Bilingual: 154. Editorial Note / Ghi chú của người biên tập

05/06/20235:05 SA(Xem: 486)
Bilingual: 154. Editorial Note / Ghi chú của người biên tập

 

blankBilingual:

154. EDITORIAL NOTE
GHI CHÚ CỦA NGƯỜI BIÊN TẬP

[từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ]

 

 

154. Editorial Note

The ANZUS Council met in Wellington, New Zealand, on June 5 and 6, 1963. Australia was represented by Sir Garfield Barwick, Minister of Foreign Affairs and Attorney General, New Zealand by Prime Minister Keith Holyoake, who was also Minister of External Affairs, and the United States by Under Secretary of State W. Averell Harriman.

During the opening session of the Council meeting on June 5, Harriman stated that any additional assistance which Australia and New Zealand could provide in Vietnam would be of great political value as demonstrating multilateral support for the Republic of Vietnam. He noted that Diem had requested liaison pilots. Prime Minister Holyoake offered to provide such assistance, with the understanding that the New Zealand pilots would have a liaison but not a combat role in Vietnam.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d154

 

.... o ....

 

154. Ghi chú của người biên tập

Hội đồng ANZUS (Khối Hiệp ước An ninh quân sự Úc – New Zealand – Hoa Kỳ) đã họp tại Wellington, New Zealand, vào ngày 5 và 6 tháng 6 năm 1963. Úc được đại diện bởi Ngài Garfield Barwick, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, New Zealand bởi Thủ tướng Keith Holyoake, người cũng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, và Hoa Kỳ đại diện bởi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ W. Averell Harriman.

Trong phiên khai mạc cuộc họp của Hội đồng vào ngày 5 tháng 6, Harriman tuyên bố rằng bất kỳ hỗ trợ bổ sung nào mà Úc và New Zealand có thể cung cấp cho Việt Nam sẽ có giá trị chính trị to lớn vì thể hiện sự ủng hộ đa phương đối với Việt Nam Cộng hòa. Ông lưu ý rằng Diệm đã yêu cầu các phi công liên lạc. Thủ tướng Holyoake đề nghị cung cấp sự hỗ trợ như vậy, với sự hiểu biết rằng các phi công New Zealand sẽ có vai trò liên lạc nhưng không tham gia chiến đấu tại Việt Nam.

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana