Khai Thị Thiền Trực Chỉ (sách PDF)

16/04/20211:00 SA(Xem: 5522)
Khai Thị Thiền Trực Chỉ (sách PDF)

KHAI THỊ THIỀN TRỰC CHỈ
Thiền Sư Bửu Thắng
Chùa Bửu Minh Gò Công

Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_001Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_003Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_004Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_005Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_006Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_007Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_008Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_009Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_010Khai Thị Thiền Trực Chỉ_Page_011
XEM TIẾP NỘI DUNG SÁCH:
pdf_download_2
Khai thị thiền trực chỉ 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/08/2023(Xem: 965)
07/09/2022(Xem: 5593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana