Bilingual. 236. Lansdale: saw the steady deterioration in the Diem regime over a period of years / Lansdale: đã thấy sự suy thoái đều đặn của chế độ Diệm qua nhiều năm

09/08/20233:49 SA(Xem: 246)
Bilingual. 236. Lansdale: saw the steady deterioration in the Diem regime over a period of years / Lansdale: đã thấy sự suy thoái đều đặn của chế độ Diệm qua nhiều năm

 

blankBilingual.
236. LANSDALE: SAW THE STEADY DETERIORATION
IN THE DIEM REGIME
OVER A PERIOD OF YEARS /
LANSDALE: ĐÃ THẤY SỰ SUY THOÁI ĐỀU ĐẶN
CỦA CHẾ ĐỘ DIỆM 
QUA NHIỀU NĂM

 

236. Memorandum From the Director of the Vietnam Working Group (Kattenburg) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman)

 

Washington, July 24, 1963.

SUBJECT

Luncheon with Lansdale

1. The luncheon convinced me that Lansdale assesses the situation quite objectively. He is most cognizant of the steady deterioration in the Diem regime over a period of years. He alluded several times to the difficulties he found on his last trip in late 19612 and which he felt to a large degree remained uncorrected.

2. He mentioned that his judgments must be based on what he sees in the reports, and not on what on what he feels since he has not been there for nearly two years. “There is nothing like talking to someone face to face in order to assess him.”

3. He brought up himself the idea of a possible trip on his part to suggest to me that if we wanted him to he would be willing to go out for an assessment of the whole picture. I moved into this opening and asked him how he felt this would be received by various elements on the spot. He thought he could play out any problems on this score and that he could have contact with, and come up with an assessment of, both elements in and closest to the regime and those plotting its overthrow.

4. He definitely does not seem to me to be wedded to the regime. He has, I think, felt for a long time that it is moving to its own funeral but he is not sure whether the moment has yet arrived.

5. For these reasons and because of point 3 in the message to you3—i.e., “I think Lansdale would be helpful in discovering intents among the generals and relieving pressures; in event coup is attempted Lansdale would be most helpful in assessing prospects and in evaluating potential leadership.”—I continue to urge that you favor this move, subject to Lodge’s approval. As far as I am concerned there are no “eyes and ears” at this time whose assessment I would rather have.

6. If you were to decide positively, and to discuss the matter with Lodge, I would suggest you waited until after Lodge’s own talk with [Page 528]Lansdale, which is now scheduled for 0900 Thursday morning.4 In such case, however, Lodge will not be available until some time late Friday morning.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d236

 

.... o ....

 

236. BẢN GHI NHỚ
CỦA GIÁM ĐỐC NHÓM CÔNG TÁC VIỆT NAM (PAUL KATTENBURG)
GỬI PHỤ TÁ BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO
PHỤ TRÁCH VIỄN ĐÔNG VỤ (ROGER HILSMAN)

 

Washington, ngày 24 tháng 7 năm 1963.

 

CHỦ ĐỀ

Kể lại bữa ăn trưa với Thiếu tướng Edward Lansdale (Phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ)

1. Bữa tiệc trưa thuyết phục tôi (Kattenburg) rằng Lansdale đánh giá tình hình khá khách quan. Ông Lansdale là người biết rõ nhất về sự suy thoái đều đặn của chế độ Diệm trong nhiều năm. Ông Lansdale đã nhiều lần ám chỉ những khó khăn mà ông (Lansdale) gặp phải trong chuyến đi cuối cùng vào cuối năm 1961 và điều mà ông (Lansdale) cảm thấy ở một mức độ lớn vẫn chưa được điều chỉnnh cho đúng.

2. Lansdale đề cập rằng những đánh giá của Lansdale phải dựa trên những gì Lansdale nhìn thấy trong các báo cáo, chứ không phải dựa trên những gì Lansdale cảm thấy vì đã không ở VN gần hai năm qua. “Không gì bằng nói chuyện trực tiếp với ai đó để đánh giá người đối thoại.”

3. Lansdale tự đưa ra ý tưởng về một chuyến đi khả thi về phần Lansdale để gợi ý với tôi rằng nếu chúng tôi muốn Lansdale đến, Lansdale sẽ sẵn sàng ra ngoài để đánh giá toàn cảnh. Tôi chuyển đến phần mở đầu này và hỏi Lansdale rằng Lansdale cảm thấy điều này sẽ được đón nhận như thế nào bởi các yếu tố khác nhau tại chỗ (tại VN). Lansdale nghĩ rằng Lansdale có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào về điểm này và rằng Lansdale có thể tiếp xúc và đưa ra đánh giá về cả những phần tử trong và thân cận nhất với chế độ ông Diệm cũng như những phần tử âm mưu lật đổ chế độ ông Diệm.

4. Đối với tôi, Lansdale chắc chắn không phải là người kết hôn [gắn chặt] với chế độ ông Diệm. Tôi nghĩ rằng Lansdale đã cảm thấy từ lâu rằng chế độ ông Diệm đang từ từ tiến tới đám tang của chính chế độ đó, nhưng Lansdale không chắc liệu thời điểm [tự kết thúc] đó đã đến chưa.

5. Vì những lý do này và vì điểm 3 trong thông điệp gửi cho bạn (Hilsman)—tức là, “Tôi nghĩ Lansdale sẽ hữu ích trong việc khám phá ý đồ của các tướng lĩnh và làm giảm bớt áp lực cho chế độ; trong trường hợp đảo chính được dự tính thực hiện, Lansdale sẽ là người hữu ích nhất trong việc đánh giá triển vọngđánh giá khả năng của người lãnh đạo.” - Tôi tiếp tục thúc giục bạn (Hilsman) ủng hộ hành động thăm dò này, nếu được Lodge (Đại sứ sắp tới) chấp thuận. Theo như tôi được biết thì không có “tai mắt” nào vào thời điểm này mà tôi muốn đánh giá.

6. Nếu bạn (Hilsman) quyết định một cách tích cựcthảo luận vấn đề với Lodge, tôi khuyên bạn nên đợi cho đến sau cuộc nói chuyện riêng của Lodge với Tướng Lansdale, hiện được lên lịch vào lúc 09:00 giờ sáng thứ Năm 25/7/1963. Tuy nhiên, trong trường hợp như vậy, Lodge sẽ không có thể để bạn (Hilsman) có thể liên lạc cho đến một thời điểm nào đó vào cuối buổi sáng thứ Sáu 26/7/1963.

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana