Bilingual: 210. From the Embassy: Altercation between Vietnamese plainclothes police and American correspondents / Xô xát giữa giữa cảnh sát chìm VN và phóng viên Mỹ

16/07/20234:32 SA(Xem: 783)
Bilingual: 210. From the Embassy: Altercation between Vietnamese plainclothes police and American correspondents / Xô xát giữa giữa cảnh sát chìm VN và phóng viên Mỹ

 

blankBilingual:
210. FROM THE EMBASSY:
ALTERCATION BETWEEN VIETNAMESE PLAINCLOTHES POLICE AND
AMERICAN CORRESPONDENTS
/

XÔ XÁT GIỮA GIỮA CẢNH SÁT CHÌM VN VÀ PHÓNG VIÊN MỸ

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2210. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 7, 1963, 6 p.m.

46.

Dept pass USIA.

Altercation took place this morning between Vietnamese plainclothes police and American correspondents, following Buddhist ceremony at Saigon Chantareansey Pagoda. One AP reporter (Arnett) roughed up; cameras at least two other reporters damaged by police.

I have talked to several of correspondents involved (Browne, Sheehan, Halberstam) as well as several Mission personnel present on scene. Appears that press had been informed by Buddhists in advance of ceremony (as had our people). They showed up at 0800 and were allowed to observe and photograph ceremony without hindrance. (I understand CBS had camera and lights actually mounted in window of pagoda.)

At about 0900 bonzes and bonzesses left pagoda and moved in procession up very narrow alley towards main street. Police stopped them at exit of alley with object of preventing their carrying procession further. This was eventually accomplished without apparently any serious protest from bonzes.

At point procession stopped American reporters moved into alley to take pictures. It seems clear that plain-clothes police sought to interfere with picture taking and that in process Arnett’s camera was snatched away from him and he was thrown to ground. Picture thereafter is far from clear but there seems no doubt that plainclothesmen sought to prevent picture taking and damaged cameras. Also clear that uniformed police made no effort to prevent damage to cameras and in fact tacitly abetted plainclothesmen. There is also no doubt that reporters, at least once fracas had started, acted in belligerent manner towards police.

Correspondents charge that above was deliberate GVN effort to provoke incident and indicative of tougher GVN line on foreign press and Buddhists. They demand formal Embassy protest to GVN and Embassy facilities to file their copy—which they claim to have information GVN will hold up.

On basis all available information, I am far from satisfied there was planned harassment of press in this instance, particularly considering fact that reporters had been operating freely for at least an hour before incident. Much more likely, in my view, that this was relatively commonplace contretemps in crowded place between reporters and police. Police officials on scene informed Embassy security officer that they so regard it and that incident, in their view, is closed.

Although I do not think there is basis for formal protest, we have nevertheless already expressed our concern to GVN and Mecklin is seeing DGI Tao at 4 PM for further discussion of matter, including making sure if possible that reporters’ cables are not held up.

I also do not believe that case of this kind justifies filing of copy by government channels but would welcome guidance on this point.

Since above written, Mecklin reports Tao and Khoi have told him that there no change in GVN policy towards press and that there will be no delay in transmission of press cables. According to Tao, police claim that correspondents provoked them by protesting police hold-up of procession and that one correspondent struck police first. Tao says he does not wish to pursue this, not feeling sure of police story. Given extreme emotional involvement of correspondents these days—amounting regrettably to intense hatred of all things GVN, in certain cases—I would not feel sure about refuting police.

Browne has just called to say he and Arnett have been ordered to report to police station 0730 tomorrow. At Browne’s request, I am assigning consular officer to go with them. We are also seeking explanation from DGI.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d210

 

.... o ....

 

210. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 7 tháng 7 năm 1963, lúc 6 giờ chiều.

46.

Dept pass USIA (Xin Bộ Ngoại Giao chuyển giùm sang Phòng Thông Tin Hoa Kỳ USIA)

Cuộc ẩu đả diễn ra sáng nay giữa cảnh sát mặc thường phục Việt Nam và phóng viên Mỹ, sau buổi lễ Phật giáo tại chùa Chantareansey Sài Gòn. Một phóng viên AP (Peter Arnett, quốc tịch New Zealand) đã bị hành hung; máy ảnh của ít nhất 2 phóng viên khác đã bị cảnh sát đập hỏng.

Tôi đã nói chuyện với một số phóng viên có liên quan (Malcolm  Browne, Neil Sheehan, David Halberstam) cũng như một số nhân viên ngoại giao [Mỹ] có mặt tại hiện trường. Có vẻ như báo chí đã được các Phật tử thông báo trước về buổi lễ (người sứ quán cũng được thông báo như thế). Họ có mặt lúc 08:00 giờ sáng và được phép quan sát và chụp ảnh buổi lễ mà không bị cản trở. (Tôi được biết đài truyền hình CBS [của Mỹ] đã thực sự gắn camera và đèn chiếu sáng ở cửa sổ chùa.)

Vào khoảng 09:00 giờ sáng, các vị sư và các vị ni rời chùa và di chuyển trong đám rước lên con hẻm rất hẹp về phía đường phố chính. Cảnh sát đã chặn họ ở lối ra của con hẻm với mục đích ngăn cản đoàn rước của họ đi xa hơn. Điều này cuối cùng đã được hoàn thành mà dường như không có bất kỳ sự phản đối nghiêm trọng nào từ các nhà sư.

Đến điểm đoàn tuần hành dừng lại, các phóng viên Mỹ di chuyển vào ngõ để chụp ảnh. Rõ ràng là cảnh sát mặc thường phục đã tìm cách cản trở việc chụp ảnh và trong quá trình đó, máy ảnh của Arnett đã bị giật khỏi tay anh ta và anh ta bị ném xuống đất. Hình ảnh sau đó không rõ ràng nhưng dường như chắc chắn rằng an ninh mặc thường phục đã tìm cách ngăn cản việc chụp ảnh và làm hỏng máy ảnh. Cũng rõ ràng rằng cảnh sát mặc đồng phục đã không nỗ lực ngăn chặn việc làm hỏng máy ảnh và trên thực tế đã ngầm tiếp tay cho những người mặc thường phục. Cũng không còn nghi ngờ gì nữa, các phóng viên, ít nhất một lần đã bắt đầu ẩu đả, đã hành động chống trả cảnh sát.

Các phóng viên cáo buộc rằng trên đây là nỗ lực cố ý của Chính phủ Việt Nam nhằm kích động sự việc và thể hiện đường lối cứng rắn hơn của Chính phủ Việt Nam đối với báo chí nước ngoài và Phật tử. Họ yêu cầu Đại sứ quán chính thức gửi kháng thư phản đối Chính phủ VN và các cơ sở của Đại sứ quán nộp bản sao của họ—mà họ tuyên bố là có thông tin mà Chính phủ Việt Nam hỗ trợ [việc đập bể máy ảnh].

Trên cơ sở tất cả các thông tin có sẵn, tôi không hài lòng với việc có kế hoạch quấy rối báo chí trong trường hợp này, đặc biệt khi xem xét thực tế rằng các phóng viên đã hoạt động tự do ít nhất một giờ trước khi xảy ra sự xô xát. Theo quan điểm của tôi, nhiều khả năng đây là cuộc đối đầu tương đối phổ biến ở nơi đông người giữa phóng viên và cảnh sát. Các quan chức cảnh sát tại hiện trường đã thông báo cho nhân viên an ninh của Đại sứ quán [Hoa Kỳ] rằng họ rất quan tâm đến vụ việc và theo quan điểm của họ, vụ [xô xát] này đã kết thúc.

Mặc dù tôi không nghĩ rằng có cơ sở để phản đối chính thức, tuy nhiên chúng tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình với Chính phủ Việt Nam và Mecklin (John Mecklin: Tham vấn về dư luận tại tòa đại sứ) sẽ gặp DGI Tao (DGI: Director General of Information: Tổng Giám đốc Thông tin VNCH) lúc 4 giờ chiều để thảo luận thêm về vấn đề này, bao gồm cả việc đảm bảo rằng nếu có thể, các điện tín [gửi về các tòa soạn] của các phóng viên sẽ không bị treo.

Tôi cũng không tin rằng trường hợp kiểu này có thể biện minh cho việc gửi bản sao [biên bản khiếu nại] qua các kênh của chính phủ nhưng sẽ hoan nghênh hướng dẫn về điểm này.

Kể từ bài viết trên, Mecklin báo cáo rằng Tao và Khoi đã nói với ông rằng không có thay đổi nào trong chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với báo chí và sẽ không có sự chậm trễ trong việc truyền tải các bức điện báo chí. Theo Tao, cảnh sát cho rằng các phóng viên đã khiêu khích họ bằng cách phản đối việc cảnh sát chặn đoàn tuần hành và một phóng viên đã đánh cảnh sát trước. Tao nói rằng Tao không muốn theo đuổi điều này, vì không cảm thấy chắc chắn về câu chuyện của cảnh sát kể là đúng. Với sự hiển lộ quá mức về mặt cảm xúc của các phóng viên nhiều ngày qua — tiếc là có sự giận ghét mãnh liệt đối với tất cả mọi thứ của Chính phủ Việt Nam, trong một số trường hợp — tôi không cảm thấy chắc chắn về việc bác bỏ lời của cảnh sát.

Phóng viên Browne vừa gọi để nói rằng anh ta [Browne] và Arnett đã được lệnh đến đồn cảnh sát 07:30 vào ngày mai. Theo yêu cầu của Browne, tôi cử viên chức lãnh sự đi cùng họ. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm lời giải thích từ DGI (Tổng Giám Đốc Sở Thông Tin VNCH).

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana