Những câu chuyện về thiền (tập 3)

12/10/20201:00 SA(Xem: 5049)
Những câu chuyện về thiền (tập 3)

MỘ VÂN CƯ
Người dịch: LÊ HẢI ĐĂNG
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ THIỀN (TẬP 3)
Nhà xuất bản Hồng Đức 2020

Bia - Nhung cau chuyen (tap 3 )
pdf_download_2
nhung-cau-chuyen-ve-thien-tap-3

Xem hai tập trước:

 


Mục Lục
Mọi Thứ Đều Là Thiền ........................................................................5
Tính Không Sinh Diệt ........................................................................7
Một Sinh Vạn Pháp, Vạn Pháp Đều Là Một ...............................9
Nhất Túc Thiền...................................................................................12
Thiền Bất Sinh ...................................................................................16
Thiền Phòng Hoa Mộc Thâm.........................................................20
Bậc Thầy ...............................................................................................22
Hổ Sói Và Phật ....................................................................................24
Người Ngộ Xưng Đắc.......................................................................27
Nhất Niệm Tự Tại ...............................................................................29
Giác Mà Không Mê............................................................................31
Ngộ Không Sinh Nhẫn.....................................................................33
Phật Ngữ Tâm Vi Tông ....................................................................35
Tâm Trệ, Các Pháp Đều Chẳng Thông......................................38
Thể Tướng Vốn Tự Nhiên ...............................................................40
Đạo Nhân Lanh Lợi...........................................................................44
Muốn Gì Được Nấy............................................................................47
Vị Thiền ..................................................................................................50
Tất Cả Đều Hư Vọng.........................................................................52
Cầu Pháp Ngoài Tâm, Bệnh Được Mất .....................................54
Tâm Ở Trong Ngộ...............................................................................56
Nhà Sư Hành Hương ........................................................................59
Hoắc Nhiên Đại Ngộ .........................................................................62
Lâm Tế Bái Tổ.......................................................................................65
Biến Và Bất Biến ................................................................................68
268 | Những Câu Chuyện Về Thiền
“Cái Này” Là Gì....................................................................................71
Thượng Tọa Nơi Đâu........................................................................73
Một Đống Giấy Lộn ..........................................................................76
Không Và Sắc......................................................................................78
Tri Sắc Tri Dục....................................................................................80
Sắc Tức Thị Không............................................................................83
Cây Khô Vách Lạnh .........................................................................85
Khai Ngộ Tâm Sẽ Yên........................................................................88
Ngộ Đạo Bằng Vật............................................................................91
Không Phải Lễ Đừng Làm ..............................................................94
Sinh Diệt Vô Thường........................................................................97
Nút Thời Gian....................................................................................101
Rắn Độc Vàng ...................................................................................104
Vàng Bạc Đã Hết .............................................................................108
Ngộ Thiền Vô Dục............................................................................ 110
Thiền Ý Trong Sáng ....................................................................... 112
Túi Tiền Không Đáy........................................................................ 115
Khổ Tập Diệt Đạo............................................................................. 117
Vì Sợi Dây Chưa Đứt....................................................................... 119
Nhà SưTràng Hạt....................................................................121
Trăng Sáng Đầy Nhà.....................................................................125
Thuận Trị Ngộ Thiền......................................................................127
Tâm Chẳng Động Chính Là Định ..............................................130
Hòa Thượng Húp Cháo..................................................................133
Nắm Và Buông ..................................................................................137
Tứ Đại Giai Không ...........................................................................139
Đội Tuyết Chặt Tay ........................................................................141
Mộ Vân Cư | 269
Chẳng Vời Phật Người..................................................................144
Cá Tính Là Ngọn Lửa......................................................................146
Cỏ Xanh Trói Hòa Thượng..........................................................148
Nhập Đạo Tam Bảo Môn................................................................152
Duyên Khởi Tánh Không .............................................................155
Mưa Hoa Không Thấm Áo............................................................158
Báo Thân Viên Mãn .......................................................................161
Tâm Ngộ Kỳ Phúc.............................................................................164
Thiền Nói Về Vui Khổ......................................................................167
Buông Xuôi Tất Cả .........................................................................170
Phiền Não Chủ Yếu Vì Lòng Tham............................................174
Bỏ Dao Mổ Xuống, Đứng Lên Thành Phật...........................177
Yên Ổn Tùy Ngộ................................................................................179
Thật Lòng...........................................................................................182
Nhân Quả Kiền Thành Của Phật ..............................................185
Lòng Tham Hễ Phát, Hại Người Hại Mình..............................188
Đạt Ma Bàn Về Châu Báu.............................................................190
Có Nghiệp Có Báo.............................................................................193
Kết Giao Với Người Cửa Phật....................................................196
Chặt Tay Cầu Pháp..........................................................................198
Đường Muôn Lối..............................................................................201
Chỉ Biết Tham Đường, Không Biết Đã Lỡ .............................204
Ta Đi Về Tây Phương.......................................................................206
Pháp Thân Vô Bệnh.........................................................................208
Thiên Tính Chân Phật.................................................................... 211
Tiêu Diêu Viên Tịch .........................................................................214
Tuyết Tạnh Rồi Đi............................................................................216
270 | Những Câu Chuyện Về Thiền
Thơ Thiền ............................................................................................219
Hàn Thử Thanh Hương (Nóng Lạnh Hương Thanh)........................220
Phong Vũ Hoa Lạc (Mưa Gió Hoa Rơi) .............................................221
Hương Lư Nhật Mộ (Chiều Tà Hương Lư) ......................................222
Vô Tích Vô Tông (Chẳng Còn Dấu Tích) ............................................223
Thiếu Niên Phong Lưu (Chàng Trai Phong Lưu) .............................224
Tỉnh Thế Ca (Bài Ca Tỉnh Đời)..............................................................225
Tây Phong Tế Vũ (Gió Tây Mưa Giăng).............................................229
Giang Nguyệt Mê Nhân (Sông Trăng Làm Say Mê Lòng Người) ....230
Thiên Sơn Vạn Kinh (Nghìn Non Vạn Lối)........................................231
Phi Hoa Phi Vụ (Chẳng Phải Hoa, Sương) ..........................................232
Thiền Sự Thiền Ông, Tứ Đại Giai Không
(Chuyện Thiền Ông Thiền, Tứ Đại Giai Không) ...........................................233
Kim Nhật Bất Tri Minh Nhật Sự
(Hôm Nay Chẳng Biết Chuyện Ngày Mai)....................................................................234
Nguyệt Lạc Phong Hương (Trăng Xế Gió Thơm).........................235
Bạch Vân Hồng Trần (Mây Trắng Hồng Trần) ................................236
Phật Pháp Viên Thông ..................................................................237
Thủy Hàn Nguyệt Minh (Nước Lạnh Trăng Tỏ) ..............................238
Vãn Phong Thử Vũ (Gió Chiều Mưa Nồng)......................................239
Sinh Sinh Bất Tức (Không Ngừng Sinh Sôi).....................................240
Tịch Dương Liên Hoa (Hoa Sen Trong Chiều)..................................241
Thanh Hài Đạp Vũ (Hài Xanh Đạp Mưa)...........................................242
Phù Dung Phân Phân (Phù Dung Giăng Đầy)..................................244
Động Lý Đào Hoa (Hoa Đào Trong Động) .........................................245
Vô Trở Vô Ngại (Không Trở Ngại) .....................................................246
Xuân Hoa Đông Tuyết (Hoa Xuân Tuyết Đông) .............................247
Mộ Vân Cư | 271
Hàn Vân Dã Hạc (Mây Ngàn Hạc Nội)...............................................248
Hòa Phong Sài Phi (Cửa Tre Gió Hiền) ..............................................249
Trừng Giang Minh Nguyệt (Trăng Sáng Sông Trong).................250
Thiên Nhiên Vô Giá .........................................................................251
Thủy Nguyệt Vân Hà (Trăng Nước Mây Chiều)..............................252
Tâm Tâm Tương Ấn (Tâm Tình Hòa Hợp).........................................253
Nhân Ngữ Thanh Đài (Rêu Xanh Lời Người)...................................254
Thiên Hàn Phong Tuyết (Gió Tuyết Trời Lạnh) ..............................255
Yên Mộng Viên Nguyệt (Trăng Tròn Khói Mộng).........................256
Tâm Nhàn Tài Thị Nhàn (Tâm Nhàn Mới Thanh Thản)....................257
Quế Hoa Xuân Sơn (Hoa Quế Non Xuân)..........................................258
Vô Ngôn Liễu Ngộ (Giác Ngộ Lời Không Nói)...................................259
Thuận Trị Hỏi Về “Ngã” (Thuận Trị Hỏi Về Cái Tôi)........................261
Tự Tỉnh..................................................................................................262
Lời Bạt

.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/12/2023(Xem: 3089)
07/08/2023(Xem: 2209)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.