Phụ Lục 2 Giải Trừ Tư Tưởng

04/08/201012:00 SA(Xem: 12894)
Phụ Lục 2 Giải Trừ Tư Tưởng
NGUYÊN NGUYÊN
GÓP NHẶT LÁ RỪNG

Phụ lục 2

GIẢI TRỪ TƯ TƯỞNG

 “Góp Nhặt Lá Rừng” thuộc thể loại “luận”, tức là “tư tưởng”.Tư tưởng giống như một thứ lao xao sóng gợn. Sóng gợn làm hiện lên vô số hình dạng xôn xao của nước, trong khi nước thì không có dạng hình riêng. Có nước tất có sóng. Cũng thế, có tâm tất có tưởng. Tư tưởng do đó là điều bình thường vậy!

 Tuy vậy, sóng thường khiến người ta chỉ thấy sóng mà không thấy nước. Cũng thế, tư tưởng xôn xao cũng thường che lấp mất bản tâm. Do đó mà có vấn đề “giải trừ tư tưởng”. Ấy là sau khi tư tưởng trải qua nhiều trăn trở mà một sớm ngộ ra cái ở ngoài văn tựtư tưởng . Ấy là vượt lên trên tư tưởng, không phải là khước từ tư tưởng.

 Có một hình tượng khá đắc cách để diễn tả việc “giải trừ tư tưởng”. Ấy là hình tượng phi cơ cất cánh. Một phi cơ muốn rời đường băng mà cất cánh trước hẳn phải chạy một quảng trên đường băng. Phải chạy bao xa trên đường băng thì phi cơ mới cất cánh? Tương tự là câu hỏi: Khi nào thì hành giả có khả năng vượt lên trên tư tưởng?

 Về câu hỏi trước xin để cho người lái phi cơ trả lời. Trả lời cho câu hỏi sau: Ấy là khi hành giả ngộ ra cái ở ngoài tư tưởng , hoặc như Thiền thường nói: “ngoài văn tự”. Đó cũng là lúc hành giả thấy cái tâm quy phục: cái tâm tư tưởng quy phục trước cái vượt lên trên tư tưởng. Bài thơ “Nếu” sau đây gợi tả sự quy phục đó ở tâm một cư sĩ thực hành pháp môn niệm Phật. Chữ “bạn” trong bài thơ có thể hiểu là tác giả nói với chính mình.

 

NẾU

Nếu như bạn muốn biết
Niệm lục tự thế nào
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu như bạn muốn biết
Niệm Phật để làm chi
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu như bạn muốn biết
Khi nào nên niệm Phật
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu như bạn muốn biết
Nơi nào nên niệm Phật
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu bạn vẫn băn khoăn
Pháp nầy hoặc pháp khác
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!

Nếu bạn mãi hoài nghi
Về chuyện đời chuyện đạo
Thôi đừng băn khoăn nữa
Cứ niệm A Di Đà
Như chính Phật niệm Phật!
Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.