Sách Hướng Dẫn Thiền

08/04/20213:00 CH(Xem: 1204)
Sách Hướng Dẫn Thiền
BUDDHASĀSANA THERAVĀDA
 SÁCH HƯỚNG DẪN THIỀN
(MEDITATION MANUAL)
Pa Auk Tawya Sayadaw
Biên dịch: bhikkhu Abhikusala – Siêu Thiện

Nhà xuất bản Hồng Đức 2020
Sách Hướng Dẫn Thiền - Pa Auk Tawya Sayadaw
Tạo bài viết
08/09/2020(Xem: 3531)
Nguồn gốc của Chủ nghĩa Dân tộc Phật giáo bắt nguồn từ quá khứ, Myanmar đã trở thành thuộc địa nằm dưới sự kiểm soát, cai trị của thực dân đế quốc Anh vào năm 1824. Chính quyền thuộc địa đã rút lại sự hỗ trợ truyền thống của nhà nước đối với các cơ sở tự viện tôn giáo, thúc đẩy giáo dục thế tục, đàn áp các truyền thống Phật giáo và khuyến khích hoạt động truyền giáo của đạo Cơ Đốc.
Chuyện dài tranh chấp sở hữu chùa Bảo Quang, Santa Ana, kể từ sau khi hòa thượng viện chủ viên tịch, vừa được Tòa Thượng Thẩm California ở Orange County ra phán quyết kết thúc hôm Thứ Hai, 22 Tháng Ba.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.