Tập San Pháp Luân

03/06/202212:00 SA(Xem: 10698)
  • Tác giả :
Tập San Pháp Luân
TẬP SAN PHÁP LUÂN
TRAO ĐỔI KIẾN THỨCBẢN PHẬT HỌC
Cố Vấn: TUỆ SỸ | Chủ Biên: Viên Phương
BBT. Pháp Luân thực hiện
Với sự đóng góp của nhiều tác giả
Tập San Pháp LuânPDF icon (4)
Tập San Pháp Luân Số 01
Tập san Pháp Luân Số 02

Tập San Pháp Luân Số 03
Tập San Pháp Luân Số 04
Tập San Pháp Luân Số 05
Tập San Pháp Luân Số 06

Tập San Pháp Luân Số 07
Tập San Pháp Luân Số 08
Tập San Pháp Luân Số 09
Tập San Pháp Luân Số 10
Tập San Pháp Luân Số 30
Tập San Pháp Luân Số 31
Tập San Pháp Luân Số 32
Tập San Pháp Luân Số 33
Tập San Pháp Luân Số 34
Tập San Pháp Luân Số 35
Tập San Pháp Luân Số 41
Tập San Pháp Luân Số 51
Tập San Pháp Luân Số 52
Tập San Pháp Luân Số 53
Tập San Pháp Luân Số 54
Tập San Pháp Luân Số 55
Tập San Pháp Luân Số 56

Tập San Pháp Luân Số 57
Tập San Pháp Luân Số 58
Tập San Pháp Luân Số 59
Tập San Pháp Luân Số 60
Tập San Pháp Luân Số 61
Tập San Pháp Luân Số 62
Tập San Pháp Luân Số 63
Tập San .Pháp Luân Số 64
Tập San Pháp Luân Số 65
Tập San Pháp Luân Số 66
Tập San Pháp Luân Số 67
Tập San Pháp Luân Số 68
Tập San Pháp Luân Số 69
Tập San Pháp Luân Số 70
Tập San Pháp Luân Số 71
Tập San Pháp Luân Số 72

Tạo bài viết
03/06/2022(Xem: 237)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.