Bilingual: 191. From the Department: Deadline passed; US urges Diem to implement the agreement with Buddhists / Hạn chót đã qua; Mỹ hối thúc Diệm thực thi thỏa thuận với Phật Giáo

02/07/20234:07 SA(Xem: 534)
Bilingual: 191. From the Department: Deadline passed; US urges Diem to implement the agreement with Buddhists / Hạn chót đã qua; Mỹ hối thúc Diệm thực thi thỏa thuận với Phật Giáo

 

blankBilingual:
191. FROM THE DEPARTMENT: DEADLINE PASSED;
US URGES DIEM TO IMPLEMENT THE AGREEMENT WITH BUDDHISTS /

HẠN CHÓT ĐÃ QUA;
MỸ HỐI THÚC DIỆM THỰC THI THỎA THUẬN VỚI PHẬT GIÁO

us-state-department

191. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

Washington, June 28, 1963, 5:48 p.m.

1286. Embtel 1243.

In light Khiet letter to Diem, [2 document numbers not declassified], we fear renewal demonstrations, possible bloodshed, and serious deterioration whole situation as grace period “given” GVN by Buddhists ends this weekend. Therefore believe you should urge GVN haste in implementing measures indicated reftel.

In particular, immediate publication orders to provincial officials should be helpful. If in fact GVN has arrested and prosecuted GVN officials responsible for Hue May 8 affair as indicated [less than 1 line not declassified] (urtel 1249),3 this should also be publicized. On balance think it would also be well urge immediate action on proposed communique giving number of persons arrested and number still held, with reasons, as per your 1249.

You might consider letting Thuan know we have good information that indicates at least some elements Buddhist hierarchy may be moving rapidly toward more demonstrations and essentially political actions. We think it most important keep moderate elements in control of Buddhist movement by means concrete GVN action in consonance with June 16 agreement.

Ball

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d191

 

.... o ....

 

 

191. CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI VN

 

Washington, ngày 28 tháng 6 năm 1963, lúc 5:48 giờ chiều.

1286.

Embtel 1243. (xem lại Công điện 1243, tức là số thứ tự 189)

Trong thư [nhà sư Thích Tịnh] Khiết gửi [Tổng Thống Ngô Đình] Diệm, [2 số tài liệu chưa được giải mật], chúng tôi lo sợ các cuộc biểu tình sẽ bùng nổ trở lại, sẽ có thể đổ máu xảy ra, và toàn bộ tình hình đang xấu đi nghiêm trọng khi thời gian gia hạn “ban cho” Chính phủ Việt Nam do Phật tử đã kết thúc vào cuối tuần này. Vì vậy, chúng tôi tin rằng ông [Trueheart, quyền Đại sứ Mỹ] nên hối thúc Chính phủ VN nhanh chóng thực hiện các biện phápthỏa thuận ký kết đã chỉ ra.

Đặc biệt, các lệnh phổ biến ngay lập tức cho các quan chức cấp tỉnh sẽ rất hữu ích. Nếu trên thực tế Chính phủ Việt Nam đã bắt giữ và truy tố các quan chức Chính phủ chịu trách nhiệm về vụ thảm sát Huế ngày 8 tháng 5 như đã chỉ ra [dưới 1 dòng chưa được giải mật] (urtel 1249) [theo ghi chú, điện văn 1249 là cuộc nói chuyện giữa Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Bùi Văn Lương và 1 viên chức CIA], điều này cũng cần được công khai. Về mặt cân bằng, tôi nghĩ rằng cũng nên thúc giục hành động ngay lập tức đối với thông cáo được đề xuất đưa ra số người bị bắt và số người vẫn bị giữ, kèm theo lý do, theo công văn 1249 của ông.

Bạn có thể cân nhắc cho [Bộ Trưởng Tổng Thống Phủ Nguyễn Đình] Thuần biết rằng chúng tôi có thông tin tốt cho thấy ít nhất một số yếu tố trong khối Phật giáo có thể đang nhanh chóng tiến tới nhiều cuộc biểu tình hơn và về cơ bản là các hành động chính trị. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là giữ cho các thành phần ôn hòa kiểm soát phong trào Phật giáo bằng hành động cụ thể của Chính phủ Việt Nam phù hợp với thỏa thuận ngày 16 tháng 6.

Ball (Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ)

 

.... o ....

  

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana