Bilingual. 298. Lodge’s report of one hour meeting with Nhu. Lodge said that no long range foreign policy could be carried out by the U.S. Government without the support of Congress and public opinion.

28/09/20234:35 SA(Xem: 1302)
Bilingual. 298. Lodge’s report of one hour meeting with Nhu. Lodge said that no long range foreign policy could be carried out by the U.S. Government without the support of Congress and public opinion.

 

blank
Bilingual. 298. Lodge’s report of one hour meeting with Nhu. Lodge said that no long range foreign policy could be carried out by the U.S. Government without the support of Congress and public opinion. I said that public opinion in the U.S. was much distressed by the treatment of the Buddhists and statements made in connection therewith. Such as Madame Nhu’s statements like “barbecuing the Buddhists” and her last interview with Life which proposed total destruction of Buddhists. My guess is that he is ruthless, not wholly rational by our standards and that he is interested above all in survival of himself and family. // Báo cáo của Lodge về cuộc gặp một giờ với ông Nhu. Lodge nói: Không một chính sách đối ngoại tầm xa nào có thể được thực hiện bởi Chính phủ Hoa Kỳ mà không có sự ủng hộ của Quốc hội và dư luận. Tôi nói rằng dư luận ở Hoa Kỳ rất đau buồn trước cách [chính phủ Diệm] đối xử với các Phật tử và những tuyên bố liên quan đến việc đó. Như các lời phát biểu của Bà Nhu như “nướng Phật tử” và cuộc phỏng vấn gần đây nhất của bà với Life trong đó bà đề xuất tiêu diệt hoàn toàn người Phật tử. Tôi đoán rằng Nhu là người tàn nhẫn, không hoàn toàn lý trí theo tiêu chuẩn của chúng ta và trên hết Nhu quan tâm đến sự sống còn của bản thângia đình.

 

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2298. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, August 27, 1963, 5 p.m.

346. CINCPAC for POLAD. Report of one hour meeting with Nhu.

1. After exchange of amenities, he called attention to the comment by the Department of State Spokesman on the VOA broadcast2 and said that such statements from Washington should stop. He used the French phrase “doivent s’arreter”, which could be translated “must stop”. U.S. statements about Vietnam were accepted at face value by many other governments and U.S. was therefore injuring Vietnam’s standing with foreign countries. He said that Washington should await [Page 652]my report before making any further comment. Moreover the Washington statement was wholly false as regards the facts, inasmuch as it was the Generals themselves who had specifically demanded the action which had been taken. He thought that the U.S. people talked too much, whereas in Vietnam they did not talk enough.

2. I said that I did not know the details of the statement, but that there were some things that were very real to me as a man who had spent many years in public life and one of them was that no long range foreign policy could be carried out by the U.S. Government without the support of Congress and public opinion. I said that public opinion in the U.S. was much distressed by the treatment of the Buddhists and statements made in connection therewith. These have greatly complicated the job of the Executive branch of the U.S. Government in aiding Vietnam and that frankly I sympathized with whatever efforts the Executive branch might make to make clear to U.S. public opinion that our Vietnam policy did not involve stultifying ourselves-which would definitely be the case if we underwrote some of Madame Nhu’s statements like “barbecuing the Buddhists” and her last interview with Life which proposed total destruction of Buddhists.3 I said I was receiving letters about these statements and asked whether I should say in reply that Madame Nhu was not an official person and was speaking only for herself, to which he said that she was a member of the Assembly and was therefore a public person.

3. All of this took place in a pleasant conversational tone on both sides.

4. Other points made by Nhu:

5. 35 percent of the population were not in first class Strategic Hamlets. All of the people would be in Strategic Hamlets of some kind by the end of the year and the guerrilla war would then be over. Perhaps there would then be a conventional war.

6. There have been no more suicides since July 20. [?] This was because of the initiative which he had taken. Occidental people should understand that these suicides are brought about within the pagoda where in an atmosphere filled with incense and incantation, an individual is hypnotized, intoxicated and intimidated. This is how suicides are organized. That there have been no more suicides is proof that the measures that have been taken have had effect. He said he had wanted to clear up the matter before my arrival which, he thought, would be on August 26.

7. I said it would be very helpful in the U.S. if there could be some dramatic gesture here regarding the liberation of Buddhist prisoners.

8. He said it was now a fact that all the Buddhist prisoners were being released but he wanted this done quietly with the bonze in each area handling this himself and he could not make a dramatic gesture out of it.

9. He stressed the importance of winning the guerrilla war in terms of worldwide communist objectives and stressed the fact that he had invented personally the concept of the strategic hamlet.

10. When he accompanied me to the door to say goodbye, he said he hoped there would be no more statements out of Washington and I said I hoped there would be no more inflammatory speeches out of Vietnam.

11. This is a highly intelligent and effective man, and would be so considered in any country. My guess is that he is ruthless, not wholly rational by our standards and that he is interested above all in survival of himself and family.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET-US. Secret; Eyes Only; Limit Distribution. Repeated to CINCPAC. Received at 11:30 a.m. and relayed to the White House, Office of the Secretary of Defense, and CIA exclusive for principal officers there.

(2) Apparent reference to a reply by the Department of State’s Spokesman, Richard 1. Phillips, to a question posed at a press and radio news briefing, August 26. Phillips amplified the VOA broadcast of August 26, Document 287, but without any reference to U.S. aid being cut off. For text, see American Foreign Policy: Current Documents, 1963, p. 865.

(3) For text of the interview, see Life, August 16, 1963, p. 31.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d298

 

.... o ....

 

298. ĐIỆN TÍN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO (1)

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 8 năm 1963, lúc 5 giờ chiều.

346. CINCPAC cho POLAD. Báo cáo về cuộc gặp dài một giờ với ông Ngô Đình Nhu.

1. Sau khi trao đổi lời chào hỏi, ông Nhu kêu gọi chú ý đến bình luận của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trên đài VOA (2) và nói rằng những tuyên bố như vậy từ Washington nên dừng lại. Ông dùng cụm từ tiếng Pháp “doivent s’arreter”, có thể dịch là “phải dừng lại”. Những tuyên bố của Hoa Kỳ về Việt Nam đã được nhiều chính phủ khác chấp nhận ngoài mặt và do đó Hoa Kỳ đã làm tổn hại đến vị thế của Việt Nam với nước ngoài. Ông Nhu nói rằng Washington nên chờ báo cáo của tôi [Đại sứ Lodge] trước khi đưa ra bất kỳ bình luận nào thêm. Hơn nữa, tuyên bố của Washington hoàn toàn sai sự thật nếu xét về thực tế, vì chính các Tướng VN đã yêu cầu cụ thể thực hiện thiết quân luật. Ông Nhu cho rằng người Mỹ nói nhiều, còn ở Việt Nam thì người ta nói chưa đủ.

2. Tôi nói rằng tôi không biết chi tiết về tuyên bố này, nhưng có một số điều rất thực tế đối với tôi với tư cách là một người đã có nhiều năm hoạt động chính quyền và một trong số đó là không một chính sách đối ngoại tầm xa nào có thể được thực hiện bởi Chính phủ Hoa Kỳ mà không có sự ủng hộ của Quốc hội và dư luận. Tôi nói rằng dư luận ở Hoa Kỳ rất đau buồn trước cách [chính phủ Diệm] đối xử với các Phật tử và những tuyên bố liên quan đến việc đó. Những điều này đã làm phức tạp rất nhiều công việc của Cơ quan Hành pháp của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Việt Nam và thật lòng mà nói, tôi thông cảm với bất kỳ nỗ lực nào mà Cơ quan Hành pháp có thể thực hiện để làm rõ với dư luận Hoa Kỳ rằng chính sách Việt Nam của chúng ta không liên quan đến việc tự làm Hoa Kỳ trở nên vô dụng - điều này chắc chắn đó là trường hợp này, nếu chúng tôi [Hoa Kỳ] chấp nhận một số phát biểu của Bà Nhu như “nướng thịt người Phật tử” và cuộc phỏng vấn mới nhất của bà với tạp chí Life trong đó bà đề nghị tiêu diệt hoàn toàn người Phật tử.(3) Tôi nói rằng tôi đã nhận được những lá thư về những tuyên bố này và hỏi liệu tôi có nên trả lời rằng Bà Nhu không phải là người chính thức và chỉ nói cho chính bà, ông Nhu nói rằng bà Nha là thành viên của Quốc hội VN và do đó là người của công chúng.

3. Tất cả những điều này diễn ra với giọng điệu trò chuyện vui vẻ của cả hai bên.

4. Những điểm khác do ông Nhu nêu ra:

5. Có tới 35 phần trăm dân số không ở trong các Ấp chiến lược hạng nhất. Tất cả mọi người dân sẽ vào sống ở một số loại Ấp Chiến lược vào cuối năm nay và khi đó chiến tranh du kích sẽ kết thúc. Có lẽ lúc đó sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh quy ước.

6. Không còn vụ tự tử nào [của Phật tử] nữa kể từ ngày 20 tháng 7. [?] Điều này là do Nhu đã đưa ra nhiều hành động. Người phương Tây nên hiểu rằng những vụ tự tử này xảy ra trong chùa, nơi trong bầu không khí tràn ngập hương trầm và bùa chú, một cá nhân bị thôi miên, say sưa và bị đe dọa. Đây là cách các vụ tự sát được tổ chức. Việc không còn vụ tự tử nào nữa là bằng chứng cho thấy các biện pháp được Nhu thực hiện đã có hiệu quả. Nhu nói Nhu muốn giải quyết vấn đề trước khi tôi đến, theo Nhu, sẽ là vào ngày 26 tháng 8.

7. Tôi đã nói rằng sẽ rất hữu ích ở Hoa Kỳ nếu chính phủ VN có thể có một cử chỉ kịch tính nào đó để trả tự do cho các tù nhân Phật giáo.

8. Ông Nhu nói rằng thực tế hiện nay là tất cả các tù nhân Phật giáo đang được thả ra nhưng ông muốn việc này được thực hiện một cách lặng lẽ và các tu sĩ ở mỗi khu vực sẽ tự mình giải quyết việc này và ông Nhu không thể thực hiện một cử chỉ kịch tính nào về việc đó.

9. Ông Nhu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh du kích xét về mặt mục tiêu cộng sản trên toàn thế giớinhấn mạnh thực tế rằng ông Nhu đã tự mình phát minh ra khái niệm ấp chiến lược.

10. Khi cùng tôi ra cửa chào tạm biệt, Nhu nói hy vọng sẽ không có phát biểu nào từ Washington nữa và tôi cũng nói tôi hy vọng sẽ không có thêm phát biểu mang tính kích động nào từ phía Việt Nam.

11. Đây là một người đàn ông rất thông minh và làm việc hiệu quả, và sẽ được coi là như vậy ở bất kỳ quốc gia nào. Tôi đoán rằng Nhu là người tàn nhẫn, không hoàn toàn lý trí theo tiêu chuẩn của chúng ta và trên hết Nhu quan tâm đến sự sống còn của bản thângia đình.

Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 15 S viet-US. Bí mật; Chỉ để đọc; Giới hạn phân phối. Lặp lại với CINCPAC. Nhận được lúc 11:30 sáng và được chuyển tới Bạch Ốc, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng và CIA dành riêng cho các sĩ quan chính ở đó.

(2) Rõ ràng đề cập đến câu trả lời của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Richard I. Phillips, cho câu hỏi được đặt ra tại một cuộc họp báo và phát thanh, ngày 26 tháng 8. Phillips đã làm rõ chương trình phát sóng VOA ngày 26 tháng 8, Tài liệu 287, nhưng không có bất kỳ điều gì đề cập đến việc viện trợ của Hoa Kỳ bị cắt. Về văn bản, xem "American Foreign Policy: Current Documents, 1963" ("Chính sách đối ngoại của Mỹ: Các tài liệu hiện tại, 1963," tr. 865.

(Lời Người Dịch: Trong bản văn gốc, ghi tên người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có số 1 giữa tên là "Richard 1. Phillips" nhưng đúng ra là "Richard I. Phillips" người từ tháng 7/1963 giữ chức Giám đốc Phòng Báo Chí Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ [In July 1963, Richard I. Phillips was named director of the department's Office of News].)

(3) Về nội dung bài phỏng vấn, xem tạp chí Life, ngày 16 tháng 8 năm 1963, tr. 31.

 

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10802)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)