Bilingual: 213. From the Embassy. Buddhists asked the US military to protect Xa Loi Pagoda / Phật tử xin quân lực Mỹ bảo vệ Chùa Xá Lợi.

19/07/20233:09 SA(Xem: 715)
Bilingual: 213. From the Embassy. Buddhists asked the US military to protect Xa Loi Pagoda / Phật tử xin quân lực Mỹ bảo vệ Chùa Xá Lợi.

  

 blankBilingual:
213. FROM THE EMBASSY.
BUDDHISTS ASKED THE US MILITARY TO PROTECT XA LOI PAGODA /
PHẬT TỬ XIN QUÂN LỰC MỸ BẢO VỆ CHÙA XÁ LỢI.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2213. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 9, 1963, noon.

57.

Following letter dated July 7, addressed to Ambassador and signed by Reverend Thich Tam Chau as Chairman of Inter-Sect Committee for Defense of Buddhism, received yesterday. Letter is typed on official stationery of above committee.

Begin verbatim text:

The series of misfortunes that have been occurring to Vietnam Buddhism since May 8, 1963, must not be unknown to Your Excellency. It is also believed that Your Excellency has been fully informed of the development of the situation since the signing of the joint communiqué between the Government of Vietnam and our Association.

The whole affair now seems to be moving to a new stage, since police have not hesitated to bully international reporters this morning, and we have every reason to expect the worst in the days to come.

We then have the honor to appeal to your assistance and that of the U.S. forces now living on the fend of Vietnam who represent, to our eyes, the noblest humanitarian traditions and the love for justice and freedom. We do not want to ask you and the citizens of the United States who have been giving considerable help to this country, even their own lives, to support us in order to overthrow the Ngo Dinh Diem government. We Just ask you-in the name of justice and humanity-to protect our Xa Loi Pagoda and the lives of Buddhist leaders from destruction and assassination. It could not be unknown to [Page 479]you that nothing will withhold our government when it wants to achieve its aim, and a St. Barthelemy Night2 is not to be excluded from our assumption.

Would you please then consider the possibility of placing the Xa Loi Pagoda under a discreet protection of the U.S. forces now available. in Saigon. Our promiscuity (sic)3 with U.S.O.M. headquarters seems to be a favorable factor for such an emergency.

Please accept, Excellency, our deepest gratitude for whatever you will be doing for Buddhism in Vietnam.

End verbatim text.

Comment: I plan to get word discreetly to Chau that letter received and that U.S. cannot meet his request. Given fact that GVN would probably consider letter sufficient basis to try Chau for treason-not to mention propaganda use that could be made of it in raising question about Buddhists’ real objective-it is difficult to believe Buddhists will publish it. However, I do not count on rational action these days, and it is possible that Buddhists might consider that by publicizing letter they would forestall GVN repressive action. If letter is published, believe we will have to send written reply stating U.S. does not intervene in internal Vietnamese affairs and has no authority to provide security protection for Vietnamese citizens or facilities.4

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d213

 

.... o ....

 

213. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 9 tháng 7 năm 1963, buổi trưa.

57.

Bức thư dưới đây đề ngày 7 tháng 7, gửi Đại sứ và được ký bởi Thượng tọa Thích Tâm Châu với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, [tôi: Trueheart] đã nhận được ngày hôm qua. Thư được đánh máy trên hình thức văn thư chính thức của ủy ban trên.

Bắt đầu nguyên văn như sau:

Chuỗi bất hạnh xảy ra cho Phật Giáo Việt Nam kể từ ngày 8 tháng 5 năm 1963, hẳn là Ngài đã biết. Chúng tôi cũng tin rằng Ngài đã được thông báo đầy đủ về diễn biến của tình hình kể từ khi ký kết bản thông cáo chung giữa Chính phủ Việt NamGiáo hội của chúng tôi.

Toàn bộ chuyện này bây giờ dường như đang chuyển sang một giai đoạn mới, vì cảnh sát đã không do dự bạo lực đối với các phóng viên quốc tế vào sáng nay, và chúng tôi có mọi lý do để dự đoán điều tệ hại nhất trong những ngày sắp tới.

Chúng tôi bây giờ trân trọng kêu gọi sự giúp đỡ của Ngài và của quân lực Hoa Kỳ hiện đang hỗ trợ Việt Nam, những người đại diện, trước mắt chúng tôi, những truyền thống nhân đạo cao quý nhất và tình yêu đối với công lýtự do. Chúng tôi không muốn yêu cầu quý vị và những công dân Hoa Kỳ đã và đang giúp đỡ rất nhiều cho đất nước này, thậm chí cả tính mạng của họ, để hỗ trợ chúng tôi lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị - nhân danh công lýlòng nhân đạo - hãy bảo vệ chùa Xá Lợi của chúng tôi và sinh mạng của các nhà lãnh đạo Phật giáo khỏi sự hủy diệt và ám sát. Ngài hẳn đã biết rằng không gì có thể cản trở chính phủ này khi họ muốn đạt được mục tiêu, và một Đêm Thánh Barthelemy không bị loại trừ ra khỏi giả thuyết của chúng tôi.

(Ghi chú của dịch giả NG: St. Barthelemy Night là chỉ về Cuộc thảm sát “St. Bartholomew’s Day Massacre” do người Công giáo thảm sát người theo đạo Tin lành ở Pháp, 23/8 đến 24/8/1572, trong một ngày đã giết 3.000 tín đồ Tin Lành tại Paris, và tính chung đã giết 70.000 tín đồ Tin Lành trên toàn nước Pháp.)

Xin Ngài vui lòng xem xét khả năng đặt Chùa Xá Lợi dưới sự bảo vệ cẩn trọng của lực lượng Hoa Kỳ hiện có ở Sài Gòn. Sự "promiscuity" của chúng tôi (nguyên văn) với trụ sở U.S.O.M. chính dường như là một yếu tố thuận lợi cho một trường hợp khẩn cấp như vậy.

(Ghi chú: Chữ "promiscuity" là lỗi chính tả, chệch nghĩa, được Trueheart ghi [sic], chữ đúng phải là "proximity" nghĩa là kế cận, sát bên.  Đúng ra, sau lưng Chùa Xá Lợi là trụ sở USOM của Hoa Kỳ.)

Xin Ngài nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi đối với bất cứ điều gì Ngài sẽ làm cho Phật giáo Việt Nam.

Kết thúc nguyên văn.

Nhận xét: Tôi dự định kín đáo thông báo cho [Thượng Tọa Thích Tâm] Châu rằng tôi đã nhận được bức thư và rằng Hoa Kỳ không thể đáp ứng yêu cầu ghi trong thư. Với thực tế rằng Chính phủ Việt Nam có thể coi bức thư là cơ sở đủ để kết tội [Thượng Tọa Thích Tâm] Châu về tội phản quốc - chưa kể đến việc sẽ sử dụng nó [bức thư] để tuyên truyền, nhằm đặt ra câu hỏi về mục tiêu thực sự của Phật tử - thật khó để tin rằng Phật tử sẽ phổ biến công khai thư này. Tuy nhiên, tôi không tin vào hành động hợp lý trong những ngày này, và có thể các Phật tử có thể cân nhắc rằng bằng cách sẽ công bố lá thư, họ sẽ ngăn chặn hành động đàn áp của Chính phủ Việt Nam. Nếu bức thư được công bố, chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ phải gửi văn bản trả lời, nêu rõ Hoa Kỳ không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam và không có thẩm quyền bảo vệ an ninh cho các công dân hoặc các cơ sở của Việt Nam.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana