Bilingual: 145. Current Intelligence Memorandum Prepared In The Office Of Current Intelligence, Central Intelligence Agency

01/06/20238:09 CH(Xem: 776)
Bilingual: 145. Current Intelligence Memorandum Prepared In The Office Of Current Intelligence, Central Intelligence Agency

 

 

blankBilingual:
145. CURRENT INTELLIGENCE MEMORANDUM
PREPARED IN THE OFFICE OF CURRENT INTELLIGENCE,
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 
BẢN GHI NHỚ TÌNH BÁO NGÀY 3 THÁNG 6/1963 DO CIA SOẠN THẢO

Author: CIA

Translated by Nguyên Giác

 
CIA logo

 

145. Current Intelligence Memorandum Prepared in the Office of Current Intelligence, Central Intelligence Agency

 

Washington, June 3, 1963

SUBJECT

Buddhist Demonstrations in South Vietnam

1.

The Diem government has shown increased concern over recurrent Buddhist demonstrations in various South Vietnamese cities, but still appears unwilling to take more than limited, piecemeal steps to ease the situation. The demonstrations, in support of specific Buddhist grievances, have so far been peaceful, but serious disorders or widespread public and military disaffection, could result if they continue for a prolonged period.

2.

Buddhist hostility first erupted on 8 May over regulations governing the display of flags in public religious ceremonies in the city of Hue, where at least eight deaths occurred during efforts of security forces to disperse a crowd. The severity of the outburst suggests long-simmering resentment among Buddhists over the pro-Catholic orientation of the Diem family and administration.

3.

Many Buddhists, as well as other religious groups, feel that special privileges and favoritism toward Catholics, stemming from French rule, have been perpetuated by the Diem family’s partiality. The vast majority of South Vietnam’s population of 14 million is nominally Buddhist, even though only a small proportion have been considered active practitioners and these are loosely organized into regional congregations under Buddhist clergy. There has been no formal suppression of religious freedom in South Vietnam, but the government has successfully curbed the political influence of some religious groups, particularly the minority sects.

4.

In a meeting with Diem on 15 May, a group of Buddhist leaders presented specific demands including the right to display their religious flag publicly (Catholics have been permitted to display the papal flag), the right to worship and propagate their faith freely, equal status with Catholics, and an end to arrests and mistreatment. They also demanded that the government acknowledge responsibility for the deaths in Hue and compensate families of the victims.

5.

Diem has made limited concessions to the Buddhists, but believes full acceptance of their demands to be politically impossible. Despite the weight of evidence indicating that government cannon-fire caused the deaths in Hue, Diem insists they were due to a Viet Cong terrorist grenade. He promised assistance to the families involved, and on 1 June replaced three officials deemed partially at fault for the Hue disturbances. Diem, however, remains reluctant even to appoint a committee to negotiate with the Buddhists.

6.

Buddhist spokesmen say the demonstrations will continue until all of their demands are met. A number have been held with no interference by the government, but reports now indicate renewed scuffling occurred again in Hue on 3 June. Further mass gatherings and heightened security precautions are likely to increase the danger of spontaneous or deliberately provoked riots.

7.

There have been scattered reports that some army commanders, whose troops are predominantly Buddhist, are strongly reluctant to move against demonstrators and that troops might disobey such orders if issued. There was evidence in Hue on 8 May that some army troops refused to take action in the disturbances.

8.

Although there has been no information to substantiate Diem’s apparent suspicion that Buddhist extremists are acting on behalf of the Viet Cong, there have been reports that some Buddhist leaders hope the demonstrations will lead to the overthrow of the Diem government. The leading Buddhist priest in Hue is reported to have said that the time for reconciliation has passed and that Viet Cong support will be sought, if necessary, to achieve Buddhist demands.

9.

Communist propaganda has highlighted the Buddhist grievances, and at least one document now being clandestinely circulated may represent Viet Cong efforts to heighten tension. Various non-Communist opposition circles have also sought to publicize the affair to bring further discredit on Diem. A high official in the information service claims to be part of a group inside the government planning moves to seize control if violence should occur in Saigon. Some key military leaders are allegedly also alert to such opportunities.

10.

Inept government handling has permitted a localized incident in Hue to grow into a potential political crisis. Unless Diem is able to reach a quick reconciliation with the Buddhists, the issue could have serious repercussions on governmental stability.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d145

 

.... o ....

  

145. Bản ghi nhớ tình báo về tình hình đương thời,
được soạn thảo tại Văn phòng tình báo hiện tại, Cục Trung Ương Tình Báo CIA

          

Washington, ngày 3 tháng 6 năm 1963

 

CHỦ ĐỀ

Phật tử Biểu tình ở miền Nam Việt Nam

 

1.

Chính phủ Diệm ngày càng tỏ ra lo ngại về các cuộc biểu tình tái diễn của Phật giáo ở nhiều thành phố miền Nam Việt Nam, nhưng dường như vẫn không muốn thực hiện nhiều hơn các bước hạn chế, từng phần để xoa dịu tình hình. Các cuộc biểu tình, để hỗ trợ những bất bình cụ thể của Phật giáo, cho đến nay vẫn diễn ra trong hòa bình, nhưng các rối loạn nghiêm trọng hoặc sự bất mãn lan rộng của công chúng và quân nhân, có thể xảy ra nếu cứ tiếp tục trong một thời gian dài.

2.

Sự phản kháng của Phật giáo lần đầu tiên nổ ra vào ngày 8 tháng 5 về các quy định quản lý việc treo cờ trong các nghi lễ tôn giáo công cộng ở thành phố Huế, nơi có ít nhất 8 người chết trong nỗ lực của lực lượng an ninh để giải tán đám đông. Mức độ nghiêm trọng của sự bùng nổ cho thấy sự oán giận âm ỉ từ lâu của các Phật tử đối với định hướng thân Công giáo của gia đình và chính quyền Diệm.

3.

Nhiều Phật tử, cũng như các nhóm tôn giáo khác, cảm thấy rằng những đặc quyềnthiên vị đối với người Công giáo, bắt nguồn từ sự cai trị của Pháp, đã được duy trì bởi sự thiên vị của gia đình ông Diệm. Đại đa số dân số 14 triệu người của miền Nam Việt Nam trên danh nghĩaPhật tử, mặc dù chỉ một tỷ lệ nhỏ được coi là những người thực hành tích cực và những người này được tổ chức lỏng lẻo thành các giáo đoàn khu vực dưới sự điều hành của các giáo sĩ Phật giáo. Không có chính thức đàn áp tự do tôn giáo ở miền Nam Việt Nam, nhưng chính phủ đã kiềm chế thành công ảnh hưởng chính trị của một số nhóm tôn giáo, đặc biệt là các giáo phái thiểu số.

4.

Trong cuộc gặp với Diệm vào ngày 15 tháng 5, một nhóm các nhà lãnh đạo Phật giáo đã trình bày các yêu cầu cụ thể bao gồm quyền treo cờ tôn giáo của họ một cách công khai (người Công giáo lâu nay đã được phép treo cờ giáo hoàng), quyền tự do thờ phượngtruyền bá tín ngưỡng của họ, địa vị bình đẳng với người Công giáo, và chấm dứt việc bắt bớ và ngược đãi. Họ cũng yêu cầu chính phủ thừa nhận trách nhiệm về những cái chết ở Huế và bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

5.

Diệm đã đưa ra những nhượng bộ hạn chế đối với Phật tử, nhưng tin rằng việc chấp nhận hoàn toàn các yêu cầu của họ là không thể về mặt chính trị. Mặc dù có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng súng đại bác của chính phủ đã gây ra cái chết ở Huế, ông Diệm vẫn khăng khăng rằng đó là do lựu đạn khủng bố của Việt Cộng. Ông hứa sẽ hỗ trợ các gia đình liên quan, và vào ngày 1 tháng 6, thay thế ba quan chức được cho là có lỗi một phần trong các vụ xáo trộn ở Huế. Tuy nhiên, Diệm vẫn miễn cưỡng thậm chí chỉ định một ủy ban để đàm phán với các Phật tử.

6.

Người phát ngôn của Phật giáo nói rằng các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các yêu cầu của họ được đáp ứng. Một số cuộc biểu tình đã được tổ chức mà không bị chính phủ can thiệp, nhưng các báo cáo bây giờ cho thấy vụ ẩu đả mới lại xảy ra ở Huế vào ngày 3 tháng 6. Các cuộc tụ họp đông người hơn nữa và các biện pháp phòng ngừa an ninh được tăng cường có khả năng làm tăng nguy cơ bạo loạn tự phát hoặc cố tình kích động.   

7.

Đã có những báo cáo rải rác rằng một số cấp chỉ huy quân đội, mà lính của họ đa sốPhật tử, rất miễn cưỡng di chuyển chống lại người biểu tình và quân đội có thể không tuân theo mệnh lệnh như vậy nếu được ban hành. Có bằng chứng tại Huế vào ngày 8 tháng 5 rằng một số quân đội đã từ chối hành động trong các vụ hỗn loạn

8.

Mặc dù không có thông tin chứng minh rõ ràng về nghi ngờ của Diệm rằng các phần tử Phật giáo cực đoan đang hành động nhân danh Việt Cộng, nhưng đã có báo cáo rằng một số nhà lãnh đạo Phật giáo hy vọng các cuộc biểu tình sẽ dẫn đến việc lật đổ chính quyền Diệm. Vị tu sĩ Phật giáo hàng đầu ở Huế được cho là đã nói rằng thời gian hòa giải đã qua, và sẽ tìm kiếm hỗ trợ từ Việt Cộng nếu cần, để đạt được các yêu cầu của Phật giáo.      

9.

Tuyên truyền của Cộng sản đã nêu bật những bất bình của Phật giáo, và ít nhất một tài liệu hiện đang được bí mật lưu hành có thể thể hiện những nỗ lực của Việt Cộng nhằm gia tăng căng thẳng. Nhiều nhóm đối lập không cộng sản cũng đã tìm cách công khai vụ việc để gây thêm mất uy tín cho ông Diệm. Một quan chức cấp cao trong cơ quan thông tin tuyên bố tự nhận là thành viên của một nhóm bên trong chính phủ lên kế hoạch giành quyền lực nếu bạo lực xảy ra ở Sài Gòn. Một số nhà lãnh đạo quân sự chủ chốt được cho là cũng cảnh giác với những cơ hội như vậy.

10.

Sự xử lý yếu kém của chính phủ đã cho phép một sự kiện địa phương ở Huế phát triển thành một cuộc khủng hoảng chính trị tiềm ẩn. Trừ khi Diệm có thể đạt được một sự hòa giải nhanh chóng với các Phật tử, nếu không thì vấn đề này có thể có những hậu quả nghiêm trọng đối với sự ổn định của chính phủ.

  

.... o ....

 
 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana