Chánh Kiến

31/05/201512:16 SA(Xem: 4308)
Chánh Kiến

                CHÁNH KIẾN
              Thích Viên Thành

Đời hạnh phúc khi không còn phân biệt
Với lục căn không đắm nhiễm lục trần   (1)
Sống buông thư an lạc mãi trào dâng
Không dính mắc là cuộc đời giải thoát
 

chánh kiến trở thành người lưu loát
Hiểu và thương đúng tâm nguyện độ đời
Không từ bi hành thiện chỉ vui chơi
Thiếu hiểu biết sẽ mê lầm muôn kiếp

Phật ra đời đã truyền trao thông điệp  (2)
Đời “khổ” “không” “vô ngã” lẫn “vô thường”
Mãi đắm mê sẽ lắm nỗi nhiễu nhương
Đọa lạc suốt trong trần gian mộng ảo

Ngũ dục lạc (3) giết ta không gươm giáo
Chúng kéo lôi bao kẻ xuống ngục tù
Không quay đầu là khổ lụy thiên thu
Theo hơi thở để trở về chánh niệm

Quán chiếu tâm tự hành trì thúc liễm
Cho “cái ta” tu đến chỗ triệt tiêu
Bao nghiệp lực phải chuyển hóa thật nhiều
Thông Tứ Đế là điều ta tu tập

Bao hình tướng (4) dù dựng xây tấp nập
Cũng chỉ là những hư vọng mà thôi
Niệm tưởng khởi dù một chiếc “ghế ngồi” (5)
Vẫn có thể đưa ta vào đọa lạc

Trong vô minh không rỏ rành thiện ác
Lắm dại khờ khi nhận giặc làm con    (6)
Bao ái dục làm chí nguyện hao mòn
Nhiều chấp thủ nên phải đành khổ lụy

Danh với lợi được trần gian cổ súy
Nhưng người tu phải xa lánh, tịnh tâm
Sống an nhiên thanh thản hết mê lầm
Bình thế giới khi Tâm bình là đạo   (7)

Được làm người ở nhà hay dưỡng lão !
Khi biết tu đều an lạc như nhau
Nhìn thấu rồi buông xả đấy công đầu
Tỏ chánh kiến thông toàn Bát chánh đạo !!!

An Lạc thất, Nam Úc, những ngày tịnh dưỡng - 2015
Thích Viên Thành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ghi chú:

(1)   Lục căn: Sáu căn: Mắt, tai. mũi. lưỡi, thân, ý
Lục trần: Sáu trần: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp

(2)   Khi Phật vừa Đản sinh, Ngài đi trên bảy hoa sen, một tay đưa lên trời, một tay chỉ xuống đất, tuyên bố câu:
"Thiên thượng, thiên hạ
, duy ngã độc tôn” nghĩa là: trên trời, dưới trời, chỉ có “cái ta” là trên hết, quyết định tất cả. Cho nên “vô ngã” là niết bàn.

(3)   Ngũ dục: Tài, sắc, danh, thực, thùy (tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ)

(4)   Trong kinh Kim Cang Phật có dạy: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng” (phàm cái gì có hình tướng, đều là vô thường, giả tạm)

(5)   Trong “Từ Bi Thủy Sám Pháp”  có ghi sự tích của Ngài Ngộ Đạt Pháp Sư, dù nhiều đời tu hành chân chính, đã ngộ đạo, làm đến chức Quốc Sư, nhưng chỉ một “vọng niệm, kiêu mạn, ham thích” “chiếc ghế bằng trầm hương của Vua ban” khởi lên, liền bị quả báo, phải chịu đau nhức khổ sở vô cùng, bởi một “Mụt ghẻ mặt người”  hiện lên đòi mạng, nếu không có tu tạo công đức nhiều đời và lo sám hối thì khó mà thoát khỏi vòng oan trái.

(6)   Nhận ngoại cảnh, thân giả tạm, lục dục, thất tình những thứ luân hồi, sinh diệt nầy làm con, nên phải khổ, lụy suốt đời.

Lục dục ( 六欲 ) gồm: 
1. Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.                Ham
sắc dục khô xác hình
2. Thinh dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai.       Muốn toàn những thứ âm
thinh rợn người
3. Hương dục: ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu.     Mùi
hương ham ngữi xức thoa
4. Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng.               Ăn ngon
vị uống miệng ta tội cùng
5. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng.           Xác
thân ham muốn sướng sung
6. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn
,       Ý thời thỏa mãn tận cùng đắm mê

Thất tình ( 七情: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục. 
(mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn) 

Phật dạy: “Tâm bình, thế giới bình” và “Tâm bình thường thị đạo” bởi vì do ta chạy theo cảnh bên ngoài, nên luôn bị loạn động, khiến thế giới cũng loạn động theo, dẫn đến đôi khi đánh mất chính mình, nên Tâm bình thường là đạo vậy.
Tạo bài viết
19/11/2015(Xem: 8039)
03/08/2016(Xem: 4574)
08/01/2017(Xem: 3369)
02/02/2017(Xem: 3546)
22/06/2017(Xem: 7570)
24/02/2020(Xem: 1602)
01/08/2015(Xem: 3678)
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in nói: “Phật giáo là nguồn lực Bi-Trí-Dũng, tạo thành sức mạnh đã giúp đất nước và con người Hàn Quốc vượt qua biết bao thử thách trong hơn 1.700 năm qua. Phật giáo luôn sát cánh bên những người đang phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập, dân chủ và hòa bình của đất nước chúng ta. Tôi hy vọng cộng đồng Phật giáo sẽ liên tục hợp lực để mở ra con đường hướng tới giao lưu liên Triều và thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.
Là người quan tâm rất sớm, từ năm 2019, về việc lấy hình ảnh Đức Phật để biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn xót xa chia sẻ việc đó là rất nghiêm trọng xét trên phương diện ứng xử văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều biểu hiện suy thoái đạo đức truyền thống.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.