Chín Trường Ca Phật Giáo

14/09/20201:00 SA(Xem: 2912)
Chín Trường Ca Phật Giáo
CHÍN TRƯỜNG CA PHẬT GIÁO
VÕ TÁ HÂN PHỔ NHẠC
Hợp ca Nhóm Hoa Giấy & Nhóm Cadillac
 


-Trường Ca KINH A DI ĐÀ 
-Trường Ca KINH PHỔ MÔN 
-Trường Ca KINH DƯỢC SƯ 
-Trường Ca KINH PHÁP CÚ 
-Trường Ca KINH VU LAN 
-Trường Ca KHÓA LỄ ĐẠI CHÚNG 
-Trường Ca ĐẢNH LỄ MƯỜI PHƯƠNG 
-Trường Ca KỆ PHẬT SỬ 
-Trường Ca ĐẠI BI THẦN CHÚ 
-Trường Ca KINH PHÁP CÚ 
-Trường Ca ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT VIÊN THÔNG Tạo bài viết
19/11/2015(Xem: 8993)
03/08/2016(Xem: 5345)
08/01/2017(Xem: 4093)
02/02/2017(Xem: 4386)
22/06/2017(Xem: 8851)
14/05/2015(Xem: 10563)
24/02/2020(Xem: 3769)
01/08/2015(Xem: 4494)
Trí tuệ và từ bi có phải chỉ riêng nhân loại mới có? Hay là, loài vật cũng có trí tuệ và từ bi, nhưng ở mức sơ khai hơn? Cuộc nghiên cứu mới đây về heo rừng cho thấy những bất ngờ về mức độ cao của khôn ngoan và tình thương nơi một trường hợp khảo sát.
Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ Narendra Modi cho biết, tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất phù hợp khi nhân loại đang đối mặt với cuộc khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19, và khẳng định rằng Ấn Độ đã chỉ ra cách đối mặt thử thách với khó khăn nhất, bằng cách tuân lời vàng ngọc của Đức Phật, người sáng lập đạo Phật.
Xin mời quý độc giả xem bản PDF thông cáo báo chí của Hội Đồng Quản-Trị GHPGVNTTG và di huấn của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Châu sau đây: