Bích Nham Lục

27/06/201012:00 SA(Xem: 35124)
Bích Nham Lục

BÍCH NHAM LỤC
Thiền sư Viên Ngộ biên soạn
Chân Nguyên dịch Việt


Phiên bản PDF: BÍCH NHAM LỤC Chân Nguyên dịch Việt
Tạo bài viết
13/04/2016(Xem: 8734)
29/11/2015(Xem: 4785)
“… sự dối trá đã phổ biến tới mức nhiều người không còn nhận ra là mình đang nói dối, thậm chí một cách vô thức, người ta còn vô tình cổ xúy cho sự giả dối. Nói năng giả dối thì được khen là khéo léo”…
Xin giới thiệu video ngày lễ Vu Lan (ngày 2.9.2018) tại thiền viện Đạo Viên, đây là thiền viện duy nhất tại Canada thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm của HT. Thích Thanh Từ, hoạt động đã trên 10 năm.