Bilingual: 184. From the Embassy: a campaign by the Nhus to sabotage the agreement / ông bà Nhu phá hoại thỏa thuận với Phật Giáo

25/06/20233:43 SA(Xem: 1798)
Bilingual: 184. From the Embassy: a campaign by the Nhus to sabotage the agreement / ông bà Nhu phá hoại thỏa thuận với Phật Giáo

 

blankBilingual:
184. FROM THE EMBASSY:
A CAMPAIGN BY THE NHUS TO SABOTAGE THE AGREEMENT /

ÔNG BÀ NHU PHÁ HOẠI THỎA THUẬN VỚI PHẬT GIÁO

Author: Trueheart
Translated by Nguyên Giác

 

 us-embassy-saigon-vietnam_200-2


184. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 22, 1963, 11 a.m.

1224. I have requested appointment with Diem today.

As preliminary, I saw Thuan at 9 AM. I did not go over my instructions with him; I told him only that I had instructions to see President and would be speaking to him along same lines as I had taken on personal basis in recent talks with Thuan.

Main purpose of call on Thuan, I said, was to tell him that I was now convinced that—far from taking June 16 agreement as starting point and moving forward—a deliberate campaign was already being mounted, specifically by the Nhus, to sabotage the agreement. I cited following:

1.

Nhu had ordered that signatures be obtained from Republican Youth to a petition protesting against June 16 agreement and asking that it be revoked, at least in part [document number not declassified].

2.

Article in Times of Vietnam yesterday reporting “National Convention” in Saigon June 20 of Go Son Mon sect,3 at which sect [Page 410]pledged its allegiance to GVN and disassociated itself from “recent politico-religious controversy”. I said this sect was well known to us to be subsidized by GVN. I was also certain that this patently trumped-up convention would be deeply resented by Buddhists.

3.

White paper prepared by Gregory4 for Madame Nhu [document number not declassified]. I repeated what I had previously told him about further statements by Madame Nhu, and said that I now had specific instructions on this matter (Deptel 1255)5 Of which I gave him substance. He said he had informed Diem in terms of what I had previously said (Embtel 1211).

4.

Deletion from latest GVN newsreel by Nhu of coverage of GVN Buddhist negotiations and settlement (Tousi 336, last para).

5.

Reported plans for three-day jubilee in Hue, and possibly elsewhere, June 25-27 celebrating 25th anniversary of elevation to Bishopric of Archbishop Ngo Dinh Thuc.

I also reminded Thuan that Buddhist leaders were still in Saigon and had let it be known publicly that they were giving GVN two weeks to show good faith, specifically by releasing persons arrested in connection with demonstrations.

Thuan did not dispute any of these charges. On contrary, he confirmed them indirectly by saying that he had been doing everything he could to persuade Diem not to accept advice being given him by his family (protect source).

I asked Thuan to try to bring each of above items to attention of Diem before I saw him. At that time I intended myself to repeat them all, plus any others that become available in meantime.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d184

 

.... o ....

 

184. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 6 năm 1963, lúc 11 giờ sáng

1224. Tôi đã yêu cầu cuộc hẹn với Tổng Thống Diệm hôm nay.

Để chuẩn bị, tôi gặp [Bộ Trưởng Tổng Thống Phủ Nguyễn Đình] Thuần lúc 9 giờ sáng. Tôi đã không nói với Thuần về các hướng dẫn [từ Bộ] đối với tôi; Tôi chỉ nói với Thuần rằng tôi được chỉ thị phải gặp Tổng thống và sẽ nói chuyện với Diệm theo cùng một cách như tôi đã nói với tư cách cá nhân trong các cuộc nói chuyện gần đây với Thuần.

Mục đích chính của cuộc gọi tới Thuần, tôi nói, là để nói với Thuần rằng giờ đây tôi tin chắc rằng—còn lâu mới có chuyện lấy thỏa thuận ngày 16 tháng 6 làm điểm khởi đầu và tiến về phía trước—bởi vì có một chiến dịch cố ý đã được tiến hành, cụ thể là của ông bà [Ngô Đình] Nhu, để phá hoại thỏa thuận [giữa Phật giáo và chính phủ]. Tôi trích dẫn [lý do] như sau:

1.

Nhu đã ra lệnh lấy chữ ký của Đoàn Thanh niên Cộng hòa cho một bản kiến nghị phản đối thỏa thuận ngày 16 tháng 6 và yêu cầu thu hồi thỏa thuận, ít nhất là một phần [số tài liệu chưa được giải mật].

2.

Bài báo trên tờ Times of Vietnam (báo của ông bà Nhu) hôm qua đưa tin về “Hội nghị toàn quốc” tại Sài Gòn ngày 20 tháng 6 của giáo phái Cổ Sơn Môn, tại đó giáo phái cam kết trung thành với Chính phủ Việt Nam và tách mình ra khỏi “cuộc tranh cãi chính trị-tôn giáo gần đây”. Tôi đã nói rằng giáo phái này được chúng tôi biết là được chính phủ bao cấp. Tôi cũng chắc chắn rằng hội nghị rõ ràng bị loa kèn thổi phồng này sẽ gây bất mãn sâu sắc cho các Phật tử.

3.

Bạch thư do Gregory soạn về bà [Ngô Đình Nhu] Nhu [số tài liệu chưa được giải mật]. Tôi lặp lại những gì tôi đã nói với Thuần trước đó về những phát biểu tiếp theo của bà Nhu, và nói rằng bây giờ tôi đã có những chỉ thị cụ thể về vấn đề này (Công điện số 1255) trong đó tôi đã cung cấp cho Thuần nội dung. Thuần nói rằng Thuần đã thông báo cho Tổng Thống Diệm về những gì tôi đã nói trước đó (Công điện số 1211).

4.

Nhu đã xóa khỏi bản tin mới nhất của Chính phủ Việt Nam về các cuộc đàm phánthỏa thuận giữa Phật giáo với Chính phủ Việt Nam (Tousi 336, đoạn cuối).

5.

Báo cáo về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ba ngày tại Huế, và có thể ở những nơi khác, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 để kỷ niệm 25 năm tấn phong Giám mục của Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục.

Tôi cũng nhắc Thuần rằng các nhà lãnh đạo Phật giáo vẫn còn ở Sài Gòn và đã cho công chúng biết rằng họ cho Chính phủ Việt Nam hai tuần để thể hiện thiện chí, cụ thể là bằng cách thả những người bị bắt liên quan đến các cuộc biểu tình.

Thuần không phản đối bất kỳ cáo buộc nào trong số này. Ngược lại, Thuần xác nhận một cách gián tiếp bằng cách nói rằng Thuần đã làm mọi cách có thể để thuyết phục ông Diệm không chấp nhận lời khuyên từ gia đình ông (nguồn tin tiết lộ được bảo vệ).

Tôi yêu cầu Thuần cố gắng đưa từng mục trên để chú ý đến Diậm trước khi tôi gặp Diệm. Vào thời điểm đó, tôi dự định sẽ lặp lại tất cả các điểm trên, cộng với bất kỳ thứ gì khác có sẵn trong thời gian chờ đợi.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10854)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.