cung

Trúc Lâm xa giá bánh dừng

Thoạt trông tướng mạo sắc thần đã vui

Đặt cho tên đẹp Thiện Lai

Nhận thâu đệ tử theo Ngài xuất gia

Tháng năm duyên thuận phước hòa

Hòa thượng Tánh Giác đứng ra chỉ bày

Bao điều vấn hỏi mê say

Chưa khai thông được, đêm ngày trở trăn

“Kinh Lăng Nghiêm” đọc gẫm dần

Đến đoạn “Thất xứ trưng tâm…” vui mừng

“Hậu trần khách du” sáng bừng

Hoát nhiên thể nhập chưa từng hoát nhiên…

Về nơi sư phụ sách đèn

Nghe bao bài tụng tâm liền khai minh

Bài tụng Tâm Yếu dâng trình

Trúc Lâm chê bỏ, tự mình đối tâm

Nửa đêm thiền quán mặc trầm

Hoa đèn rơi rụng bất thần ngộ ra

Tu mười hai hạnh đầu đà

Thọ Bồ tát giới: Pháp Loa hiệu Ngài!

Hoa tàn rồi lại hoa khai

Tinh tấn giới luật, miệt mài thư kinh

Trúc Lâm Điều Ngự rõ rành

Môn đồ xuất chúng của mình là ai

Truyền cho y bát công khai

Trở thành Sư Tổ Thứ Hai dòng thiền…

Bao năm phụng chiếu giới truyền

Vương tôn, hoàng phái… dưới đèn quy y

Giới đàn tiếp độ oai nghi

Chứng minh hàng vạn Tăng Ni bái thầy

Không ngừng diễn giảng đêm ngày

Đăng đàn thuyết pháp rõ bày đạo thiêng

Giảng yếu chỉ “Kinh Hoa Nghiêm”

Đây “Truyền Đăng Lục” lời hiền khai thông

“Đại Tuệ Ngữ Lục” bổng trầm

“Kinh Duy Ma Cật” ân cần giảng rao

“Tuyết Đậu Ngữ Lục” nghe vào

“Thiền Lâm Thiết Chủy”… biết bao lời vàng,

Mười tám khóa giảng truyền vang

Hằng nghìn thính chúng đạo tràng lĩnh nghe

Thiền ngôn Pháp ngữ thâu về

Chép thành kinh sách giải mê cho đời

“Tham Thiền Chỉ Yếu” rọi soi

“Nhân Vương Hộ Quốc” Vua coi mà mừng

“Tâm Kinh Bát Nha” trầm hùng

“Khoa Văn Pháp Sự” xem dùng lễ nghi

“Tuệ Trung Thượng Sĩ” chép ghi

“Kim Cương Trường Đà-La-Ni” nhiệm mầu…

(Tâm từ nghĩ đến mai sau

Truyền lưu đại chúng, ngờ đâu thất truyền!)

“Thiền Đạo Yếu Học” tục biên

Còn đây ngôn ngữ thánh hiền gẫm suy…

Thiền lâm tinh tú một vì

Đứng ra chủ xướng khởi bày ấn in

Sáng lòa bộ “Đại Tạng Kinh”

Truyền lưu nhân thế công trình Pháp Ngôn

Đúc tượng Bồ tát, Thế Tôn

Lập am, dựng tháp, khai sơn lập chùa…

Trai đàn, bố thí, cầu mưa

Xiển dương Đạo Pháp lại vừa hộ dân

Phụng sự lợi lạc chúng sanh

Chí thành phát nguyện quên mình, vị tha

Anh Tông thọ giới tại gia

Đế vương cung kính xưng là tử tôn

Bệ rồng châu bản sắc phong

“Phổ Tuệ Tôn Gia” vẫn còn sử ghi

Minh Tông phong hiệu sư thầy

Phương danh “Minh Giác” đức dầy công vun

Hợp nhất Phật giáo bốn phương

Thành lập Giáo Hội mở đường mai sau

Đại sư đại giác đi đầu

Hoằng dương chánh pháp nhiệm mầu độ sanh

Hăm ba hạ lạp tu hành

Bốn mươi bảy tuổi xác phàm xả buông

Minh Tông ngự bút đau buồn

“Tịnh Trí Tôn Gia” đặc phong hiệu thầy

“Viên Thông Bảo Tháp” còn đây

Ngàn sau ghi nhớ ơn Ngài: Pháp Loa!

 

Truyền thừa Y Bát Thứ Ba

Từ tay Nhị Tổ chính là Huyền Quang

Sinh làng Vạn Tải- Bắc Giang

Thỉ tổ họ Lý làm quan nhiều đời

Mẹ là Lê Thị thương người

Ba mươi tuổi khấn xin Trời con trai

Nhân khi dịch bệnh thiên tai

Lên non hái thuốc, nghỉ ngơi tại chùa

Giấc đang thiêm thiếp gió lùa

Thấy con khỉ lớn bỡn đùa ngoài sân

Khư khư bưng mặt trời hồng

Thẳng tay ném thẳng vào lòng… hoài thai;

Thêm điều linh ứng thứ hai

Thiền sư Huệ Nghĩa trông coi chùa làng

Chùa mang danh tự Ngọc Hoàng

Đang khi thiền định mơ màng giấc linh

Đèn đuốc sáng rực thình lình

Long thần hộ pháp hiện hình đủ đông

Chư Phật, Bồ Tát giáng trần

Lời truyền: “Tôn Giả A Nan nhập đời

Tái sinh vào một kiếp người

Xiển dương Chánh Pháp tức thời cõi Đông!”

Giật mình lòng nhẹ lâng lâng

Thiền sư hoan hỷ, mừng thầm trông tin…

Năm ấy Lê Thị hạ sinh

Sau mười hai tháng con xinh chào đời

Quý tử dung mạo khác người

Tuổi thơ nghe một biết mười lạ thay

Chí khí của bậc sư thầy

Siêu phàm trác việt lộ đầy thiên tư

Mẫu thân chọn lấy hai từ

Đặt tên Đạo Tái nghe như thánh thần

Thuyết rằng: gia cảnh khó khăn

Gặp nhiều trắc trở hôn nhân vì nghèo

Người chê kẻ chối kỳ kèo

Mẫu thân buồn tủi mang nhiều âu lo,

Học hành bữa đói bữa no

Sôi kinh nấu sử học trò đi thi

Trạng Nguyên-Tiến Sĩ đỗ ngay

Người bu kẻ xúm bẩm thầy dạ quan

Thấy sang thiên hạ bắt quàng

Hôn nhân mai mối ngổn ngang duyên tình

“Khó khăn chẳng có ai nhìn

Đến khi đỗ Trạng, tám nghìn nhân duyên!”

Anh Tông muốn kén rể hiền

Lòng ngay từ chối còn truyền sách xưa

Chẳng màng cưới vợ con Vua

Rõ ràng bậc thánh cười đùa nhân gian

Trạng Nguyên được bổ làm quan

Đường đường vào chốn Viện Hàn Lâm cao

Từ đây phụng mệnh ra vào

Tiếp đón sứ giả chẳng nao núng lời

Sứ Trung Hoa đã gặp rồi

Thi văn ngôn ngữ bao lời chảy tuông

Giọng vang ngân vọng như chuông

Ý từ trác việt, văn chương siêu phàm

Sứ Tàu kính phục nể nang

Tiếng thơm bay khắp, danh vang đức lừng…

Nhân duyên đưa đẩy một lần

Theo Vua nghe pháp được gần Pháp Loa

Từ trong mạch đá trổ hoa

Ngộ ra duyên trước buông ra ý lòng:

“Làm quan được đến đảo Bồng

Phổ Đà đắc đạo mới mong được về…

Phú quý mây trắng mùa hè

Vinh hoa như lá thu vàng rụng rơi

Mơ màng mến luyến dừng thôi

Tây Thiên cõi Phật là nơi thường hằng!”

Trở về khắc khoải bâng khuâng

Biểu dâng từ chức mấy lần lên Vua

Xuất gia thọ giới tại chùa

Theo hầu Điều Ngự học tu pháp thiền

Trú trì sơn tự Vân Yên

Mở trường dạy học danh truyền Huyền Quang

Môn đồ tụ hội cả ngàn

Về nghe giáo lý tinh thâm của Thầy

Khoa giáo đều phải qua tay

Soạn phê chỉnh sửa đủ đầy đa văn

Vua mời giảng pháp bao lần

Vương tôn đảnh lễ, hoàng thân cúi đầu…

Về quê báo đáp ơn sâu

Đại Bi thiền tự dài lâu khánh thành

Trước là phụng dưỡng song thân

Sau truyền Phật pháp cho làng quê xưa…

Trải bao năm tháng nắng mưa

Thuận duyên nghịch cảnh đều chưa thoái lòng

Đá xanh hay khối vàng ròng

Minh Tông muốn thử một lần rõ hay

Chuyện xưa truyền tụng đến nay:

Cung phi Điểm Bích gần Thầy giữa khuya

Lệnh Vua mang chứng cứ về

Một là Đại Giác, hai là Phàm Phu

Điểm Bích hãm hại người tu

Dùng ngay man kế trình Vua xét người

Oan khiêng nghiệp chướng đây rồi

Gánh mang tiếng xấu với đời uế ô

Sen vàng ngoi giữa bùn nhơ

Thiền sư tự tại giữa ngờ với nghi

Đăng đàn chẩn tế một ngày

Thần thông quảng đại quét bay bụi trần

Kinh tâm vương đế quần thần

Hiểu ra kế độc phi tần hại sư

Nhiệm mầu gia hộ người tu

Gian nhân lãnh phạt quét chùa nội cung,

Mới hay Phật pháp vô cùng

Huyền Quang lưu tiếng thơm lừng liên hoa,

Tâm Bi- Trí – Dũng Phật Đà

Trang nghiêm giới tịnh Ta Bà an nhiên

Bao năm tâm gửi cửa Thiền

Tận tâm với Pháp, gieo duyên với Trần

“Phổ Tuệ Ngữ Lục” bao trang

“Ngọc Tiên Thi Tập”, “Công Văn” lưu đời

“Chư Phẩm Kinh” cứu độ người

Tiếc thay điên đảo mất rồi bản nguyên…

Còn “Phú Tự Vịnh Vân Yên”

Hai mươi tư áng thơ thiền chuyển trao

Côn Sơn- Tư Phúc non cao

Thanh Mai tịch mịch in sâu bóng Ngài

Liên Hoa Cửu Phẩm pháp đài

Còn lưu đạo hạnh đức tài Thiền Sư

Tâm hồn nghệ sĩ thi thư

Tự do phóng khoáng, tâm như phiêu bồng

Nhưng nào vấy bẩn bụi trần

An nhiên thanh thoát nẻo gần lối xa

Chọn ngày y bát trưng ra

Trao truyền tâm ấn Pháp Loa chọn rồi

Đệ tam Sư Tổ là Người

Kế thừa đuốc tuệ soi đời nhiễu nhương

Thiền tông Yên Tử nức hương

Lãnh đạo Giáo Hội tiếp đường độ sanh

Tuổi già sức yếu mong manh

Bảy mươi bảy tuổi phải đành chuyển trao

Trọng trách ủy thác nơi nào

Quốc Sư có đó ra vào An Tâm

Tháng giêng Giáp Tuất đầu năm

Xả thân ngũ uẩn, phất trần ra đi

Minh Tông phong hiệu cho Ngài

“Từ Pháp Tôn Gia” lưu hoài thiên niên…

 

Trôi theo năm tháng dòng Thiền

An Tâm, Tĩnh Lư… ngọn nhiên đăng mờ

Vô Trước, Quốc Nhất lặng lờ

Viên Minh, Đạo Huệ bến bờ hoang vu

Viên Ngo, Tổng Trì Tổ Sư

Tiếp theo Khuê Thám thiền tu âm thầm

Sơn Đằng chuyển tiếp Hương Sơn

Trí Dũng nối bước vẫn còn dòng trôi

Tuệ Quang, Chân Trú hộ đời

Vô Phiền ngọn đuốc đã nguôi dần dần…

Suy vi triều đại nhà Trần

Con thuyền Yên Tử Trúc Lâm lững lờ

Dòng trôi bào ảnh nhấp nhô

Thăng trầm dâu bể cứ ngờ đã tan…

 

Trải qua gần bảy trăm năm

Từ nơi thiền thất Chân Không tít mù

Thiền sư Hòa thượng Thanh Từ

Tham thiền nhập định tại chùa đơn sơ

Lặng thầm năm tháng độc cô

Minh tâm liễu ngộ giữa bờ giác mê

Từ trên heo hút trở về

Chủ trương khơi dậy tứ bề pháp duyên

Xiển dương khôi phục dòng thiền

Tuệ đăng tuệ nguyệt tam thiên đón chào

Trúc Lâm Yên Tử non cao

Một đại thiền viện ra vào trang nghiêm

Phụng Hoàng - Đà Lạt xây thêm

Già lam thắng cảnh nằm trên dốc đồi

Thường Chiếu thiền viện Đồng Nai

Tây Thiên- Vĩnh Phúc miền ngoài rạng danh

Sùng Phúc hiển hiện Gia Lâm

Bạch Mã ở Hue khánh thành mới đây…

Môn đồ chung sức góp tay

Thập phương bá tánh Đông Tây góp phần

Dòng thiền hồi phục dần dần

Dài theo đất nước muôn dân hỷ mừng

Kia rồi Sơn Thắng -Vĩnh Long

Viên Minh-Phan Thiết sen hồng nở thơm

Đồng Nai phát triển tông môn

Hàng loạt thiền viện hòa chung nhiệm mầu:

Viên Chiếu, Huệ Chiếu đi đầu

Linh Chiếu, Phổ Chiếu tiếp sau mạch dòng

Hương Hải, Đạo Huệ, Tuệ Thông

Tịnh Chiếu, Liễu Đức lại còn Hiện Quang…

(Mai này sẽ đến Nha Trang:

Vĩnh Trung- Viên Giác, Bửu Sơn- Diên Đồng…)

Tại Ninh Thuận- Núi Đá Chồng

Thiền Viện Viên Ngộ đang cần trợ duyên,

Vươn lên như những đóa sen

Dòng thiền nhập thế không quên dòng đời…

 

Bảy trăm năm đã phục hồi

Trúc Lâm Yên Tử sáng ngời tông môn

Lịch sử in đậm nét son

Bản sắc dân tộc truyền tồn Việt Nam

Bảy trăm năm Ánh Đạo Vàng

Thiền tông vững chãi, thế gian hướng về

Thanh quy nghiêm túc khắp bề

Rạng soi Đuốc Tuệ nguyện thề độ sanh…

 

Nam mô chư Phật, Pháp, Tăng

Tuệ quang minh chiếu diệu âm hộ trì

Thần thông bất khả tư nghì

Nhiệm mầu cứu độ Từ Bi khắp cùng

Đạo Đời đồng trụ vui chung

Dòng thiền chảy đến vô cùng vô biên…

 

Nam mô Hộ Pháp, chư Thiên

Nam mô Chư Tổ Dòng Thiền chứng minh!

 

 

Tâm Không Vĩnh Hữu

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Trong những ngày vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều nguồn tin nói về một đạo lạ mới xuất hiện tại Việt Nam. Các thành viên cả nam và nữ của giáo phái này mặc áo quần mầu vàng, đầu trọc, trông tựa như các tăng sĩ phái Khất Sĩ chính thống của GHPGVN.
Luật sư Âu Quang Phục giải thích và chứng minh Sư thầy THích Minh Tuệ là thật hay giả sư với ý kiến của hai bậc cao tăng là cố hòa thượng Thích Giác Khang và trưởng lão Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.