Bilingual. 233. Department of State: Waiting to see if Diem releases those arrested in demonstrations, lifts barricades / Bộ Ngoại giao Mỹ: Chờ xem Diệm có thả những người bị bắt trong biểu tình, gỡ bỏ rào chắn quanh chùa hay không

06/08/20234:29 SA(Xem: 544)
Bilingual. 233. Department of State: Waiting to see if Diem releases those arrested in demonstrations, lifts barricades / Bộ Ngoại giao Mỹ: Chờ xem Diệm có thả những người bị bắt trong biểu tình, gỡ bỏ rào chắn quanh chùa hay không

 

 

 

blankBilingual.
233. DEPARTMENT OF STATE: WAITING TO SEE
IF DIEM RELEASES THOSE ARRESTED IN DEMONSTRATIONS, LIFTS BARRICADES 

BỘ NGOẠI GIAO MỸ: CHỜ XEM DIỆM
CÓ THẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ BẮT TRONG BIỂU TÌNH,
GỠ BỎ RÀO CHẮN QUANH CHÙA HAY KHÔNG

 

us-state-department
233. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

Washington, July 20, 1963, 2:58 p.m.

104. Ref: Embtel 117.

Reaction of press here to our statement made re Diem broadcast (Deptel 103)3 was that events (i.e. Buddhist reaction making acceptance conditional on series GVN actions and repositioning of barricades) had already overtaken our statement. As practical matter do not see how we can further comment without [Page 523]another news peg. If Diem releases those arrested in demonstrations, lifts barricades, meets with Buddhist leaders, or takes further constructive action in line with promising [promised?] approach his broadcast, we could again express satisfaction and hope. Until then do not feel. that further comment on Diem broadcast would result in anything here but hostile speculation.

We assume you will tell GVN we encouraged by Diem’s broadcast and accompanying orders as constructive steps towards easing situation, and that we are hopefully waiting for more of same sort.

Reftel, well as whole situation, under careful study. We intend by septel send you for comment our estimate situation as it looks from here and avenues open to us.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d233

 

.... o ....

 

233. CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN

 

Washington, ngày 20 tháng 7 năm 1963, 2:58 chiều.

104. Tham khảo: Embtel 117. (Công điện tham khảo mang số thứ tự 222, do Nolting gửi ngày 16/7/1963, lúc 8 giờ chiều.)

Phản ứng của báo chí ở đây [ở Hoa Kỳ] đối với lời tuyên bố của chúng tôi về bài diễn văn ông Diệm đọc trên đài phát thanh (Deptel 103: xem công điện số thứ tự 230) là các sự kiện (tức là phản ứng của Phật giáo khiến việc chấp nhậnđiều kiện đối với các hành động hàng loạt của Chính phủ Việt Nam và việc bố trí lại các chướng ngại vật quanh các chùa) đã vượt tràn ngập qua tuyên bố của chúng tôi. Vì vấn đề thực tế, không hiểu làm thế nào chúng ta có thể bình luận thêm nếu không có một tin tốt lành khác. Nếu Diệm trả tự do cho những người đã bắt trong các cuộc biểu tình, gỡ bỏ các rào chắn quanh các chùa, gặp các nhà lãnh đạo Phật giáo, hoặc có thêm hành động mang tính xây dựng phù hợp với cách tiếp cận [như đã hứa?] đầy hứa hẹn của ông Diệm, thì chúng ta mới có thể bày tỏ sự hài lònghy vọng. Cho đến lúc đó, không cảm thấy rằng bình luận thêm về bài phát sthanh của Diệm sẽ dẫn đến bất cứ điều gì ở đây ngoài các suy đoán thù địch.

Chúng tôi [Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ] cho rằng bạn [Đại sứ Nolting] sẽ nói với Chính phủ Việt Nam rằng chúng tôi được khuyến khích bởi việc phát thanh thông điệp của ông Diệm và các mệnh lệnh kèm theo như những bước đi mang tính xây dựng để xoa dịu tình hình, và rằng chúng tôi hy vọng sẽ chờ đợi nhiều điều tương tự.

Reftel [công điện tham khảo], cũng như toàn bộ tình hình, đang được chúng tôi nghiên cứu cẩn thận. Chúng tôi dự định bằng septel [công điện riêng biệt] sẽ gửi cho bạn để nhận xét về tình hình ước tính của chúng tôi khi nhìn từ đây và những con đường mở ra cho chúng tôi.

 

.... o ....

 

 


 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana