Bilingual: 204. From The Embassy. [trueheart] Put Off Request For Appointment With Nhu / [quyền Đại Sứ Trueheart] Hủy Yêu Cầu Hẹn Gặp Với Ông Ngô Đình Nhu

13/07/20233:15 SA(Xem: 703)
Bilingual: 204. From The Embassy. [trueheart] Put Off Request For Appointment With Nhu / [quyền Đại Sứ Trueheart] Hủy Yêu Cầu Hẹn Gặp Với Ông Ngô Đình Nhu

 

 

blankBilingual:
204. FROM THE EMBASSY.
[TRUEHEART] PUT OFF REQUEST FOR APPOINTMENT WITH NHU /

[QUYỀN ĐẠI SỨ TRUEHEART] HỦY YÊU CẦU HẸN GẶP
VỚI ÔNG NGÔ ĐÌNH NHU

 

blank204. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

Saigon, July 4, 1963, 5 p.m.

28. CINCPAC for POLAD. Embtel 25. In statement Times of Vietnam today, Mme. Nhu appears to be denying that this paper is her spokesman and, further, to be saying that, even if statements therein should conform with her own, they would still not represent GVN positions since she does not agree with GVN.

On reading statement this morning, I put off request for appointment with Nhu, feeling that it was predictable that if I raised Times article of July 1 with him, he would simply confront me with Mme. Nhu’s formal statement. I can think of no response to latter except to [Page 451]say that Mme. Nhu is not speaking the truth or to propose that GVN close down Times of Vietnam. Neither response would be in our interest, in my opinion.

I can of course see Nhu, talk to him about a variety of things and find a way to bring up Times of Vietnam problem in less pointed way than suggested Deptel 10.3 In all the circumstances, however, I think it is preferable not to upgrade our very satisfactory contact with Nhu at this time. It could result in blurring of what we are trying to tell GVN and it could give Nhu some wrong idea.

So far as concerns specific Times of Vietnam article of July 1, Thuan informed me the President had instructed him to translate article for Nhu, using copy of newspaper I had left with Diem yesterday. Thuan said he had done so, that Nhu understood what we found offensive in article but had not reacted in any way.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d204

 

.... o ....

 

204. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 4 tháng 7 năm 1963, lúc 5 giờ chiều.

28.

CINCPAC cho POLAD.

(CINCPAC: Commander in Chief, Pacific: Tư lệnh quân lực Hoa Kỳ vùng Thái Binh Dương; POLAD:  Political Adviser: Cô vấn chính trị)

Embtel 25.  ((Xem công điện 25 do Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi ngày 4 tháng 7/1963, trong đó Đại sứ quán đã chuyển văn bản của một bài báo trên trang nhất trong ấn bản ngày 4 tháng 7 của tờ Times of Viet Nam, với tựa đề “Who is Spokesman of Whom” (“Ai là Phát ngôn viên của Ai”) và được ký tên bởi Bà Ngô Đình Nhu. Trong đó bà Nhu viết, “Tôi không có phát ngôn viên, vì lý do ai cũng biết là tôi có thể tự mình nói ra, ngay cả khi ý kiến của tôi là ít chính thống nhất.”))

Trong bài báo Times of Vietnam hôm nay, bà Ngô Đình Như dường như đang phủ nhận rằng tờ báo này là phát ngôn viên của bà và, hơn nữa, muốn nói rằng, ngay cả khi các tuyên bố trong đó phù hợp với chính bà, chúng vẫn không đại diện cho quan điểm của Chính phủ Việt Nam vì bà không đồng ý với Chính phủ VN.

Khi đọc tuyên bố trên bài báo sáng nay, tôi đã hủy yêu cầu hẹn gặp với ông Ngô Đình Nhu, cảm thấy rằng có thể đoán trước được rằng nếu tôi nêu bài báo của Times of Vietnam ngày 1 tháng 7 với ông Nhu, ông Nhu sẽ chỉ đưa cho tôi xem bản tuyên bố chính thức của bà Nhu [trên báo Times of Vietnam]. Tôi không thể nghĩ ra câu trả lời nào cho câu hỏi sau ngoại trừ nói rằng bà Nhu không nói lên sự thật hay là tôi phải đề nghị Chính phủ Việt Nam đóng cửa tờ báo Times of Vietnam. Theo ý kiến ​​của tôi, cả hai cách phản ứng đều không có lợi cho chúng ta.

Tất nhiên tôi có thể gặp ông Nhu, nói chuyện với ông Nhu về nhiều thứ và tìm cách đưa ra vấn đề Times of Vietnam theo cách ít gay gắt hơn so với gợi ý từ Công điện của Bộ Ngoại giao Deptel 10. (xem hô sơ số thứ tự 199) Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tôi nghĩ tốt hơn là không nên gặp Nhu vào thời điểm này. Nó có thể dẫn đến việc làm mờ đi những gì chúng ta đang cố gắng nói với Chính phủ Việt Nam và nó có thể khiến ông Nhu hiểu sai lạc.

Về phần bài báo cụ thể của Times of Vietnam ngày 1 tháng 7, [Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình] Thuần thông báo với tôi rằng Tổng thống Diệm đã chỉ thị cho ông [Thuần] dịch bài báo cho ông Nhu, sử dụng ấn bản tờ báo mà tôi đã để lại cho ông Diệm ngày hôm qua. Thuần nói rằng Thuần đã làm như vậy, rằng Nhu hiểu những gì chúng ta thấy xúc phạm trong bài báo nhưng đã không phản ứng theo bất kỳ cách nào.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9628)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana