Bilingual: 193. From the Embassy. The US received news that Tran Kim Tuyen was planning a coup / Mỹ nghe tin Trần Kim Tuyến dự định đảo chánh

05/07/20233:43 SA(Xem: 577)
Bilingual: 193. From the Embassy. The US received news that Tran Kim Tuyen was planning a coup / Mỹ nghe tin Trần Kim Tuyến dự định đảo chánh

 

blankBilingual:
193. FROM THE EMBASSY.
THE US RECEIVED NEWS THAT
TRAN KIM TUYEN WAS PLANNING A COUP 

MỸ NGHE TIN TRẦN KIM TUYẾN DỰ ĐỊNH ĐẢO CHÁNH

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2193. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 29, 1963, 6 p.m.

1261.

Deptel 1286.

I am quite as concerned as Department over possibility renewal demonstrations, etc. and need for GVN haste. Thuan, whom I saw few hours ago, is equally concerned.

Situation at moment (1530) is that Vice President has sent and published letter to Buddhists (Embtel 1256)3 which is helpful but does not go far enough. Series of following specific further actions are still in abeyance pending return of President Diem from Hue this afternoon:

1. Publication of actual text of orders to provincial officials.

2. Publication of Ministry of Interior balance sheet on persons arrested and released.

3. Publication of names of GVN officials found culpable of May 8 incident. (Thuan winced when I put this one to him but agreed it was desirable.)

4. Diem’s speech reaffirming five points, etc.

So far as I have been able to ascertain, and contrary to advance billing by Thuan, Diem did not make any public appearances at Hue except possibly to attend Te Deum service which was part of jubilee program for Archbishop Thuc. More significant, both Nhus also went to Hue, so that I have no doubt that there has been a major session of the family council. There may well be new decisions as result of this meeting, and I am not optimistic about them.

Meanwhile latest reports from Buddhist contacts are ominous [3 document numbers not declassified]. There are also reports on plans for a Tuyen-organized coup [1 document number not declassified] which I believe can not be dismissed.

Thuan said this morning that he was personally convinced that VC and oppositionists were now behind Buddhists. I said I had seen no evidence of VC involvement but was satisfied that oppositionists were seeking to exploit situation. However, this seemed to me not to affect action required from GVN; it was all the more urgent that GVN [Page 430]make public moves such as those enumerated above with view to satisfying moderate elements and isolating the rest. He agreed but was plainly [not] in position to do anything until Diem returns.

I also repeated to Thuan that Diem must accept that he can not afford to have more demonstrations and bonze burnings, virtually no matter what concessions he has to make. I cited in this connection full-page advertisment in N.Y: Times signed by prominent US clergymen,5 text of which I had sent to his house last night.

Will continue to keep after GVN and to keep Department informed as currently as possible. As of now, Buddhist “deadline” is rather vague. They want convincing proof of GVN sincerity by July 1 but, according to Duc Ngiep, plan no action before July 3. I am not, however, counting on this time table.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d193

 

.... o ....

 

193. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, 29 tháng Sáu, 1963, lúc 6 giờ chiều.

1261.

DepTel 1286. (Trả lời công điện 1286, số hồ sơ 191, do Bộ gửi ngày 28/6/1963, 5:48 p.m.)

Tôi cũng lo ngại y như Bộ [Ngoại giao Hoa Kỳ] về viễn ảnh có thể bình nổ các cuộc biểu tình trở lại, v.v. và về nhu cầu khẩn cấp từ chính phủ VN thực thi 5 điểm đã thỏa thuận với PG. Mới vài giờ trước, tôi gặp [Bộ Trưởng Tổng Thống Phủ Nguyễn Đình] Thuần, Thuần cũng lo lắng không kém.

Tình hình lúc này (15:30 giờ chiều) là Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ đã gửi và công bố bức thư cho Phật tử (xem công điện Embtel 1256 ngày 29/6/1963 từ Tòa Đại sứ gửi về Bộ Ngoại giao) tuy hữu ích nhưng không đủ. Một loạt các hành động cụ thể tiếp theo vẫn đang được hoãn lại trong khi chờ Tổng Thống Diệm từ Huế trở về chiều nay:

1. Công bố văn bản mệnh lệnh thực tế cho các quan chức cấp tỉnh.

2. Công bố danh sách từ Bộ Nội vụ về những người biểu tình bị bắt và được trả tự do.

3. Công bố tên các quan chức Chính phủ Việt Nam bị kết tội trong vụ ngày 8 tháng 5. (Thuần nhăn mặt khi tôi đưa điểm này cho Thuần nhưng Thuần đồng ý rằng điều này rất cần.)

4. Cần TT Diệm đọc diễn văn khẳng định lại 5 điểm của ông Diệm thỏa thuận với PG, v.v.

Theo như tôi có thể xác định chắc chắn, và trái với những gì Thuần đã tính toán trước, Diệm đã không xuất hiện trước công chúng tại Huế, ngoại trừ có thể tham dự buổi lễ Te Deum (Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa), một phần trong chương trình kỷ niệm của Tổng Giám mục Ngô Đình Thục. Quan trọng hơn, cả hai ông bà Ngô Đình Nhu cũng đã ra Huế nên tôi không nghi ngờ gì là đã có một phiên họp lớn của hội đồng gia tộc Ngô Đình. Có thể sẽ có những quyết định mới sau cuộc họp này, và tôi không lạc quan về chúng.

Trong khi đó các báo cáo mới nhất từ các mối liên hệ Phật giáo là đáng ngại [3 số tài liệu chưa được giải mật]. Ngoài ra còn có những báo cáo về kế hoạch đảo chính do [Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Trần Kim] Tuyến tổ chức [1 số tài liệu chưa được giải mật] mà tôi tin là không thể bác bỏ.

Thuần cho biết sáng nay rằng cá nhân ông tin rằng VC và phe đối lập hiện đang đứng sau các Phật tử. Tôi nói rằng tôi không thấy bằng chứng nào về sự tham gia của VC nhưng hài lòng rằng những người đối lập đang tìm cách khai thác tình hình. Tuy nhiên, điều này đối với tôi dường như không ảnh hưởng đến hành động cần thiết từ Chính phủ Việt Nam; điều cấp bách hơn cả là Chính phủ thực hiện các hành động công khai như những hành động được liệt kê ở trên nhằm thỏa mãn các phần tử ôn hòacô lập phần còn lại. Thuần đồng ý nhưng rõ ràng [không] có thể làm bất cứ điều gì cho đến khi ông Diệm trở lại.

Tôi cũng nhắc lại với Thuần rằng ông Diệm phải chấp nhận rằng ông Diệm không thể gặp thêm các cuộc biểu tìnhtình hình các nhà sư tự thiêu, hầu như bất kể Diệm phải nhượng bộ những gì. Tôi đã dẫn ra trong phần kết nối này nguyên một quảng cáo toàn trang trên báo N.Y. Times được ký bởi các giáo sĩ nổi tiếng của Hoa Kỳ (trong đó có Giám mục lames A. Pike), văn bản mà tôi đã gửi đến nhà Thuần tối qua.

Tôi sẽ tiếp tục quan sát Chính phủ Việt Namthông báo cho Bộ [Ngoại Giao Hoa Kỳ] càng sớm càng tốt. Cho đến bây giờ, “hạn chót” của Phật giáo là điểm khá mơ hồ. Họ muốn có bằng chứng thuyết phục về sự chân thành của Chính phủ Việt Nam trước ngày 1 tháng 7, nhưng theo [nhà sư Thích] Đức Nghiệp, họ không có kế hoạch hành động trước ngày 3 tháng 7. Tuy nhiên, tôi không dựa vào thời khóa biểu này.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9628)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana